Hagedoorns Plaatse 300 jaar (1)

hagedoorns plaatse 1 (2) (Custom)Hagedoorns Plaatse bestaat 300 jaar en heeft niet minder dan vier tentoonstellingen in huis. Alle reden om de museumboerderij in Zuuk eens uitgebreid in het spotlicht te zetten. In een serie van vijf artikelen en foto’s aandacht voor de boerderij, de vrijwilligers en de exposities.

‘1715’ staat er in de muurankers aan de voorgevel van de boerderij. Toen heette de boerderij nog niet Hagedoorns Plaatse. Vreemd genoeg staat niet helemaal vast hoe ze aan die naam is gekomen. Aannemelijk is dat ze genoemd is naar ene (Peter) Hagedoorn, die er van 1816 tot en met 1857 heeft gewoond. Maar het kan ook zijn dat de boerderij is genoemd naar het Hagedoornsbosch, dat vroeger op en bij het terrein lag waar nu de VMI is gevestigd. De eerste eigenaar, Aart Lamertszn. Van der Mate, bouwde zijn boerderij in 1715 aan de rand van dat bos.

Hagedoorns Plaatse is tot 1964 een boerenbedrijf geweest. De laatste eigenaar was Johannes Johanneszn van Niersen, die de boerderij in 1925 samen met zijn vrouw Maria Johanna Gerritdr. Vosselman had geërfd. (De toevoeging ‘zn.’ en ‘dr’ is ontstaan doordat er in een buurt vaak meer mensen met dezelfde achternaam woonden; om verwarring te voorkomen werd de naam van de vader toegevoegd; Johannes’ zoon; Gerrits dochter.)

Gelukkig was er in de tijd dat de boerderij te koop kwam, al een ‘Stichting tot Behoud van Objecten met Historische of Kunstzinnige Waarde’, in de volksmond kortweg ‘Stichting Behoud’ genoemd, die zich over dergelijke objecten ontfermde. De stichting nam de boerderij over en verhuurde haar aan de dames Koster en Van Swol uit Amsterdam, die de deel en een kamer ter beschikking stelden om er een museum in te vestigen. Ze hielden dat zelf bij en gaven er ook rondleidingen en uitleg. Medio 1978 werd de Stichting Veluws Streekmuseum opgericht. Die breidde het museum uit, verbeterde het en exploiteerde het en doet dat nu nog steeds.

In de afgelopen decennia leidde dat onder meer tot de bouw van een nieuwe wagenschuur in de stijl van de bestaande opstallen en een qua bouwmaterialen totaal afwijkende expositieruimte met ‘kantine’ met de vorm van een kapschuur. Daardoor ontstond ook de mogelijkheid om het klederdrachtenmuseum, dat een aantal jaren in het oude gemeentehuis was ondergebracht en een min of meer zwervend en deels verborgen bestaan leidde, daar bij te betrekken.

Aan het 300-jarig bestaan wordt natuurlijk aandacht besteed, onder meer op diverse panelen en met het tonen van materialen waarmee vroeger werd gebouwd en gewerkt.

hagedoorns plaatse 1 (7)

hagedoorns plaatse 1 (1)

hagedoorns plaatse 1 (3)

hagedoorns plaatse 1 (4)

hagedoorns plaatse 1 (2)

hagedoorns plaatse 1 (6)

hagedoorns plaatse 1 (5)

hagedoorns plaatse 1 (13)

hagedoorns plaatse 1 (14)

hagedoorns plaatse 1 (16)

hagedoorns plaatse 1 (8)

hagedoorns plaatse 1 (9)

Een kijkje in de wagenschuur.

hagedoorns plaatse 1 (10)

hagedoorns plaatse 1 (11)

hagedoorns plaatse 1 (18)

De expositie toont onder meer een fraai schilderij van de boerderij.

hagedoorns plaatse 1 (22)

hagedoorns plaatse 1 (21)

hagedoorns plaatse 1 (20)

hagedoorns plaatse 1 (19)

 

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
  • Geen reacties gevonden
Powered door Komento