Laatste reacties

Hallo Willem,
Elly zat volgens mij in de klas bij mijn oudste broer Doede Keuning. Onze ouder waren bevriend met de fam. Van Doornum. Ook mijn vader ...
Op zoek naar Jeanette Jurriens kwam ik deze foto tegen. Haar ouders hadden vroeger een delicatessenzaak in Epe. Ze is waarschijnlijk rond 1952 geboren...
Goedemorgen!
Hoewel dit een oud bericht is, toch even proberen! Hebben jullie toevallig een adres voor mij? Dit lijkt mij een prachtige plek om te f...
Beste heer Van den Esschert,
Verrassend om op deze pagina iets over mijn grootvader te lezen! Ik weet dat hij ruim 20 jaar schoolhoofd in Epe is gewe...
Jammer dat ik daar maar één keer heb doorkruist. Nostallgie!

Zoeken

Provinciale VVD: Gemeente Epe zit fout met recreatiewoningen

In navolging van verschillende juristen vindt ook de provinciale-statenfractie van de VVD dat de gemeente Epe eigenaren van recreatiewoningen niet kan verplichten hun huis te verhuren. Dat is een gebod en dat mag niet in een bestemmingsplan staan, zoals de gemeente Epe heeft gedaan. De VVD-fractie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.

Provinciale-statenlid Bastiaan Meerburg schrijft: ‘Volgens eerdere juridische uitspraken is het verplichten van eigenaren om hun huis te verhuren een gebod. Een bestemmingsplan kan slechts verbods- en geen gebodsbepalingen bevatten en kan geen actieve verplichting tot verwezenlijking van de bestemming opleggen (ABR 11 januari 2000, Wageningen, JB 2000/26 en ABR 9 april 2000, Borsele, 200205912/1, AB Kort 2003, 328). Indien ten onrechte een gebodsbepaling is opgenomen in het bestemmingsplan, ook wel genoemd een imperatieve formulering, dat kan deze bepaling onverbindend zijn (ABR 5 september 2001, Roermond, AB Kort 2001, 548). Verplichte verhuur kan overigens wel opgelegd worden aan een eigenaar indien die in de notariële akte is bepaald. Daarvan is echter bij veel van de recreatiewoningen in de gemeente Epe geen sprake en bovendien zijn deze recreatiewoningen vaak al lang in particuliere handen.’
Dat gegeven is voor Meeerburg aanleiding de volgende vragen te stellen:

1.    Op welk moment wordt of werd het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Epe door de provincie Gelderland getoetst? Wat was de uitkomst van deze toetsing?

2.    Is het wenselijk dat een gemeente aan eigenaren van recreatiewoningen een verplichting oplegt om hen te dwingen tot bedrijfsmatige exploitatie, ook als zij dit niet willen? Gaat dit niet in tegen het eigendomsrecht?

3.    In welke mate kijkt de provincie Gelderland bij haar toetsing naar eerdere juridische uitspraken, bijvoorbeeld van de Raad van State?

4.    Kan het College van Gedeputeerde Staten aangeven of de handelswijze van de gemeente Epe een voorbeeld is voor de manier waarop aan “De Veluwe op Een” invulling moet worden gegeven?

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
  • Coos

    Wat plezierig dat ook andere, maar gelukkig wél verstandige mensen zich bezig houden met deze onverkwikkelijke ontwikkelingen hier in Epe. Wat tenenkrommend waren de reacties van de verantwoordelijke wethouder op de helaas niet al te scherpe vragen van de journaliste van Nieuwsuur gisteravond op TV. Ik hoop oprecht dat dit college hierover collectief bakzeil moet halen. Wat een in- en inslechte reclame was (en is) dit voor ons geweldige dorp. Wat kan een onbekwaam gemeentebestuur een hoop kwaad aanrichten, ongelooflijk! 21 maart 2018! Dan moeten we verstandig omgaan met onze stem!

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.