Laatste reacties

Ventweg langs de S9 volgen vanuit Epe, richting Nunspeet. Juist voor de rotonde in Tongeren, met de afslag naar 't Harde, aan de rechterzijde in het b...
Hallo Willem,
Elly zat volgens mij in de klas bij mijn oudste broer Doede Keuning. Onze ouder waren bevriend met de fam. Van Doornum. Ook mijn vader ...
Op zoek naar Jeanette Jurriens kwam ik deze foto tegen. Haar ouders hadden vroeger een delicatessenzaak in Epe. Ze is waarschijnlijk rond 1952 geboren...
Goedemorgen!
Hoewel dit een oud bericht is, toch even proberen! Hebben jullie toevallig een adres voor mij? Dit lijkt mij een prachtige plek om te f...
Beste heer Van den Esschert,
Verrassend om op deze pagina iets over mijn grootvader te lezen! Ik weet dat hij ruim 20 jaar schoolhoofd in Epe is gewe...

Zoeken

Bewoners de Vliegden mogen hun woning niet eens verhuren

Het lijkt er sterk op dat een beetje onderzoek door de gemeente haar zelf èn veel burgers een hoop ellende had kunnen besparen. Dan zou ze al snel de conclusie hebben kunnen trekken dat het voor een aantal eigenaren van recreatiewoningen volstrekt onmogelijk is om te voldoen aan de verplichting om te proberen hun woning 245 dagen per jaar te verhuren, zelfs al zouden ze dat graag willen. Dat staat namelijk in hun koopcontract.

Het ziet er naar uit dat het voor de Raad van State heel eenvoudig wordt om een beslissing te nemen in de strijd tussen de gemeente Epe en de meeste eigenaren van tweede woningen. Wie het beroepschrift van 22 van de 43 eigenaren van een huisje op de Vliegden aan de Hanendorperweg leest, kan niet anders concluderen dan dat de meerderheid van de gemeenteraad klakkeloos heeft ingestemd met iets wat in verreweg de meeste gevallen helemaal niet kan en mag. Zelfs volgens de eigen regels niet.

De gemeente wil eigenaren van recreatiewoningen, ook die als tweede huis worden gebruikt, verplichten om die 245 dagen per jaar bedrijfsmatig te exploiteren, dus verhuren. De eigenaren mogen er zelf maar 120 dagen per jaar gebruik van maken. Dat is vastgelegd in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied. De meerderheid van de gemeenteraad – de VVD, D66 en de fractie Koman waren mordicus tegen de hele verplichting – weigerde om uitzonderingen te maken. Terwijl een informatieronde bij de recreatiebewoners voldoende geweest zou zijn om die wel te maken. Nu heeft de raad met name eigenaren van een recreatiewoning die als tweede woning wordt gebruikt slapeloze nachten bezorgd, op kosten gejaagd en met een flinke hoeveelheid extra werk opgezadeld.

De Vliegden-bewoners hebben op alle mogelijke manieren geprobeerd de gemeenteraad op andere gedachten te brengen, maar kregen alleen steun van de VVD en D66. Inmiddels hebben eigenaren hun al te koop staande woning ver onder de gangbare prijs moeten verkopen en 22 van de 43 bewoners een beroepschrift ingediend bij de Raad van State. Woedend zijn ze. Ze betichten de gemeente er van dat de besluitvorming louter op politieke argumenten is gebaseerd (de collegepartijen steunen hun wethouders blind) omdat er geen inhoudelijke juridische en planologische argumenten zijn te vinden die dergelijk beleid rechtvaardigen.

Eerder al keurde de provincie het beleid af. Het zou alleen mogelijk zijn bij nieuwe recreatiewoningen, op nieuwe parken en op parken die worden uitgebreid. De bedrijfsmatige exploitatie zou in de koopakte geregeld moeten worden.

Opvallend is dat tussen 2000 en 2004 elf nieuwe kavels op de Vliegden zijn verkocht waarop met een vergunning van de gemeente Epe recreatiewoningen zijn gebouwd. In de koopakte staat nota bene dat commerciële huur op straffe van dwangsommen is verboden. In 2004 zijn met medewerking van de gemeente nog eens 15 extra kavels verkocht, waarbij ook geen eisen ten aanzien van bedrijfsmatige exploitatie zijn vastgelegd in de koopakten. In dat jaar kwam een eind aan het van oorsprong Rotterdamse recreatiepark De Vliegden – sinds 1955 bestemd voor vakanties van ambtenaren van de technische dienst van de gemeente Rotterdam – en kregen alle woningen van de gemeente een eigen huisnummer; Hanendorperweg 338 t/m 420. Alle bewoners zijn verantwoordelijk voor hun eigen woning, er is geen beheerder, er is geen centraal toezicht, er zijn geen gemeenschappelijke voorzieningen. Het is in feite dus geen recreatiepark meer, maar gewoon een woonwijkje in een bos zoals de gemeente Epe er wel meer heeft. Alleen wonen de mensen daar niet permanent, maar zitten zij en hun familieleden en/of vrienden er vooral in de weekends en vakanties.

In de verhalenreeks op deze site is al eerder gerefereerd aan een uitspraak van de Raad van State waarbij eigenaren van een woning op Rabbit Hill in Epe vrijgesteld werden van de verhuurplicht. Enerzijds omdat daar eerder geen sprake van was (de RvS vond het voornemen van de gemeente onbegrijpelijk) en anderzijds omdat het voor de eigenaren daardoor bijna onmogelijk werd gemaakt om van hun eigen woning te genieten. Het college en de gemeenteraad hebben die uitspraak genegeerd en trekken toch hun eigen plan door onder meer de Vliegden wel verhuurplicht op te leggen, terwijl de geschiedenis en situatie daar niet anders zijn dan op Rabbit Hill. De Eper gemeenteraad heeft dus een situatie van rechtsongelijkheid gecreëerd. Ook vernietigende uitspraken van de RvS over het begrip ‘bedrijfsmatige exploitatie van recreatiewoningen’ zijn door de gemeenteraad achteloos terzijde geschoven.

Blenheim Advocaten uit Amsterdam, die de Vliegden-bewoners vertegenwoordigt, wijst er bovendien op dat de gemeente met de regeling het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) schendt. Daarin is onder meer bepaald dat iedereen recht heeft op respect voor zijn privé-leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en op ongestoord genot van zijn eigendom. De verhuurplicht is een onevenredige inbreuk op de door het EVRM beschermde (eigendoms)recht, betogen de advocaten. De woningen zijn daardoor geen recreatieve plek voor de eigenaren meer, maar investeringsobjecten.

Het opvallendst is dat de gemeente vindt dat de verhuurplicht in de koopaktes moet staan. Een flink aantal eigenaren van een woning op de Vliegden kan een koopakte overleggen waarin expliciet staat dat verhuur ten strengste verboden is. Daar staat een fikse boeteclausule tegenover die hoger is dan de eigenaren als huur zouden kunnen incasseren.

Een aantal bewoners vallen ook buiten de regeling omdat hun woning kleiner is dan 55 vierkante meter, een oppervlakte die in de gemeentelijke beleidsregel voor bedrijfsmatige exploitatie als minimum wordt genoemd.

Daar komt nog bij dat de gemeente in 2009 schriftelijk heeft meegedeeld dat er behoudens een verbod op permanente bewoning geen enkele verplichting op de woningen rust, terwijl de wethouders Joop van Nuys en Robert Scholten onlangs nog beweerden dat de ‘verhuurplicht’ al zo oud als de weg naar Rome is. De eigenaren zijn daar nooit op gewezen en er is ook nooit op gehandhaafd.

De bewoners van de Vliegden willen onder meer dat de gemeente de kosten vergoedt die ze hebben moeten maken in de beroepsprocedure. Nog niet duidelijk is of ze nog andere schadeclaims indienen als ze hun gelijk hebben gehaald.

Ook andere bewoners(groepen) van recreatiewoningen die als tweede woning worden gebruikt hebben inmiddels bezwaar gemaakt bij de Raad van State.

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
 • Harm Scholten

  Dat is helemaal waar Jan,maar 44 jaar is erg lang geleden,we zijn nu twee generaties verder.
  Toen Nieuwe lijn werd opgericht heerste er een ware euforie stemming in Vaassen en in een iets mindere mate in Emst.
  Die sfeer die in die tijd zweefde door met name Vaassen dat zal nu op geen enkele manier benaderbaar zijn.

 • Jan van de Vlekkert

  Had je die vraag 44 jaar geleden in Vaassen gesteld Harm, dan had je antwoord gekregen.

 • Harm Scholten

  Zou de heer Verveer serieus menen dat je woonplaats bepalend is voor je stemgedrag?

 • Daniël Verveer

  Wie zegt dat de nieuwe partijen niet tevoren kunnen afspreken dat ze NIET gaan samenwerken met de zittende partijen ? Dan moeten deze alleen nog een meerderheid krijgen. Vergelijk de inwonertallen van Epe en Vaassen, dan weet je ongeveer de uitkomst. Natuurlijk ontkom je niet aan de 'partij klitten' die niet nadenken over politiek, maar domweg stemmen wat ze altijd hebben gestemd. Erger : wat hun ouders altijd stemden...

  Hopelijk gaan de inwoners van Emst na de -voortdurende- werkzaamheden aan de Hoofdweg, niet meer op de huidige coalitie stemmen...

  De gemeente Epe heeft 4 dorpen: Epe (15.552 inwoners), Vaassen (12.770 inwoners), Emst (3048 inwoners), Oene (1599 inwoners) en Gortel (circa 70 inwoners). [ Wiki..].

 • Jan van de Vlekkert

  Je hebt niets over het hoofd gezien Jan, maar dat zijn nou eenmaal de vervelende bijwerkingen van de aanwezigheid van een lokale partij in de Gemeente. Over de rol van het CDA en de PVDA wil ik het even maar niet hebben, die is wel duidelijk dacht ik zo.
  Nieuwe Lijn is voor Vaassen, verenigingen en vrijwilligers. Nieuwe Lijn stimuleert daarom van harte al die bijdragen aan de versterking van de PLAATSELIJKE SAMENLEVING.
  Aldus een van de zeven kenmerken van Nieuwe Lijn in hun verkiezingsprogramma.
  Alle opmerkingen over algemeen belang voor ALLE dorpen in onze gemeente kunnen dan ook niet als serieus worden beschouwd.
  De fractievoorzitter van deze partij herinnerde onlangs het college er aan dat hij in november 2016 de wethouders complimenten had gemaakt voor de intensieve wijze waarop zij met het centrum van Vaassen aan de slag zijn. De strooppot wil nog wel eens helpen, maar dit terzijde. Soms zitten drie wethouders tegelijk aan tafel met ondernemers in bijeenkomsten van het Economisch platvorm of het Convenantenoverleg. Er zijn klankbordgroepen en andere overleggen over het centrum en het verkeer etc.etc. Aldus de factievoorzitter.
  Dus op jou vraag of ik deze mensen op de (voorlichtings)bieenkomsten van ONS MOOI EPE heb gezien kom ik tot de volgende conclusie:

  Gezien bovenstaand relaas zal tijdgebrek de belangrijkste reden zijn geweest ......................
  Geintje natuurlijk, desinteresse voor wat er in Epe gebeurt, is toch de meest plausibele verklaring

 • Jan Stenvert

  Jan, typisch dat Robert Scholten zich profileert als de man die het allemaal wel even regelt in Vaassen. Bij mijn weten is de verantwoordelijke portefeuillehouder Joop van Nuys (PvdA). Ik zag dat CDA-wethouder Erik Visser ook al van de partij was. De verkiezingsstrijd is dus al bezig. Overigens, heb jij die mensen of één van hen gezien op één van de (voorlichtings)(bijeenkomsten van Ons Mooi Epe? Heb ik ze over het hoofd gezien?

 • Jan van de Vlekkert

  Ben benieuwd uit welk potje nu weer de kosten van schadeclaims en e.v.t. proceskosten worden gehaald.
  Hoog tijd voor een nieuw bestuur, wat trouwens erg moeilijk gaat worden door allerlei nieuwe politieke partijen op te richten.
  Deze partijen die tijdens de verkiezingen weinig kans maken staan de huidige oppositie alleen maar in de weg.
  Het is niet voor niets dat Robert Scholten en zijn partij deze ontwikkelingen ,,van harte toejuichen,, maar ondertussen stiekem in hun vuistje lachen.
  Als er al een kans was om de VVD en D66 met een grote meerderheid naar voren te schuiven, kunnen we dit met het oprichten van deze splinterpartijen wel vergeten.
  De vergelijking met de oprichting van Nieuwe Lijn als lokale partij gaat niet op, de situatie met die tijd in Vaassen was gebaseerd op totaal andere invalshoeken.
  M.a.w. Epenaren , let op uw zaak, we hebben de afgelopen jaren gezien wat dit bestuur teweeg heeft gebracht.
  Nieuwe Lijn is in ieder geval al begonnen met een fantastisch verkiezingsstunt, 3 miljoen voor de herinrichting van de kom van Vaassen.
  Wat zei Scholten ook al weer, ,,het mag wel wat kosten,,.
  Deze stemmen zijn al vast weer binnen.

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.