Herrie boven ons: Gemeente: 'Impact voor Epe kleiner'

De VVD hoeft geen motie in te dienen om onderzoek te don naar de impact van de nieuwe vliegroutes vanaf Lelystad, want dat is al gedaan. Volgens de gemeente vallen de gevolgen voor Epe wel mee in vergelijking met die voor andere gemeenten van de Stedendriehoek. Dat blijkt uit een verslag van de stand van zaken dat de gemeente vandaag bekend heeft gemaakt. Waar de verwachting dat het allemaal wel meevalt op is gebaseeerd - er vliegen straks meer vliegtuigen boven Epe dan boven de anderee gemeenten en de vlieghoogte is hetzelfde - is niet duidelijk.

De gemeeente: ‘Op 26 juni heeft Staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) de Tweede Kamer geïnformeerd over het nieuwe ontwerp vertrek- en aanvliegroutes van Lelystad Airport. Dit ontwerp is opgesteld door Luchtverkeersleiding Nederland. In Gelderland en Overijssel kwamen de nieuwe routes als een verrassing.

In onze regio en voor Epe betekent dit dat de vertrekroutes vanaf Wezep in zuidelijke en zuidoostelijke richting over grondgebied van Epe zijn getrokken. Dit zou in eerste instantie langs de IJssel zijn. De oostelijke route loopt nu over Oene (en vliegveld Teuge). De westelijke route loopt over Epe, langs de westrand van Vaassen en verder over de Veluwe.

Het besluit tot aanwijzing van de aanvlieg- en vertrekroutes naar het hogere luchtruim is een besluit op basis van de Luchtvaartwet waar geen beroep of bezwaar op mogelijk is. Bij de voorbereiding worden de provincies en luchtruimgebruikers geconsulteerd door de staatssecretaris. Lokale gemeenten als Epe worden niet betrokken bij dit besluit.

De gezamenlijke gemeenten in de Stedendriehoek hebben opdracht gegeven voor een nader onderzoek naar de gevolgen voor de leefomgeving, in het bijzonder de milieueffecten geluid en luchtkwaliteit. Voor Epe is de verwachting dat de impact door de vlieghoogte kleiner is, maar toch willen we inzicht hierin. De Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) heeft dit onderzoek uitgevoerd en in de week van 28 augustus worden de uitkomsten bekend.

Welke acties heeft de gemeente Epe verder ondernomen?
• Wij hebben bij de verantwoordelijk gedeputeerde Josan Meijers van de provincie Gelderland onze zorgen geuit en gevraagd om deze namens Epe bij de staatssecretaris over te brengen.
• Daarnaast heeft het college samenwerking gezocht met de regiogemeenten in de Stedendriehoek. In deze samenwerking staat het beschermen van de leefomgeving in de regio en de toekomst voor vliegveld Teuge centraal.
• We hebben samen met andere gemeenten in de stedendriehoek opdracht gegeven voor een onderzoek naar de juridische mogelijkheden voor verweer.

Deze acties en acties van het vliegveld Teuge hebben ertoe geleid dat de secretaris in juli heeft besloten om het Engelse bureau Helios opdracht te geven om voor 1 september 2017 een second opinion uit te voeren naar de voorliggende aanvliegroutes en alternatieven. In het voorjaar van 2018 wordt het definitieve besluit tot aanwijzing genomen. Vanaf 2019 wordt Lelystad Airport in gebruik genomen voor het nationale luchtverkeer. De aanwijzing is vooralsnog tijdelijk. Naar verwachting wordt in 2023 de verdeling van het Nederlandse luchtruim gereorganiseerd. Dan zullen naar alle waarschijnlijkheid ook de nu aan te wijzen aanvliegroutes wijzigen.'

 

 

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
 • v Gortel

  Een route over Natura2000-, stiltegebieden en woonkernen op 1800 m lijkt geen "vertrekroute naar het hogere luchtruim". B&W gemeente Epe, als jullie daarvan wisten hebben juliie zitten slapen, zoniet dan is juliie huidige reactie boterzacht en heeft waarschijnlijk te maken met een misplaatst gevoel van "we kunnen er toch niets aan doen". Ga aan de slag voor de burgers en neem een voorbeeld aan de inmiddels vele particuliere iinitiatieven.

 • Marjolein Menke

  In gesprekken met veel mensen over de geplande laagvliegroutes vanuit Lelystad valt mij boven alles een parallel op met 'de Heerderweg'. Er lijken twee opvattingen te bestaan: men is zeer verontrust en heeft zodra het kon de petitie ondertekend, ofwel men is niet van plan die te ondertekenen 'omdat je tegen dergelijke plannen van de overheid toch niks begint'. Die laatste houding is veelzeggend. Niet alleen moet deze omgeving alles uit de kast halen om de rijksoverheid tot redelijk nadenken en overleg te brengen (teken de petitie!), ook moeten de drie overheden zich aantrekken dat goedwillende burgers, mensen die gewoon hun leven willen leiden, zich niet vertegenwoordigd voelen, laat staan beschermd. De stemming in de samenleving zou zo eenvoudig te verbeteren zijn. Kunnen wij iets beter gebruiken dan dat?

 • Coos

  Nou, het is wel duidelijk nu: de impact voor Epe valt best mee. Daar denken de meer dan 10.000 mensen, die onder de aansluitroute OUT-07 wonen en die hun handtekeningen onder de petitie hebben gezet, duidelijk heel anders over dan ons college.
  En het is ook wel duidelijk dat dit college z'n vingers niet wil branden aan dit onderwerp. Maar let op: het college bijt nu in de hand die hen voedt. Want ze zitten er voor ONS en niet voor de staatssecretaris die dit er allemaal doordrukt om de KLM en de NV Schiphol meer ruimte te geven om te groeien om vakantiegangers in de gelegenheid te stellen om voor €18,- naar hun bestemmingen te vliegen. We zijn hier nog lang niet mee klaar. Teken de petitie 'Red de Veluwe' op de website www.petities.nl. Die wordt op 12 september met veel media-aandacht aan de 2e Kamer aangeboden.
  Ik reis ook regelmatig met de trein, maar dat betekent nog niet dat ik een spoorlijn door m'n tuin wil hebben.

 • Jan Willem Vos

  Tsja, nou de VVD houdt voorlopig haar motie in stand, want wij roepen op om juist de exacte impact voor Epe en niet de hele stedendriehoek te onderzoeken. Bovendien willen wij dat dit SAMEN met de burgers gebeurt. En waarom zouden wij minder worden getroffen? Als we alles relatief maken dan mogen we nergens meer over klagen want het kan altijd wel ergens slechter? Als er al veel onderzocht is dan kan er alleen maar sneller en goedkoper een uiteindelijk eigen rapport gemaakt worden.

 • Coos

  Beantwoordde: Jan Willem Vos

  Wat is de reden dat het college verwacht dat de impact voor de gemeente Epe door de vlieghoogte kleiner is dan voor Deventer, Zutphen en Apeldoorn? De route is boven Epe even hoog (1.800 meter) als ter hoogte van de stedendriehoek, maar de routes gaan bij ons recht over Oene, Epe, Emst en Vaassen (de corridor is n.l. een stuk breder dan dat dunne lijntje op de kaart) en dat laatste is bij de 3 steden van de stedendriehoek niet eens het geval. Of heeft het college andere informatie dan wij?

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.