Provincie Gelderland, rot op met je prijsvraag

Ach, wat leuk, de provincie Gelderland heeft een prijsvraag uitgeschreven om ideeën aan te dragen die de Veluwe nòg aantrekkelijker kunnen maken. De beste tien inzendingen leveren 1000 euro per stuk op. En de provincie heeft drie ton beschikbaar om ideeën te realiseren, want dat bedrag heeft ze gewonnen doordat de Veluwe bij een publiekverkiezing tot een van de mooiste gebieden van Nederland is gekozen. Het onomstotelijk beste idee is al gelanceerd: geen laag vliegende vliegtuigen vanaf Lelystad over dit deel van de Veluwe! Want die verpesten het woon- en recreatiegenot, de natuurbeleving, het milieu enzovoorts in hoge mate. Ow, wacht, de provincie Gelderland is daar als lid van de zogenaamde Alderstafel zelf mede-verantwoordelijk voor. Dan ben je niet goed bij je hoofd. Rot op met je prijsvraag, stel die drie ton beschikbaar aan actiegroepen die deze historische miskleun proberen te voorkomen.

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
 • Ellis de Vries

  Wat ik nu aan de hele Haagse besluitvorming niet begrijp is:
  A. Hoe kan je nu over natuurgebieden die beschermd zijn deze vliegactiviteit met deze hoogte toe staan?
  Een boer moet eens proberen uit te breiden in een Natura 2000 gebied, levert een kansloze missie op!
  B. De uitbreiding van het vliegveld van Lelystad is bedoeld om de onmetelijke reisdruk van Schiphol te verminderen; alleen het vliegverkeer vanuit Lelystad is een minieme druppel (met te blote oog niet waarneembaar) om die druk op Schiphol te verminderen, dus hoe verhoudt zich dat dan met de overlast als Lelystad uitbreid? Hier hoor ik niemand over vanuit de besluitvorming.
  C. Vervolgens hoor ik vanuit Den Haag, dat de ontwikkeling van het vliegveld Lelystad een spin of is voor de regio. In normaal Nederlands bedoeld men dat deze ontwikkeling veel banen zal opleveren. Hoe vaak is dat argument gebruikt, zonder deugdelijke onderbouwing? Bovendien de uitbreiding is een minieme ontlasting voor Schiphol. Dus daaruit ontstaat niet een enorme economische activiteit, lijkt me.
  D. Tot slot hoe kan men in Den Haag nu bedenken dat een ontwikkeling van het vliegveld PAL NAAST een fourageergebied van beschermde ganzen in de Oostvaardersplassen een gunstige ontwikkeling is? Volgens mij heeft Schiphol een probleem met ganzen. Ganzen en vliegtuigmotoren verdragen zich immers slecht. Lijkt me een serieus probleem.
  Duidelijke antwoorden heb ik niet gelezen of gehoord.
  Laat ik helder zijn, ik snap deze Haagse visie over de uitbreiding van vliegverkeer via Lelystad werkelijk waar niet!

 • Coos

  Vergis ik me nou? Het ging hier toch om het bizarre feit dat dezelfde provincie, die mede verantwoording draagt voor de beslissingen van de staatssecretaris om Boeings op slechts 1800 meter over ons prachtige en redelijk stille natuurgebied te laten vliegen, nu een prijsvraag uitschrijft om aan ideeën te komen om de Veluwe nog mooier te maken? Mede dank zij de provincie wordt de natuur aangetast, blijven straks de vakantiegangers weg vanwege de herrie, zakken de huizenprijzen, en lopen wij gezondheidsrisico's. Wij betekenen voor onze overheid nog minder dan de eerste de beste korenwolf of rosse vleermuis. Voor die bedreigde diersoorten worden snelwegen omgelegd. En dat alles terwille van de vakantiegangers die voor €18,- naar Marbella willen vliegen.

 • Dennis H

  Maar hebben jullie al een alternatieve vliegroute boven gebied waar niemand woont?

 • Haverkamp

  Beantwoordde: Dennis H

  Als je goed opgelet had, was je op de HOOGTE van het feit dat het gaat om de HOOGTE, de vliegtuigen moeten HOGER over de gebieden vliegen. Dat het slecht op 1,8km. HOOGTE is, is hetgeen dat ons HOOG zit.

 • Dennis H

  Beantwoordde: Haverkamp

  Om eerst HOOGTE te krijgen zul je moeten opstijgen... dus waarheen ga je die langere opstijg-route plannen zonder over bewoond gebied te gaan en zonder aanvliegroutes van Schiphol te doorkruisen?

 • Haverkamp

  Beantwoordde: Dennis H

  Beetje de omgekeerde wereld, je moet je afvragen of de criteria wel deugen...
  M.a.w., wanneer de uitkomst is dat er laag over het grootste natuurgebied van NL moet worden gevlogen of je dan wel goed bij je hoofd bent wanneer je daartoe besluit.
  Van de "Junta" in Epe hoeven we in ieder geval niet veel weerstand te verwachten, waar in 2014 de Gemeente Heerde al aansloeg op dit dossier, zag het "grootste licht" Scholten van "De Nieuwe Lijn" tot voorkort alleen nog maar kansen....!

 • Jan van de Vlekkert

  Bert, buiten het feit dat ik altijd wat moeite heb om te reageren op anonieme inzendingen wil ik toch wel op jou visie reageren.
  De moeite die jij, en kennelijk met anderen, hebt over de toonzetting op Epernet kan ik helaas niet met jou delen. Het aan de kaak stellen van problematiek zoals de uitbreiding van vliegveld Lelystad gaat ons allemaal aan. Welk debat en hoe er wordt gevoerd heeft ons helaas in het verleden behoorlijk parten gespeeld. Denk hierbij o.a. de pogingen van b.v. de Provincie om ons bij de bomenkap Heerderweg de bevolking volledig op het verkeerde been te zetten. Ik ben van mening dat juist de bijdrage op dit forum tijdens deze hele discussie een vermindering van de bomenkap en het succes van Ons Mooi Epe erg belangrijk is geweest.
  Anti-alles richting provincie of gemeente ? Daar kunnen we over discussieren, maar alles klakkeloos slikken (zoals sommigen ,,gezeur,) noemen, nee daar ga ik niet in mee. Ook niet zoals jij stelt dat de stellingname op dit mooie forum steeds radicaler wordt, daar heb ik n.l. andere associaties bij.
  Ben ik het dan helemaal nergens met je eens ? Natuurlijk, ik zou ook wensen dat Ons Mooi Epe 10.000 leden had, maar te denken dat dit aantal niet gehaald wordt door de beeldvorming op Epernet is m.i. niet correct.
  Beeldvorming op dit forum die wel bepaald wordt door diegene die NIET op bijeenkomsten in de kerk of in het Proviciehuis tijden de bomenkap, of in het voortraject van het ,,zwijnenraster,, aanwezig waren of anoniem hun mening ventileren ,wat m.i. nooit bijdraagt aan een goede discussie , zijn medebepalend voor een opinie.
  En dit Bert, vindt ik nou jammer.

 • Bert

  Beantwoordde: Jan van de Vlekkert

  Beste Jan, laat ik voorop stellen dat wij aan dezelfde kant staan. Ik ben lid van OME, ben in de kerk geweest, heb met het hele gezin de petitie ondertekend. Ik denk hetzelfde over de bomen, het raster, de zomerhuiskwestie. Maar de toon gaat zo verharden en dat schrikt eerder af dan dat het verbroederd. Epernet is een heel mooi medium waar zaken besproken kunnen worden. Maar er zijn ook mensen die anders over bepaalde zaken denken. En die worden toch redelijk hard aan de kant gezet.

  Dan toch nog even over OME. Ik wilde geen link leggen tussen de taal hier en het ledenaantal van OME. Ik wilde enkel aangeven dat veel inwoners de bomenkap minder erg vinden. Daar wil ik de koppeling maken met het aantal leden die ze hebben.

  Ik denk, hoop en geloof dat minder harde taal, meer feiten en alternatieven en het plaatsen van interviews van voor- en tegenstanders meer medestanders gaat opleveren tegen deze krankzinnige beslissingen.

  Want dat ons mooie dorp zo aan het verloederen is, dat vindt ik ook echt heel jammer.

 • Jan Stenvert

  Gisteren sprak ik op de nog heerlijk rustige Renderklippen iemand die op een zeer intensief gebruikte vliegroute van Schiphol woont waar de vliegtuigen ook op een hoogte van iets minder dan 2 km over vliegen. Als ze buiten zitten te kletsen en er een toestel aan komt, kunnen ze elkaar ongeveer één minuut absoluut niet verstaan en houdt iedereen zijn mond. Daarvoor en daarna praten ze ongeveer een minuut met stemverheffing, anders kunnen ze elkaar niet horen. De grootste ellende duurt dus ongeveer drie minuten per toestel. Het plan is om hier zo'n zeven toestellen per uur over te laten vliegen op 1800 meter hoogte, afgezien van een aantal nog veel lawaaieriger turbo-propellorvliegtuigen.
  Zullen we het daar eens over hebben in plaats van over de toonzetting van Epernet?
  Kunnen we ons niet beter nu met man en man verzetten tegen wat ons boven het hoofd hangt dan achteraf gaan lopen klagen?

 • Harm Scholten

  Wat een ellende toch om op de Veluwe te wonen.
  Het schijnt dat bij de Lutte en Oldenzaal net over de grens richting Nordhorn dat het daar erg rustig wonen is.
  Misschien een idee voor die zwartkijkers die hier altijd wat te klagen hebben om daar naar toe te immigreren?

Laad meer

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.