Epe van toen: Het wild zwijn is ineens gewild

Het was prins Hendrik en zijn gevolg door de massale kritiek, de vele schadevergoedingen die betaald moesten worden en de forse landelijke publiciteit wel duidelijk geworden dat hij de overlast van zijn hobby eindelijk eens goed moest aanpakken. Het moest afgelopen zijn met de buiten zijn terrein wroetende wilde zwijnen. Alleen hekken en rasters waren niet voldoende, besefte hij nu ook.

Lees meer...

Epe van toen: Schiet alle varkens maar af

Het plaatsen van hekken op de toegangswegen van Emst en Vaassen richting Niersen en Gortel en dus het Kroondomein was niet afdoende. De wilde zwijnen wisten feilloos waar zij door het raster konden komen en vernielden complete oogsten van boeren in de omgeving. Ze begaven zich ook naar de dorpen en werden zelfs ten oosten van het Apeldoorns Kanaal gesignaleerd.

Lees meer...

Epe van toen: Overlast van wilde zwijnen is van alle tijden

Wilde zwijnen die in de bewoonde wereld schade aanrichten, het plaatsen van hekken om dergelijke overlast te voorkomen, scherpe tegenstellingen tussen voor- en tegenstanders daarvan en kranten die vol staan met verhalen erover. Ik heb het niet over nu of vijf jaar geleden, maar over bijna een eeuw geleden. Overlast van wilde varkens is van alle tijden. In een serietje verhalen zowel aandacht voor - soms hilarische - gebeurtenissen als een leerzaam stukje geschiedenis.

Lees meer...

Plan buurtbewoner voor hertenkamp/Nieuwe Vijver en omgeving

DSC 4037We moeten niet meer naar het verleden, maar vooruit kijken, stelt een buurtbewoner van het hertenkamp aan de Dellenweg. Daarom heeft hij zich eens goed gebogen over de wens van de gemeente om het gebiedje hertenkamp-Nieuwe Vijver her in te richten en een gedetailleerd concept plan bedacht, waarin hij ook iets aandraagt om de overlast van wilde zwijnen ter plekke te verminderen. Een mooie aftrap voor een brede gedachtewisseling, zoals de gemeente graag zou willen.

Lees meer...

VVD: Is sloop kiosk wel volgens de regels gegaan?

De fractie van de VVD in de Eper gemeenteraad vraagt zich af of de sloop van de kiosk bij het hertenkamp wel volgens de regels is gegaan. De liberalen menen dat de gemeente ecologisch onderzoek had moeten doen en ervoor had moeten zorgen dat bij de sloop zoveel mogelijk afvalstoffen werden gerecycled. Daar hebben ze vandaag een aantal vragen over gesteld aan het college van b en w.

Lees meer...

Hoe het ging met de kiosk? Een analyse

De droge, objectieve opsomming van feiten, die Jan in zijn drieluik weergeeft, geven een verbijsterend inkijkje in de keuken van degenen die geacht worden ons te ‘dienen’.

(door Hans Betlem)

Kost wat het kost wordt een eenmaal in het hoofd geprente weg doorgedrukt. Ook bij de ‘grote’ landelijke overheid zie je dit: overschrijdingen, miskleunen en geldsmijterij. Bekijk maar eens een aflevering van ‘over de balk’. Het is heerlijk te mogen spelen met onbeperkt geld van anderen. Zo ook in Epe: ondernemer weggetreiterd, mooi historisch plekje waar velen herinneringen aan hebben om zeep geholpen, Epe landelijk (weer) negatief in het nieuws. In het bedrijfsleven worden dergelijke incompetente managers afgeserveerd. Ik heb geprobeerd me een beetje te verdiepen in de gedachtenkronkels van politici. Het lukt me maar moeilijk. Een stukje duiding ontbreekt bij het degelijke en objectieve stuk van Jan. Ik probeer het toch maar eens en splits op in verleden, heden en toekomst.

Lees meer...

Subcategorieën

Alle verhalen over de reconstructie van en kaalslag langs de Heerderweg

Alle publicaties over het plan van de gemeente om een 'zwijnenkerend' raster rond een deel van Epe aan te brengen

hek

De geschiedenis van het wild zwijn op de Veluwe en de overlast in Epe en omgeving,
verschenen in de serie 'Epe van toen'


 

Alle artikelen over de gesloopte kiosk bij het hertenkamp in Epe

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.