'Onaanvaardbare veiligheidsrisico's' bij uitbreiding Lelystad Airport

Er worden ‘onaanvaardbare veiligheidsrisico’s’ genomen als Lelystad Airport mag uitbreiden en massa’s vliegtuigen boven onder meer de gemeenten Epe en Heerde en de rest van de Veluwe gaan vliegen. Omdat luchtverkeersleidingsinstantie LVNL met aanzienlijke capaciteits- en personeelsproblemen kampt heeft de politiek de militaire luchtverkeersleiding Dutch Mil (CSLK) gevraagd de afhandeling van het vliegverkeer van en naar Lelystad af te handelen, maar die kampt met een aanzienlijke personele onderbezetting.

Dat vindt de stichting Red de Veluwe, die strijdt tegen de voorgenomen afwikkeling van het vliegverkeer van en naar Lelystad over onder meer de Veluwe. Ze heeft de commandant der strijdkrachten R.Bauer dringend gevraagd het besluit om de begeleiding van de extra vluchten voor rekening van Duch Mil te laten komen, te heroverwegen en het verzoek alsnog af te wijzen.

Red de Veluwe wil de zekerheid hebben dat de capaciteitsproblemen bij CSLK eerst worden opgelost, alvorens tot opening van Lelystad Airport voor commerciële vakantievluchten wordt overgegaan. De stichting schrijft Bauer onder meer:

‘De we-can-do-mentaliteit staat bij onze krijgsmacht hoog in het vaandel. En dat is doorgaans een voortreffelijke eigenschap. Maar zeker niet altijd. Soms kun je beter 'nee' verkopen, zo heeft de recente geschiedenis ons weer duidelijk gemaakt. Op u rust nu de zware taak om de komende jaren namens de krijgsmacht steeds weer de afweging te moeten maken tussen 'yes, we can' en 'no, we can’t'. Dat geldt ook voor de kwestie waarvoor wij nu hier uw aandacht vragen: het begeleiden en controleren van inkomend en uitgaand commercieel vliegverkeer van vakantievliegveld Lelystad Airport vanaf 1 april 2019.
Zoals u wellicht bekend is, heeft de Lucht Verkeersleiding Nederland (LVNL) een structureel capaciteitsprobleem. Reden waarom zij in een eerder stadium de politiek geadviseerd heeft om de opening van Lelystad Airport uit te stellen, totdat dat probleem opgelost is en de herindeling van het complexe luchtruim in Nederland zal zijn afgerond.

Maar de politiek maakte een andere afweging en verzocht het Commando der Luchtstrijdkrachten (CLSK) om de controle op en de begeleiding van het commerciële vliegverkeer van Lelystad Airport van LVNL over te nemen. Op dat verzoek is positief door het CLSK gereageerd. Ons inziens moet die reactie serieus worden heroverwogen, aangezien Defensie daarbij wederom een onaanvaardbaar risico zal gaan lopen.
Immers, nog afgezien van de vraag of het wel tot de taken van Defensie gerekend mag worden om de verkeersleiding te verzorgen van vakantievluchten, is ook bij Dutch Mil sprake van een capaciteitsprobleem. Dat probleem blijkt duidelijk uit de dagelijks melding per NOTAM (Notice to airmen), dat Dutch Mil voor het geven van vluchtinformatie, waartoe ieder land volgens ICAO (International Civil Aviation Organisation) verplicht is, wegens personeelsgebrek niet of slechts beperkt beschikbaar is.

Dutch Mil bedient thans het gehele lagere luchtruim in Nederland, met uitzondering van het deel onder de Schiphol TMA (Terminal control area) in globaal de provincies Utrecht, Zuid- en Noord-Holland. In het luchtruim van Dutch Mil wordt intensief 'op zicht' gevlogen door zaken- en privévliegtuigen, luchtballonnen en zweefvliegtuigen, maar dan zónder de luchtverkeersleiding van Dutch Mil.
Nu al worden er ieder jaar tientallen infringements (ongeautoriseerde vliegbewegingen) geregistreerd in het luchtruim dat gereserveerd is voor Schiphol en de regionale, gecontroleerde vliegvelden. Dutch Mil heeft nu al geen capaciteit om zich bezig te houden met General Aviation (de 'kleine luchtvaart'), laat staan straks ook nog met de commerciële luchtvaart, als Lelystad Airport opengesteld is. Want dan wordt het luchtruim voor General Aviation nog beperkter en daarmee zullen de infringements ongetwijfeld toenemen. Zeker in relatie tot de extreem lange en lage aan- en uitvliegroutes van Lelystad Airport over Noord-Holland, Friesland, Overijssel en Gelderland, want die routes komen dan dwars over Nederland te liggen in het luchtruim, dat nu nog beschikbaar is voor General Aviation. En dus neemt de kans op fatale ongelukken toe.

Binnen dit kader hopen wij dat u, na een grondige overweging van de risico's, de medewerking van het CLSK aan de commerciële luchtvaart zult heroverwegen. U hebt aangegeven geen moeite te hebben om ‘nee’ te zeggen, als iets niet verantwoord is. Wij hebben de overtuiging, dat het begeleiden van laagvliegende airliners vanuit Lelystad Airport over grote delen van Nederland, in combinatie met de controle op de General Aviation, voor Dutch Mil inderdaad onverantwoorde risico's met zich meebrengt. Om die reden verzoeken wij u alsnog ‘nee’ te zeggen tegen de medewerking van het CSLK aan de commerciële luchtvaart vanaf Lelystad Airport.’

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
  • Geen reacties gevonden

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.