Laatste reacties

Ventweg langs de S9 volgen vanuit Epe, richting Nunspeet. Juist voor de rotonde in Tongeren, met de afslag naar 't Harde, aan de rechterzijde in het b...
Hallo Willem,
Elly zat volgens mij in de klas bij mijn oudste broer Doede Keuning. Onze ouder waren bevriend met de fam. Van Doornum. Ook mijn vader ...
Op zoek naar Jeanette Jurriens kwam ik deze foto tegen. Haar ouders hadden vroeger een delicatessenzaak in Epe. Ze is waarschijnlijk rond 1952 geboren...
Goedemorgen!
Hoewel dit een oud bericht is, toch even proberen! Hebben jullie toevallig een adres voor mij? Dit lijkt mij een prachtige plek om te f...
Beste heer Van den Esschert,
Verrassend om op deze pagina iets over mijn grootvader te lezen! Ik weet dat hij ruim 20 jaar schoolhoofd in Epe is gewe...

Zoeken

Beleidsregel recreatiewoningen maakt verhuurplicht vaak onmogelijk

De gemeente beroept zich bij de verplichte bedrijfsmatige exploitatie steeds op plannen en nota’s uit 2006, 2009, 2010 en 2016, maar heeft het niet over haar in februari 2009 vastgelegde beleidsregel voor recreatiewoningen. Het legertje advocaten van de eigenaren van recreatiewoningen die hun eigendom niet willen verhuren gaat dat wel doen, want daarin staat dat het beleid niet geldt voor ‘parken’ als de Vliegden, de Beekhorst en ’t Hertenkamp.

Op grond van die beleidsregel kan de meeste eigenaren van recreatiewoningen geen verhuurplicht worden opgelegd en is de voorgenomen handhaving door de gemeente, waarvoor 800.000 euro voor is uitgetrokken, zinloos.

De ‘beleidsregel bedrijfsmatige exploitatie recreatieverblijven (recreatiewoningen/stacaravans >55m2 gemeente Epe’  is op 3 februari 2009 vastgelegd en veertien dagen later gepubliceerd in de wekelijkse bekendmakingen van de gemeente in weekblad Veluws Nieuws. Het ging om de nadere uitwerking van een bestaande regeling die niet voldeed op grond van uitspraken van de Raad van State. Die had immers bepaald dat voor bestaande recreatiewoningen ‘die – feitelijk – niet bedrijfsmatig worden geëxploiteerd en waarbij de eis van bedrijfsmatige exploitatie niet of niet juist/onvolledig in het geldende bestemmingsplan is opgenomen de eis tot bedrijfsmatige exploitatie niet (langer) kan worden gesteld’. De provincie had de gemeente daar via een circulaire op 7 november 2006 ook al eens op gewezen.

De gemeente stelde daarop definities van bedrijfsmatige exploitatie vast. Uitgangspunt was de bepaling dat recreatiewoningen 245 dagen per jaar aan recreanten moeten worden verhuurd, althans, de eigenaren werd daartoe een inspanningsverplichting opgelegd.

Daarbij stelde de gemeente dat die verplichting kan worden geregeld ‘in de bij de koopovereenkomst(en) behorende algemene voorwaarden’. De mensen die al vóór 2009 een recreatiewoning hadden, hebben niet zoiets in hun koopcontract staan en vallen dus buiten de regeling. Dat betreft verreweg de meeste particuliere eigenaren van een recreatiewoning.

De gemeente richtte zich uitsluitend op parken met een beheerder of beheersorganisatie. Dat is immers ‘essentieel bij bedrijfsmatige exploitatie. Naast de gebruikelijke facilitaire taken van de beheerder zoals het onderhoud van het park, gaat het hierbij om verhuurbemiddeling en evt. invloed op selectie van recreanten/eigenaren d.m.v. het opereren als tussenschakel via voorkeursrecht tot koop bij de verkoop van individuele recreatieobjecten.’
De drie eerder genoemde parken hebben geen beheerder of beheersorganisatie.

De gemeente legde daarom vast dat ‘voor niet-commerciële recreatiewoningen die niet op een bedrijfsmatig geëxploiteerd recreatiecomplex/terrein staan, bedrijfsmatige exploitatie moeilijk handhaafbaar’ zou zijn, ‘zodat in beginsel niet zal worden gehandhaafd op deze eis (lage prioriteit).’

Met andere woorden: eigenaren van een recreatiewoning die zij vóór 2009 hebben gekocht, geen inspanningsverplichting voor bedrijfsmatige exploitatie in hun koopcontract hebben en niet op een terrein staan dat als recreatiecomplex (zoals de parken met horeca, receptie en tal van recreatieve faciliteiten) functioneert, hoeven op grond van deze regeling hun huis niet aan vreemden te verhuren. Het was de gemeente slechts te doen om huizen van particulieren die op echte recreatieparken staan waar de meeste woningen wel worden verhuurd.

De gemeente werd daarbij gesteund door de provincie, die drie jaar geleden in de inspraaknota ‘bestemmingsplan buitengebied – recreatiewoningen’ nogmaals stelde dat ‘bedrijfsmatige exploitatie van bestaande recreatiewoningen niet reëel’ is. In de in 2016 door de gemeente vastgestelde nota vitale verblijfsrecreatie haalde de gemeente dat provinciale beleid nog eens aan: ‘Bedrijfsmatige exploitatie is voor nieuwe recreatiewoningen verplicht’.

De gemeente heeft 8 ton uitgetrokken voor controle en handhaving en daar zouden volgens wethouder Scholten 185 woningen voor in aanmerking komen. Het lijkt verstandig dat geld voorlopig in kas te houden. De tegenstribbelende eigenaren van recreatiewoningen wachten namelijk niet op de vorige maand aangekondigde evaluatie van de bedrijfsmatige exploitatie, waarvan de besluitvorming nog wel een paar jaar op zich kan laten wachten. Het nieuwe bestemmingsplan buitengebied met daarin de inspanningsverplichting wordt in de tweede week van mei van kracht en een dag later starten de eigenaren van recreatiewoningen een procedure bij de Raad van State. De mensen van de Vliegden hebben gezamenlijk een Amsterdams advocatenkantoor in de arm genomen en de ‘deeltijd-Epenaren’ die op de Beekhorst zitten een Zwols advocatenkantoor. Daarnaast zijn er individuele eigenaren die zelf een advocaat hebben ingeschakeld en staan een aantal advocaten klaar namens mensen die een rechtsbijstandsverzekering hebben. Ze wrijven zich in de handen met onder meer de in 2009 vastgelegde beleidsregel. Ze dreigen al met civiele procedures waarin ze schadeclaims bij de gemeente Epe zullen neerleggen.
De gemeente Epe voelt de bui kennelijk al hangen, want dit keer stuurt ze geen eigen medewerkers naar het strijdtoneel, zoals gebruikelijk, maar heeft ze de hulp ingeroepen van een advocatenkantoor uit Arnhem.

De nota vitale verblijfsrecreatie biedt ook houvast voor de tegenstanders van de inspanningsverplichting. Daarin staat weliswaar dat de gemeente de ambitie heeft om recreatiewoningen bedrijfsmatig te laten exploiteren, overigens zonder dat daarvan een definitie wordt gegeven zoals in de eigen beleidsregel uit 2009, maar ze haspelt er ook wat begrippen door elkaar.
Er staat: ‘Vakantiewoning en vakantiebungalow - Een gebouw van een woningtypering, waarvoor een vergunning ingevolge artikel 40 van de
Woningwet is vereist en dat dient als periodiek verblijf voor wisselende groepen van recreanten, die hun hoofdverblijf elders hebben. We spreken van een vakantiewoning indien er sprake is van bedrijfsmatige exploitatie.’

Afgezien van het feit dat artikel 40 van de Woningwet (van 2015, 2016 en 2017) alleen een definitie geeft van woningcorporaties e.d. en geen woningen typeert, dienen tweede woningen die niet verhuurd worden ook als periodiek verblijf van wisselende groepen van recreanten, namelijk de eigenaren en hun familie en vrienden. De eigenaren exploiteren hun woning niet bedrijfsmatig, dus is hun pand volgens de gemeente geen vakantiewoning.  

Overigens heeft de kwestie van bedrijfsmatige exploitatie ook een rol gespeeld bij de gemeente Ermelo. Daar is de regel: ‘(…) met dien verstande dat de eis van wisselende verhuur van recreatiewoningen niet van toepassing is op recreatiewoningen die op het moment van het ter visie leggen van het bestemmingsplan niet wisselend worden verhuurd.’

Het is dus zoals de gemeente Epe vorig jaar zelf in de nota vitale verblijfsrecreatie heeft gesteld: ‘Ieder park is anders en vergt een eigen aanpak’.

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
 • narbos

  Ik vier de bevrijding dit jaar maar niet in Epe. Ik ben niet bevrijd maar belast. Belast met verplicht verhuur van mijn woning. Ik voelde mij eerst als bewoner van Epe, maar nu als ongewenste gast.

 • Coos

  Het is zo stil. Wanneer komt hier nou een vervolg op? De tweede week van mei? Ik ben benieuwd hoe dit af gaat lopen, want als het echt maar om 185 huisjes gaat, dan is 8 ton (eenmalig of ieder jaar weer?) toch wel heel veel per huisje om te handhaven, toch? Zoiets als met een kanon op een mug schieten.

 • Coos

  Nou dacht ik gisteren even dat ik het helemaal begreep (maar niet heus), nadat de heren Wiers en RvD het me keurig uit de doeken hadden gedaan (snapten ze het zelf wel?), maar nu gaat dus blijken dat die inspanningsverplichting eigenlijk helemaal niet kan. Dat het een welles-nietes juridisch gevecht gaat worden dat alleen maar verliezers kent. De landelijke pers is er al opgedoken, de positieve uitstraling van Epe ligt al te grabbel en die grap van Nieuw Links gaat een heleboel geld kosten. Aan 8 ton zal de gemeente niet genoeg hebben om de schadeclaims van 185 (?) gedupeerde eigenaren te kunnen betalen.
  Wat zal zo'n recreatiewoning al in prijs zijn gedaald? €15.000,- per woning? Maal 185? Da's al een hoop geld. Wie gaat dat betalen?
  Maar ook de eigenaren van niet-direct getroffen recreatiewoningen gaan merken dat er nauwelijks nog mensen zullen zijn die een recreatiewoning voor eigen gebruik willen kopen in de gemeente Epe.
  Die markt ligt nu al op z'n gat. En die eigenaren komen straks ook hun hand ophouden. Wordt Epe straks een artikel 12 gemeente?

 • Daniël Verveer

  Beantwoordde: Coos

  Beste Coos,
  Als dit college weg is dan komen de toeristen nog steeds. Die genieten van de natuur en de betonnen fietspaden. De denken er over om een huisje te kopen. Gezien het beperkte aanbod [ er komt geen nieuwe recreatiegrond bij ], gaan de prijzen snel weer omhoog. Tegen de tijd dat de rechtszaken bij de RvS liggen, over 18 maanden, dan is het prijspeil hersteld en is er geen aantoonbare schade meer. Alleen mensen die nu in paniek verkopen, die lijden schade. Of als er een recessie komt volgend jaar , dan worden de mensen plotseling zuinig, en stijgen de prijzen van de huisjes niet weer. Dit is een tijdelijk probleem, zoals het zich nu laat aanzien.

  Epe blijft mooi, het zwijnenraster valt vanzelf om, de bomen aan de Heerderweg lopen breder uit - meer licht - , en de de nieuwszenders gaan verder met de volgende schandalige zaak.

 • Ton Sleeking

  Sinds 2007 bezitten wij een recreatiewoning in Epe en naar volle tevredenheid.
  Ik volg de gang der zaken via Epernet dagelijks en dat betekent bijna dagelijks ergernis. Niet vwb de reacties, maar omtrent de zeer vreemde opstelling van de coalitie. cq het College.
  Ik betaal jaarlijks forensenbelasting aan de gemeente Epe, via de parkbeheerder. Wij doen onze boodschappen in Epe, nemen een terrasje en winkelen in Epe.
  Nu wil de gemeente Epe meer toeristen naar Epe lokken, maar waarom??? De middenstand, recreatie-ondernemers en de gemeentekas spekken?
  Als de gemeente dat wil bereiken moet de gemeente Epe iets doen, maar wat doet de gemeente Epe? Zij zegt tegen eigenaren van recreatiewoningen: zorgen jullie daar maar voor!
  Ik schiet haast in de lach!!
  Het vriendelijke dorp Epe verwordt naar een narrig gedoe-dorp met nog andere problemen. Moet ik die noemen?

  Ton Sleeking, recreant te Epe

 • Jos

  Ik wil als burger van Epe eigenlijk de rekening hiervoor niet betalen. Wethouders en de gemeenteraadsleden van Nieuwe Lijn, CDA, PvdA, CU/SGP hebben tijdig voldoende informatie tot zich gekregen om tot inkeer te komen alvorens zij het omstreden besluit namen. Kunnen zij hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de juridische kosten?

 • RvD

  Beantwoordde: Jos

  en gelijk heb je..Maar
  Er zijn nu al potentiele kopers van recreatiewoningen gestopt met onderhandelingen vanwege de kapriolen van de gemeente Epe.
  De claims zullen ongetrijfelt volgen en die zullen helaas gewoon uit de eper kas voldaan moeten gaan worden.
  Doodzonde van al dat geld want een win-win beleid inzake recreatiewoningen lag toch gewoon voor het oprapen.
  Weg met de populisten van Nieuwe lijn en hun kortzichtigheid.

 • Daniël Verveer

  Beantwoordde: RvD

  Beste Rvd.
  Sinds enige jaren is er een wettelijk kader waarbinnen bestuurders persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. Juist het - uit incompetentie- blaten van dit soort onzin als B&W nu doet, valt binnen het bereik. Toen dit begon heb ik al direct geschreven in een reactie dat het college beter heel snel publiek moest maken dat het een vergissing betrof. Geloof mij : B&W gaat op de blaren zitten. En niet alleen ivm dit akkefietje.
  Er liggen nog wat ijzers in het vuur.

 • rvd

  Beantwoordde: Daniël Verveer

  Daniël,
  Dat klopt, maar hoe realistisch is het om te denken dat daar wat te halen valt en binnen welke termijn.
  Er zal gewoon eerst bij de eerste verantwoordelijk worden aangeklopt...en die mogen verder gaan kloppen. Dat is niet wat is graag zou zien maar dat is hoe het zal verlopen.
  Als de gemeente snel tot inkeer komt zal het misschien nog met een sisser aflopen en kunnen alle burgers (halve en hele Epenaren) weer rustig slapen...en daarna in het stemhokje de afrekening ondertekenen.

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.