Laatste reacties

Ventweg langs de S9 volgen vanuit Epe, richting Nunspeet. Juist voor de rotonde in Tongeren, met de afslag naar 't Harde, aan de rechterzijde in het b...
Hallo Willem,
Elly zat volgens mij in de klas bij mijn oudste broer Doede Keuning. Onze ouder waren bevriend met de fam. Van Doornum. Ook mijn vader ...
Op zoek naar Jeanette Jurriens kwam ik deze foto tegen. Haar ouders hadden vroeger een delicatessenzaak in Epe. Ze is waarschijnlijk rond 1952 geboren...
Goedemorgen!
Hoewel dit een oud bericht is, toch even proberen! Hebben jullie toevallig een adres voor mij? Dit lijkt mij een prachtige plek om te f...
Beste heer Van den Esschert,
Verrassend om op deze pagina iets over mijn grootvader te lezen! Ik weet dat hij ruim 20 jaar schoolhoofd in Epe is gewe...

Zoeken

Provincie keurt beleid gemeente bij recreatiewoningen af

Eigenaren van bestaande recreatiewoningen hoeven wat de provincie Gelderland betreft niet bang te zijn dat de gemeente Epe ze met het nieuwe bestemmingsplan buitengebied kan verplichten hun woning bedrijfsmatig te exploiteren. De provincie laat naar aanleiding van vragen van VVD-Statenlid Bastiaan Meerburg weten dat de regeling alleen mag gelden voor nieuwe recreatiewoningen, op nieuwe parken of parken die worden uitgebreid.

Parken als de Vliegden, Hertenkamp, Bonte Vlucht en dergelijke vallen daar dus niet onder. Dat geldt voor alle recreatiewoningen die vóór december 2014 zijn gekocht of gebouwd. Dat is een fikse streep door de rekening van de gemeente Epe, die zich opmaakt voor een reeks rechtszaken en een procedure bij de Raad van State tegen eigenaren van recreatiewoningen die hun pand als tweede woning gebruiken. (Zie de verhalen in ons Dossier recreatiewoningen.) De gemeente had aangekondigd handhavend te zullen optreden bij eigenaren van recreatiewoningen die zich niet houden aan de inspanningsverplichting om ze te verhuren en wethouder Robert Scholten had daarbij aangegeven te verwachten dat het daarbij om 185 woningen zal gaan. Maar er valt volgens de provincie weinig te handhaven. De regels voor bedrijfsmatige exploitatie in het nieuwe bestemmingsplan werden gesteund door de volledige coalitie. De oppositiepartijen VVD en D66 waren fel tegen en ook de eenmansfractie van Jos Koman vond het maar niets.

VVD-er Meerburg had Gedeputeerde Staten van Gelderland onder meer gevraagd of ‘het wenselijk is dat een gemeente aan eigenaren van recreatiewoningen een verplichting oplegt om hen te dwingen tot bedrijfsmatige exploitatie, ook als zij dit niet willen? Gaat dit niet in tegen het eigendomsrecht?’

GS verwijst in de vandaag gegeven beantwoording naar de Omgevingsverordening Gelderland, die in december 2014 is vastgesteld. Daarin staat onder meer: ‘In bestemmingsplannen wordt nieuwvestiging en uitbreiding van recreatiewoningen alleen toegestaan indien daaraan de eis van bedrijfsmatige exploitatie wordt verbonden.’

GS in de beantwoording: ‘Het gaat dus om nieuwe recreatiewoningen, op nieuwe parken of parken die worden uitgebreid. Bestaande rechten (voor recreatiewoningen die er al stonden bij het van kracht worden van de Omgevingsverordening) worden op basis van dit artikel niet aangetast en daarmee is er geen sprake van aantasting van eigendomsrecht. Hier geldt dus overgangsrecht. Het gaat om een verwijzing naar een privaatrechtelijke overeenkomst tussen parkeigenaar en koper. Een geïnteresseerde koper van een nieuwe recreatiewoning weet dat deze bedrijfsmatige exploitatie vanuit onze Verordening een verplichting is en heeft de keus daarmee akkoord te gaan of van de koop af te zien.
In de toelichting van het bestemmingsplan is opgenomen hoe deze verplichting voor nieuwe recreatiewoningen is verzekerd. De bedrijfsmatige exploitatie kan bijvoorbeeld via een notariële akte worden geregeld. Aan de onderbouwing stelt de Verordening geen vormeisen. Voor het verplichten van bedrijfsmatige exploitatie voor nieuwe recreatiewoningen is gekozen om te voorkomen dat deze recreatiewoningen worden gebruikt voor permanente bewoning.’

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
 • Coos

  De Stentor is hierover wat minder stellig. wat moet ik nou geloven?

 • Jan Stenvert

  Beantwoordde: Coos

  Het verhaal in de Stentor is min of meer een rectificatie van een eerder zeer onvolledig bericht, geschreven n.a.v. een boze reactie vanuit de Vliegden. De laatste twee alinea's van het bericht hierboven zijn een citaat en lijken me essentieel. Nog een quote uit de beantwoording van GS: '(...) Verplichte verhuur kan overigens wel opgelegd worden aan een eigenaar indien die in de notariële akte is bepaald. Daarvan is echter bij veel van de recreatiewoningen in de gemeente Epe geen sprake en bovendien zijn deze recreatiewoningen vaak al lang in particuliere handen.' Als ik vóór december 2014 een recreatiewoning zou hebben gekocht die ik niet verhuur en in mijn koopcontract geen inspanningsverplichting staat om dat wel te doen, zou ik me absoluut geen zorgen meer maken.

 • RvD

  Gelukkig werkt het overheidsapparaat buiten de gemeente Epe (in deze) wel gewoon.......

 • Bert

  Kunnen we met deze kennis nu straks de leden van de coalitie persoonlijk aansprakelijk stellen voor de kosten van de rechtszaken? Misschien ook eens wat ambtenaren de laan uit die dit adviseren of goedkeuren.

 • narbos

  Vreemd dat de coalitie en de ambtenaren van de gemeente de inhoud van de omgevingsverordening van de provincie Gelderland niet kennen. Het gaat ook nog om een verwijzing naar een privaatrechtelijke overeenkomst tussen parkeigenaar en koper lees ik. Parken als de Vliegden, Hertenkamp, Bonte Vlucht hebben volgens mij helemaal geen parkeigenaar, want ze bestaan allemaal sedert de vorige eeuw al uit private kavels. De betreffende eigenaren zullen hier wel blij mee zijn, want dan hebben ze deze uitspraak van de provincie om mee naar de Raad van State te gaan.

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.