Laatste reacties

Ventweg langs de S9 volgen vanuit Epe, richting Nunspeet. Juist voor de rotonde in Tongeren, met de afslag naar 't Harde, aan de rechterzijde in het b...
Hallo Willem,
Elly zat volgens mij in de klas bij mijn oudste broer Doede Keuning. Onze ouder waren bevriend met de fam. Van Doornum. Ook mijn vader ...
Op zoek naar Jeanette Jurriens kwam ik deze foto tegen. Haar ouders hadden vroeger een delicatessenzaak in Epe. Ze is waarschijnlijk rond 1952 geboren...
Goedemorgen!
Hoewel dit een oud bericht is, toch even proberen! Hebben jullie toevallig een adres voor mij? Dit lijkt mij een prachtige plek om te f...
Beste heer Van den Esschert,
Verrassend om op deze pagina iets over mijn grootvader te lezen! Ik weet dat hij ruim 20 jaar schoolhoofd in Epe is gewe...

Zoeken

Raad van State boort verhuurplicht recreatiehuizen de grond in

Eigenaren van een recreatiewoning op De Vliegden in Emst en de Eper Sprengen in Epe die dat pand als tweede huis gebruiken, hoeven dat niet te verhuren. De Raad van State heeft vanmorgen laten weten dat de huurverplichting die de gemeente Epe hen wilde opleggen, onrechtmatig en is. De Raad laat geen spaan heel van het beleid van de gemeente Epe. De bestemming ‘Recreatie - Verblijfsrecreatie' op beide recreatieparken is volgens de Raad ,,vastgesteld in strijd met een goede ruimtelijke ordening, het zorgvuldigheidsbeginsel, het motiveringsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel en steunt niet op een deugdelijke belangenafweging.’’ Eigenaren van woningen op beide parken waren in beroep gegaan bij de Raad van State tegen de bestemmingsplanwijziging die ze zou dwingen te trachten de woning 245 dagen per jaar te verhuren. Het voorstel werd vorig jaar gesteund door alle partijen behoudens de VVD, D66 en de Lijst Kooman. Wethouder Robert Scholten verdedigde het te vuur en te zwaard op onder meer EenVandaag. In tegenstelling tot wat hij daar beweerde, vindt de Raad van State dat de verplichting ook op geen enkele manier is te controleren.

robert scholten

De uitspraak komt niet onverwacht. Behalve de meerderheid van de gemeenteraad geloofde niemand dat de gemeente Epe de bevoegdheid heeft om eigenaren van een tweede woning te verplichten te proberen dat huis tweederde van het jaar te verhuren. De Raad van State boort het beleid van de gemeente Epe op alle fronten keihard de grond in. Het deugt van geen kant en de wijze waarop de gemeente probeerde een en ander te regelen evenmin. Een blamage voor de gemeente en met name de initiatiefnemers Joop van Nuijs (planologie, inmiddels gestopt als wethouder) en Robert Scholten (financiën, wethouder), temeer omdat de uitspraak van de Raad van State, waartegen geen beroep mogelijk is, de mensen die het beroep hebben ingesteld de gelegenheid biedt om schadevergoedingen te claimen. Ze zijn daarover nog in beraad, maar hebben eerder al laten weten dat dit akkefietje de gemeente een kapitaal gaat kosten.

 

De Raad heeft vrijwel alle argumenten van de gemeente onderuit gehaald. Zo stelt ze dat de eis tot bedrijfsmatige exploitatie ,,niet redelijk moet worden geacht, omdat het stellen van deze eis in concreto tot een beperking van het gebruik leidt die om planologische redenen niet gerechtvaardigd is.’’

Bovendien vindt het Haagse college dat ,,onduidelijk is hoe de raad zich de verwezenlijking van die bedrijfsmatige exploitatie heeft voorgesteld’’. Dat is vastgelegd in een beleidsregel, maar daar wordt in het bestemmingsplan niet naar verwezen. Bovendien vindt de Raad dat die regel helemaal niet bijdraagt aan de uitvoerbaarheid van de bedrijfsmatige exploitatie. Volgens de gemeente moet de huurverplichting worden vastgelegd in de koopovereenkomsten voor de recreatiewoningen, maar in de koopcontracten van de eigenaren staat daar helemaal niets over. De Beleidsregel zelf onderschrijft nota bene ook in zekere zin dat de bepalingen voor de wijze van uitvoering zich niet lenen voor bestaande parken zoals De Vliegden en De Eper Sprengen. Er staat namelijk dat de verplichting voor niet commerciële recreatiewoningen die niet op bedrijfsmatig geëxploiteerde recreatieterreinen staan moeilijk handhaafbaar is, zodat daar in beginsel niet zal worden gehandhaafd, stelt ook de Raad van State vast.

De gemeente voelde tijdens de zitting al nattigheid, want het beleid werd er anders uitgelegd dan in de regels staat die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Zo betoogde ze tijdens de zitting dat de bedrijfsmatige exploitatie door handhavend optreden tot uitvoering kan worden gebracht, maar dat volgt de RvS niet. ,,Met handhavend optreden kan immers hoogstens het strijdige gebruik als tweede woning worden beëindigd, maar daarmee is nog niet gezegd dat de bedrijfsmatige exploitatie van de recreatiewoningen wordt uitgevoerd. Overigens bestaat gelet op stukken die door de eigenaren van De Vliegden in deze procedure naar voren zijn gebracht, gerede twijfel of er tegen het gebruik als tweede woning wel handhavend kan worden opgetreden, omdat dit gebruik met de inwerkingtreding van het vorige bestemmingsplan onder het gebruiksovergangsrecht is gebracht.’’

De gemeente betoogde tijdens de zitting ook ineens ,,het bij nader inzien niet noodzakelijk’’ te vinden dat de bedrijfsmatige exploitatie ‘als eenheid’, dus door een vereniging, bedrijf, beheerder o.i.d., plaatsvindt, zoals door de gemeenteraad was vastgelegd. Dat zou ook door de individuele eigenaren kunnen, was ineens het standpunt. Dat keerde zich ook tegen de gemeente. De Raad wijst er namelijk op dat de bestemmingsplanregels voorschrijven dat de bedrijfsmatige exploitatie als eenheid plaatsvindt. ,,Nu de gemeente zich in zoverre op een ander standpunt stelt dan zij in het bestreden besluit heeft gedaan en niet is gebleken dat gewijzigde omstandigheden hiertoe aanleiding hebben gegeven, is het plan in zoverre niet zorgvuldig voorbereid. Daarnaast heeft de gemeente zich naar het oordeel van de Raad niet in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat de bedrijfsmatige exploitatie op De Vliegden en De Eper Sprengen uitvoerbaar is binnen de planperiode wanneer deze niet als eenheid hoeft plaats te vinden. De verhuur aan wisselende derden moet immers nog altijd bedrijfsmatig - dat wil zeggen via een bedrijf, stichting of andere rechtspersoon - plaatsvinden, terwijl de recreatiewoningen nu feitelijk
in eigendom zijn van natuurlijke personen. De Afdeling acht daarom ook niet aannemelijk dat de exploitatie op deze wijze binnen de planperiode wordt verwezenlijkt.’’

De bestemmingsplanregels schreven voorts voor dat er een verbod komt voor het gebruiken van een recreatiewoning als tweede woning. In de praktijk zou dat betekenen dat de eigenaren van De Vliegden en De Eper Sprengen hun recreatiewoningen nooit zelf voor periodiek recreatief verblijf mogen gebruiken. Tijdens de zitting krabbelde de gemeente echter wat terug. ,,De gemeente heeft zich ter zitting op het standpunt gesteld dat zij niet heeft bedoeld het gebruik als tweede woning volledig te verbieden en dat de planregels moeten worden gelezen in samenhang met de eerdergenoemde beleidsregel. De beleidsregel bevat een nadere invulling van het begrip bedrijfsmatige exploitatie, die inhoudt dat recreatieverblijven met de bestemming "Verblijfsrecreatie" door de eigenaar of verhuurder gedurende een periode van 245 dagen per jaar aan recreanten moeten worden verhuurd en dat over de resterende vrije periode van 120 dagen per jaar de eigenaar geheel vrij is ten aanzien van het eigen gebruik, onverminderd het verbod op permanente bewoning.'' De Raad reageert daar op met de opmerking: ,,Zoals hiervoor is overwogen, komt bij de beoordeling van het plan geen betekenis toe aan de beleidsregel. De Raad acht het vanuit een oogpunt van rechtszekerheid voor de eigenaren van De Vliegden en De Eper Sprengen niet aanvaardbaar dat de nadere invulling van de planregeling in de beleidsregel die er toe strekt dat het gebruik als tweede woning ten dele is toegestaan, niet is vertaald in de planregels. Nu het bestemmingsplan gelet daarop niet overeenkomt met de bedoeling van de gemeente om het gebruik als tweede woning 120 dagen per jaar toe te staan, is het plan ook op dit punt niet zorgvuldig voorbereid’’, aldus de uitspraak

De gemeente krijgt ook een tik op de vingers omdat ze de belangen van de eigenaren niet heeft afgewogen. Ze hebben de woning gekocht als tweede woning, toen er nog helemaal geen sprake van was dat ze die ooit zouden moeten verhuren. ,,Hoewel de gemeente op zich terecht stelt dat het gebruik als tweede woning op grond van het vorige bestemmingsplan ook al niet was toegestaan, ontslaat dit haar niet van het maken van een belangenafweging bij de vaststelling van het voorliggende plan. Niet is gebleken dat de gemeente het belang bij het kunnen gebruiken van de recreatiewoningen als tweede woning door de eigenaren heeft afgewogen. Gelet op dit belang heeft de gemeente het verbod op het gebruik als tweede woning van de recreatiewoningen op De Vliegden en De Eper Sprengen niet in redelijkheid kunnen opnemen.’’

De Raad is verbaasd dat de gemeente voor beide parken niet één lijn heeft getrokken met Rabbit Hill in Epe, dat al in 2008 op grond van een uitspraak van de Raad de bestemming ‘tweede woningen’ kreeg. De eigenaren van die woningen hebben geen verhuurplicht. Dat had ook moeten gelden voor de Vliegden en De Eper Sprengen, betoogt de Raad van State, die het onbegrijpelijk vindt dat dat niet is gebeurd.

De uitspraak geldt alleen voor de bewoners van De Eper Sprengen en de Vliegden, die beroep hadden aangetekend tegen het bestemmingsplan. De gemeente zal het resultaat van de beroepszaak bij de Raad van State nog moeten bestuderen om er conclusies uit te trekken, maar duidelijk is wel dat onderdelen ervan uitvoering van de maatregel ook voor eigenaren van andere recreatiewoningen vooralsnog onmogelijk maakt. De gemeente krijgt een half jaar de tijd om het bestemmingsplan aan te passen.

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
 • Jan van de Vlekkert

  Geachte Hr. Haverkamp.

  N.a.v. de uitspraken van onze gemeentewoordvoerster t.a.v. de uitspraak van de Raad van State menen wij als gemeente Epe nog enkele aanvullingen te moeten toepassen.

  Nu het het stof van de verkiezingen is opgetrokken en de euforie van sommigen onder ons nog steeds geen grenzen kent, zijn we deze week even keihard op onze toch enigszins broze politieke beentjes gezet.
  Wij als vorige en nu als huidige coalitie meenden oprecht dat waarschuwingen van VVD en D66 t.o.v. de affaire ,,recreatiewoningen,, de wijsheid in pacht te hebben.
  Het kwam ons achteraf natuurlijk goed uit dat deze uitspraak pas na de verkiezingen kwam.
  Ons in allerlei bochten wringen ( waarin we natuurlijk professionals in zijn ) om de tekst van de RvS aan de kiezers uit te leggen, was een lastige geweest.
  Gelukkig wisten wij wel beter. Het plebs betrekken in onze besluitvorming, daar doen we i.v.m. onze verregaande hoogmoedswaanzin niet aan.
  Om nou te voorkomen dat we nu voortaan met het schaamrood op de kaken in het dorp spitsroeden moeten lopen, hebben we een fijne coalitie gesmeed.
  Vriendjes onder elkaar waarin niemand, en al helemaal de oppositie niet, geen speld tussen kan krijgen. Want wij als coalitie die een narcistische gedachtegang hoog in het vaandel hebben staan, gaan weer fijn samen vier jaar verder als of er niets is gebeurd.
  Nog even een korte opmerking t.a.v. de gedupeerde eigenaren van betreffende recreatie/ c.q. tweede woning:
  Ondanks misschien financiele, emotionele of imagoschade past het ons niet de daarvoor welgemeende excuses aan te bieden b.v. op deze door vele belangstellenden gevolgde site van Epernet.nl.
  Die rakkers zullen ons nu wel het vuur na aan de schenen leggen met allerlei financiele eisen, het geboefte.

  Neen ons clubje, daar kom je niet aan, we gaan de komende vier jaar gewoon verder met burgers de stuipen op het lijf te jagen en zie onze bovenstaande tekst ,,heel veel mensen weten nu waar ze aan toe zijn,,.
  Wen er maar vast aan.

 • Haverkamp

  Beantwoordde: Jan van de Vlekkert

  Ja kunt zeggen wat je wilt Jan, maar Lutske van Balken, adviseur digitale communicatie van de Gemeente Epe, zien we nog wel eens terug in ”Heel Holland Bakt”, zij weet immers van een drol een gebakje te maken....

 • Haverkamp

  ****s://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2317300/Epe-besluit-in-najaar-over-bewoning-vakantieparken

  "De RvS heeft de bewoners in het gelijk gesteld, ze hoeven hun vakantiehuis niet twee derde van het jaar te verhuren.
  Een gemeentewoordvoerster zegt: 'Wij gaan onderzoeken wat deze uitspraak voor gevolgen heeft en hoe deze aanpassingen vorm moeten krijgen. Daar hebben wij 26 weken de tijd voor gekregen. De raad zal hier in het najaar een besluit over nemen.'

  Ze zegt dat de gemeente tevreden is met de uitspraak van de hoogste rechter. 'We zijn voor een groot deel in het gelijk gesteld en hebben nu voor het grootste gedeelte van ons grondgebied een actueel, toekomstgericht en onherroepelijk bestemmingsplan. Heel veel mensen weten nu waar ze aan toe zijn.

 • Schriemer

  Beantwoordde: Haverkamp

  De wijze waarop de gemeente op de uitspraak reageert is echt schokkend. Ze hebben onderuit de zak gekregen van de raad van state en men is " best tevreden". Deze uitspraak dient heel snel gecorrigeerd te worden. Hoop dat dit slechts uit de koker van een communicatie "deskundige" afkomstig is maar vrees dat dit met de portefeuille houders is afgestemd.

 • Haverkamp

  Motie van wantrouwen mag natuurlijk niet uitblijven! Hoe vaak mag wethouder Scholten zichzelf- en daarbij de Gemeente Epe nog voor schut zetten..? De bewoners van betreffende woningen zijn gewoon op een misdadige wijze behandeld!
  Daarnaast mogen er ook vraagtekens geplaatst worden bij de competentie van de verantwoordelijke juristen, al dan niet in vaste dienst bij de gemeente.

 • Daniël Verveer

  Beantwoordde: Haverkamp

  Een motie heeft geen zin : coalitie heeft de meerderheid. Ik denk dat overigens niet alleen de inwoners van die vakantiewoningen slecht zijn behandeld. Gemeente had tot voor kort de instelling " niets mag behalve als wij het willen ". Lijkt nu soms verandering in te komen. Ondertussen heb ik zelf een serie rechtszaken tegen het college gevoerd. Een aantal lopen nog. In bijna alles gaat het er niet om dat iets niet kan, maar omdat een ambtenaar of de wethouder iets niet wil. Er zitten een aantal juristen bij de gemeente. Ik heb ze ondertussen allemaal wel eens tegen mij gehad voor de rechtbank of de RvS. Men probeert wel zijn/haar best te doen, maar vaak moeten zij de politieke beslissingen verdedigen en daar soms geen argumenten voor. Ik heb bij de rechtbank en de RvS meegemaakt dat ambtenaren glashard logen. En dan pikt de Staatsraad dat op als de waarheid en je kunt geen bewijs meer aanleveren dat het niet zo is. Kantonrechter is soms zelf een drama. Werkt op stukloon en vonnis ligt al klaar voor je binnen komt. Nederland is een bananenrepubliek. De centrale overheid hevelt steeds meer bevoegdheden over naar de gemeenten. Dat belooft nog wat...

 • Haverkamp

  Beantwoordde: Daniël Verveer

  Beste Daniël,
  Een motie heeft wel degelijk zin! Niet dat ik verwacht dat deze wordt aangenomen, het politiek incestieus gezelschap dekt elkaar, maar het maakt in ieder geval wederom zichtbaar waar de hielenlikkers en verraders zich ophouden, zoals bij GROEN-LINKS.
  Het overige van je verhaal is zeer herkenbaar en frustrerend, ook ik ken de verhalen/bewijzen over liegende ambtenaren en niet te vergeten, die van onze waardeloze burgemeester!

 • Jan van de Vlekkert

  Ja ja Rene, we kunnen nu wel hardop lachen maar dat is niet helemaal gelukkige napret.
  Waar we met alle perikelen, zoals bovenstaand, wat natuurlijk een grote schande is, maar ook de ,,Kwestie Heerderweg,, het zwijnenraster etc. hebben we tot mijn grote verbijstering middels het stemgedrag In Epe er toch voor gezorgd dat de huidige coalitie op geen enkel moment is afgestraft, maar juist versterkt (zie de extra stemmen voor Nieuwe Lijn ????) juist hier in Epe. Wanbeleid en ondeskundige wethouders krijgen hier een schouderklopje en ga maar weer lekker vier jaar zitten. Het maakt ons niets uit.
  Geluiden van we zien dan ook veel lof en waardering voor formateur Robert Scholten voor de snelle en zorgvuldige totstandkoming van de nieuwe coalitie en het voorgestelde akkoord.
  Aldus een aantal regels op de site van Nieuwe Lijn.
  Het geslijm van de ondertekenaars was hoorbaar en bij sommigen zelfs zichtbaar aanwezig.
  Maar liefst 20 van de 23 raadsleden voor het nieuwe coalitieakkoord en waren na afloop vol lof door met droge ogen te beweren dat het coalitieakkoord niet is dichtgetimmerd !!!!
  Met de uitslag van de Raad van State nog in aantocht vroeg geen enkele van deze 20 raadsleden zich af wat ze met zoveel onkunde en misleiding van eigenaren van een tweede woning in Epe juridisch wel de juiste was.
  Nou we hebben de uitslag zojuist vernomen.
  De verkiezingen zijn toch democratisch zegt U, natuurlijk maar zomaar klakkeloos aanvaarden van deze beloning weer vier jaar in het pluche, is het wegkijken van dergelijk wangedrag deze raad onwaardig.
  De slogan van Robert Scholten ,,Zeg wat je doet en doe wat je zegt,, is met deze affaire wel in een heel bijzonder daglicht komen te staan.
  Het zou dan ook van moed getuigen van deze gemeenteraad om in ieder geval ten behoeve van de huiseigenaren die o.a. financieel de dupe zijn geworden van deze zich zelf te schande makende wethouder, zich af te vragen of diezelfde wethouder nog te handhaven is.
  Want zeg nou eerlijk, nu al 700.000 euro te kort komen op de begroting het nieuwe Centrumplan Vaassen is er ook weer zo eentje.
  Het niet van te voren ingecalculeerde archeologische onderzoek, dat weet tegenwoordig iedere gemeente in Nederland, helaas niet hier in Epe.
  Peanuts, dit is maar een kleinigheidje, maar zo maar beweren dat die 7 ton wel ergens vandaan geplukt moet worden zegt genoeg over dit beleid.
  En aan de ondertekenaars van dit nieuwe coalitieakkoord, slaap lekker.

 • Ben van der sman

  Beantwoordde: Jan van de Vlekkert

  Prima stuk van Jan vd Vlekkert. Mankeert helemaal niets aan. Is er een manier om dit breder dan via Epernet te verspreiden. Het moet toch een keer bij de inwoners van Epe doordringen dat dit zo niet langer kan. Ik vind nog steeds dat de rol van alle raadsleden ten grondslag ligt aan dit soort praktijken. Door onkunde(?) en lafheid(?) wordt al jaren en jaren door vrijwel alle partijen achter enkele personen aangelopen en wordt alles gepikt. Waarschijnlijk omdat ze zelf al lang blij zijn dat iemand ergens het voortouw in neemt. Wordt dan GEEN raadslid! Het kán niet zo zijn dat coalitiepartners alles van een wethouder maar goed vinden. Dat is GEEN democratie! Ageer daar tegen, maak stennis , laat JE EIGEN mening horen, op basis dáárvan ben je gekozen. Wethouders in Epe denken al jaren dat zij hun eigen hobby's moeten uitvoeren. Onzin, zij zijn wethouder om uit te voeren van de gemeenteraad wil. De enkele goede wethouders die we hadden (en nog hebben) komen zelden in het nieuws. Het zijn met name de financiële en ruimtelijke ordenings-kant die constant in opspraak zijn. Heerderweg, zwijnenraster, bewoning vakantiehuisjes en infrastructuur Emst zijn hiervan de voorbeelden. De betreffende wethouders zijn er niet in geslaagd om dit in goede banen te leiden. Dit alles gaat de inwoners van Epe veel geld kosten en dus moeten RAADSLEDEN hier actie op ondernemen zoals dat overal elders in het land ook gebeurt. En dus ook als je coalitiepartner bent is actie nodig anders ben je geen knip voor de neus waard.

 • Daniël Verveer

  In principe is de gemeente aansprakelijk. Het is aan het college/raad of men de schade wil verhalen op een individuele bestuurder. Maar meestal heeft een gemeente een verzekering voor '..bestuurlijke aansprakelijkheid..' . Het wordt moeilijk om schade te verhalen op Nuijs/Scholten, hoewel
  het wel redelijk zou zijn. Om leraar te worden op een lagere school moet je een reken- en taaltoets afleggen. Om wethouder te worden heb je geen opleiding nodig. Overigens heeft/had de gemeente een serie 'woordvoersters' in dienst, die op de loonlijst staan. Nog nooit een woord van vernomen...

Laad meer

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.