Epe krijgt definitief een zwijnenkerend raster

Er komt definitief een 9 kilometer lang raster langs de noordwest kant van Epe om wilde zwijnen te weren. De 285 inspraakreacties die zijn ingediend naar aanleiding van de voorlopig tracékeuze en uitvoering hebben wel tot enkele aanpassingen geleid, maar vormden voor het college van burgemeester en wethouders geen aanleiding om het besluit terug te draaien.

Lees meer...

Zwijnen zijn banger voor mensen dan andersom. Behalve in Epe

Eigenlijk is het een raar idee dat Epe de strijd aanbindt met de wilde zwijnen. Ze behoren niet alleen tot ons natuurhistorisch erfgoed, maar vertegenwoordigen ook ons ‘toeristisch kapitaal’, zoals een oud-directeur van De Jagerstee het eens verwoordde. ,,Waar kunnen we wild zien?’’ is vaak de eerste vraag die toeristen in Epe stellen, om vervolgens opgetogen te melden dat ze op internet en tv filmpjes hebben gezien van wilde zwijnen in het dorp.

Lees meer...

Fictie en feiten in een prestigekwestie

Wat doe je als je als gemeente een maatregel wilt treffen waarvoor je een inspraakprocedure moet houden en veel verzet verwacht? Dan plan je die inspraaktermijn middenin de zomervakantie. Dan houd je je aan de democratische regels en heb je een goede kans dat de protesten minder massaal zullen zijn dan in de rest van het jaar.

Lees meer...

Actie tegen hek rond Epe-Noord

De vereniging Behoud Kwaliteit Epe roept iedereen die tegen de plaatsing van een ‘zwijnenkerend’ raster is, op daar vóór 14 augustus bezwaar tegen te maken. De tegenstanders van het hek met wildroosters hebben iedere sympathisant hard nodig, want de gemeente wil per se dat het raster er komt en heeft daarom de inspraakperiode middenin de zomervakantie gepland. De initiatiefnemers van de actie hebben een zienswijze geschreven die iedereen kan invullen en opsturen. Die brief staat ook op deze site, net als een motivatie van de vereniging waarom we zo’n hekwerk met roosters niet zouden moeten willen.

Lees meer...

Tracé zwijnenkerend raster bekend + *UPDATE*

Het college van burgemeester en wethouders heeft een keus gemaakt voor het tracé voor het zwijnenkerend raster met bijbehorende voorzieningen voor passages. Met verschillende belanghebbenden en gebruikersgroepen is overleg gevoerd over het tracé en passagevoorzieningen. Nu ligt het voorstel zes weken ter inzage voor inspraak. Met de aanleg van het zwijnenkerend raster  beoogt het college onveilige situaties en overlast in de bebouwde omgeving te voorkomen, zo heeft de gemeente bekend gemaakt.

Lees meer...

Wildraster rond Epe 'overbodig, overlastgevend en vrijheidsbeperkend'

De Vereniging Behoud Kwaliteit Epe gaat actie ondernemen om het ,,overbodige, overlastgevende en vrijheidsbeperkende’’ zwijnenkerend raster rond de west- en noordkant van Epe te voorkomen. ,,We willen niet opgesloten worden en zeker niet voor oneigenlijke redenen. De zwijnen in het dorp kunnen eenvoudig geweerd worden zonder zo'n hekwerk. Een deugdelijke belangenafweging is nooit gemaakt en het besluit is op ondemocratische wijze genomen, waarbij de bewoners die het aangaat, bewust zijn genegeerd.’’ Dat meldt de vereniging in een deze week verspreide nieuwsbrief.  

Lees meer...

Subcategorieën

Alle verhalen over de reconstructie van en kaalslag langs de Heerderweg

Alle publicaties over het plan van de gemeente om een 'zwijnenkerend' raster rond een deel van Epe aan te brengen

hek

De geschiedenis van het wild zwijn op de Veluwe en de overlast in Epe en omgeving,
verschenen in de serie 'Epe van toen'


 

Alle artikelen over de gesloopte kiosk bij het hertenkamp in Epe

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.