Laatste reacties

Hallo Willem,
Elly zat volgens mij in de klas bij mijn oudste broer Doede Keuning. Onze ouder waren bevriend met de fam. Van Doornum. Ook mijn vader ...
Op zoek naar Jeanette Jurriens kwam ik deze foto tegen. Haar ouders hadden vroeger een delicatessenzaak in Epe. Ze is waarschijnlijk rond 1952 geboren...
Goedemorgen!
Hoewel dit een oud bericht is, toch even proberen! Hebben jullie toevallig een adres voor mij? Dit lijkt mij een prachtige plek om te f...
Beste heer Van den Esschert,
Verrassend om op deze pagina iets over mijn grootvader te lezen! Ik weet dat hij ruim 20 jaar schoolhoofd in Epe is gewe...
Jammer dat ik daar maar één keer heb doorkruist. Nostallgie!

Zoeken

Verhuurplicht recreatiewoningen blijft in bestemmingsplan

Mensen die een recreatiewoning hebben die zij als tweede woning gebruiken, blijven verplicht om te proberen die 245 dagen per jaar te verhuren. Althans, in ieder geval de komende jaren. De meerderheid van de gemeenteraad droeg het college van b en w vanavond op een breed onderzoek te starten om het totale beleid ten aanzien van recreatiewoningen te evalueren en daarvoor een plan te maken.

Als een van de uitkomsten daarvan is dat de inspanningsverplichting om recreatiewoningen zoals op de Vliegden en Beekhorst die als tweede woning worden gebruikt te proberen te verhuren bijvoorbeeld geen zin heeft, niet te handhaven is of niet bijdraagt aan het vergroten van de verblijfsrecreatieve mogelijkheden in Epe, dan kan de gemeenteraad besluiten die verplichting te schrappen.

De verhuurplicht is onderdeel van het vanavond vastgestelde nieuwe bestemmingsplan buitengebied en leverde voor de camera van het tv-programma Een Vandaag fikse botsingen op tussen enerzijds de VVD en D66 en anderzijds de coalitiepartijen. Beide oppositiepartijen wilden om diverse redenen, die in eerdere verhalen over dit onderwerp op deze site ook zijn genoemd, af van de regeling. De coalitie en het college hielden er onverkort aan vast.

Wel pleitten de overige partijen voor een breed onderzoek, dat een paar jaar in beslag zal nemen. VVD-woordvoerster Ellis de Vries vond dat symboolpolitiek omdat in de tussenliggende tijd de verhuurplicht gewoon blijft bestaan. Wethouder Robert Scholten beaamde dat laatste en benadrukte dat de regeling al sinds 2005 van kracht is en dat er wel degelijk handhavend wordt opgetreden, zeker als daartoe verzocht wordt. Volgens D66-woordvoerder Hans de Goede riekt beleid waarmee de gemeente zich privé-eigendom min of meer toe-eigent en bewoners dwingt tot ondernemerschap, naar communisme.

Wethouder Joop van Nuys zorgde wellicht nog voor enige verlichting door de nadruk te leggen op 'wisselende bezetting' van de woningen; ook als familieleden of vrienden erin vertoeven, zelfs als zij daar niets voor betalen, kunnen die dagen met de 245 dagen verrekend worden.

CDA-woordvoerster Bertie Hendriks zorgde onbedoeld voor een komische door te vertellen dat haar fractie ‘onderzoek’ had gedaan naar het effect van de regeling. ,,We zijn op zoek gegaan naar de cijfers van de toeristenbelasting, want we dachten dat de cijfers van de toeristenbelasting sinds 2009 misschien wel omhoog zijn gegaan. Maar die cijfers zijn helaas niet beschikbaar, dus we hebben niet ons onderzoek kunnen uitvoeren.’’

De eigenaren van woningen op de Vliegden in Emst maken zich op voor een juridische strijd. Op basis van een uitspraak van de Raad van State over een vergelijkbare situatie op Rabbit Hill gaan ze er zonder meer vanuit dat ze in het gelijk worden gesteld en dreigen ze met een miljoenenclaim.

Botsingen

Ook verschillende andere aspecten van het bestemmingsplan leverden fikse botsingen op. Hoogst opmerkelijk was dat Ellis de Vries wethouder Joop van Nuys er boos aan herinnerde dat hij beloofd had informatie beschikbaar te stellen, maar dat hij dat niet gedaan had. Van Nuys beweerde dat dat wel gebeurd was. Na een schorsing bleek dat beiden gelijk hadden: de informatie was door ambtenaren in de raadskamer ter visie gelegd, maar dat was niet aan de gemeenteraad gemeld, dus wist niemand er van. PvdA-raadslid Dirk Jan Beumer hield zich afzijdig en nam slechts het woord om Nieuwe-Lijnraadslid René de Vries er van te betichten ‘totale onzin’ over agrarische ontwikkelingen uit te kramen. Toen Ellis de Vries repte over een brief die alle raadsleden vanmiddag van de Recron hebben ontvangen, sprong hij weer overeind: ,,Waar mevrouw De Vries de wijsheid vandaan haalt dat we vanmiddag een brief gehad hebben vraag ik mij af, want wij hebben de brief niet.'' Hij had moeten zeggen: ,,Ik heb de brief nog niet gezien en gelezen'' en werd uit de brand geholpen door Gemeentebelangen-raadslid Frank Surink, die de hele brief even later voorlas.

Bewoners van de Vliegden die zich op de publieke tribune lieten horen werden door burgemeester Hans van der Hoeve dreigend op de vingers getikt: ,,Als u dat doet, moet ik andere maatregelen nemen en dat wilt u niet.’’ Datzelfde deed hij toen Ellis de Vries wethouder Van Nuys adviseerde ,,een iets minder aanmatigende houding aan te nemen richting de raad’’. ,,Mag ik vragen om niet te veel kwalificaties te gebruiken? We zijn hier met zakelijke argumenten bezig.’’

Groen-Linksraadslid Jan de Graaf liet zich ontvallen zich ongerust te maken over de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar toen hij reageerde op een vraag van Ellis de Vries over een ‘beweging’ die GroenLinks maakt in het beleid: ,,Wij maken soms heel rare bewegingen. En ik ga me afvragen wat we volgend jaar na de verkiezingen nog voor bewegingen mogen maken in Epe. Daar zou ik me ongerust over maken. Maar daar sta ik hier niet voor.’’

De uitzending van Een Vandaag over de recreatiewoningen, waarin vanmorgen eigenaren van woningen op de Vliegden zijn geïnterviewd, staat vooralsnog gepland voor volgende week zaterdag.

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
 • Rogier van Duin

  Hoe is t mogelijk dat de gemeente Epe zich zo opstelt!? Al die huisjesbezitters betalen hun belastingen (WOZ en tegenwoordig forensenbelasting).
  Geven geld uit aan de plaatselijke middenstand, boodschappen, opknapwerkzaamheden, restaurantbezoek enz.
  Waarom worden de huisjesbezitters gestraft voor het hebben van hun bezit? Veel mensen wonen in de randstad, vaak zonder tuin, en dit huisje is hun eigen plek buiten.
  Het is een bijzonder onplezierige houding van de gemeente Epe, wat nu ook landelijk begint door te dringen.
  Het programma Een-vandaag gaf een heel helder beeld van een wethouder die niet op de hoogte bleek te zijn, en alleen maar verviel in herhalingen, dat men het had moeten weten en dat het al lang zo was. Wat een aanfluiting!
  De Raad van State zal het zeker afwijzen en het financiële gevolg voor de gemeente Epe wordt desastreus!

 • Bernadet

  Verhuurders kunnen slapend rijk worden en gaan binnenlopen! Omdat huurders anders omgaan met de spullen dan eigenaren zullen huisjes toch minstens 23.500 euro p.w. moeten gaan opbrengen. En waarschijnlijk zal een borg van 50.000 euro niet genoeg zijn!
  Externe bedrijven ingezet bij de handhaving op permanente bewoning, nu waarschijnlijk om dit weer uit te zoeken... wat een geldverspilling en hoe lang zullen de inwoners van de gemeente Epe dit beleid nog tolereren!

 • RvD

  Echt ongelooflijk wat de gemeente Epe hier eigenaren van recreatiewoningen aandoet.
  Door de onzekerheid die de heksenjacht van de afgelopen jaren op "vaak-verblijvers" in recreatiewoningen teweegbracht is de waarde van recreatiewoningen al enorm teruggelopen en was verkopen bijna onmogelijk. Nu de markt duidelijk aantrekt en particuliere investeringen duidelijk oplopen komt de gemeente Epe met dit onzalige plan.
  Dat direct een rem op deze ontwikkeling zal zetten.
  Volslagen contraproductief beleid. De gemeente zal uiteindelijk eigenaren schadeloos moeten stellen...dit krijgt een staartje!

 • Hein

  Als ik al die verhalen lees denk ik : ben ik nou gek of....??????

 • Rik

  Het is wel triest dat wij een dergelijk dagelijks bestuur hebben.
  Het is te hopen dat er volgend jaar anders gestemd gaat worden .
  Ik hoop dat de inwoners in Vaasen ook inzien dat er wat anders nodig is dan nl.
  Dat hebben ze met de invulling van het centrum in Vaasen ook wel duidelijk laten zien !!!

  Reageer

 • narbo

  Ja en zo heb je toch weer een komische avond gehad de raadsvergadering volgend. Als je tenminste niet tot de slachtoffers hoort van deze zakelijke argumenten. Maar zoals Nieuwe lijn aangeeft je kan het natuurlijk niet iedereen naar zijn zin maken. Mijn oude wijze opa zei vroeger; jongen jij zal het nog meemaken dat als je naar je eigen wc gaat, dat je daar nog voor moet betalen. De man had in de verste verte niet bedacht dat eigenaren van recreatiewoningen nu zelfs nog vreemden op hun wc toe moeten laten.

 • Jan van de Vlekkert

  Waar Nieuwe Lijn elke gelegenheid aangrijpt om voortdurende te koketteren met de financiele situatie in Epe vraag ik mij af hoe toekomstige claims op de bevolking zullen worden afgewend. Ook na de wanvertoning van gisteravond wordt zoals zo vaak wel weer een onderzoeksbureau in de arm genomen die ook niet voor niks werken. Over onkundig beleid gesproken. Na eerdere affaires zoals Heerderweg, zwijnenraster hebben we dus weer opnieuw een rel. Waar Jan de Graaf zich afvraagt wat voor bewegingen we nog mogen maken na de komende verkiezingen
  zou ik zeggen, zou ik zeggen , ga eens te rade bij je vriendjes uit Vaassen en doe net of je neus bloedt. Schreeuw van de daken hoe het allemaal zo goed geregeld is met de pegeltjes, en trek je verder nergens wat vanaf. Zoiets van als mijn haar meer goed zit, laat de burgers maar l..ll..n.
  Blijf keihard volharden in wet- en regelgeving hr. De Graaf dan hoeft u zich met uw politieke vrienden geen zorgen te maken over het tijdperk na de verkiezingen want de uitslag zal duidelijk maken dat u en de huidige raad het pluche kunt verruilen voor een zeteltje achter de geraniums.
  Dat krijg je in een Gemeente, waar je de oppositie bewust monddood maakt en zoals de burgemeester verwoordt ,,we zijn hier met zakelijke argumenten bezig,,.!!

 • Drs. J. Zwerus

  Wethouder Joop van Nuys zorgde wellicht nog voor enige verlichting door de nadruk te leggen op 'wisselende bezetting' van de woningen; ook als familieleden of vrienden erin vertoeven, zelfs als zij daar niets voor betalen, kunnen die dagen met de 245 dagen verrekend worden.
  Je moet als wethouder wel heel slim zijn om nu handhavend te kunnen optreden. Hoeveel dagen mogen verrekend worden? Je zult maar een grote familie hebben, dan hoef je niet eens meer bedrijfsmatig te verhuren. Daarmee is het geplande onderzoek naar o.a. handhaving volkomen zinloos en zonde van het belastinggeld.

 • Bert

  Iedereen daar mag zich ongerust maken. Ik heb zelden zoveel idiote ideeen voorbij zien komen als in de laatste paar jaar. Ik twijfel ernstig aan de capaciteit van de gekozen mensen maar ook aan de ambtenaren die dergelijke idioterie goedkeuren/onderbouwen/aandragen. Ik hoop dat Epernet alles volgend jaar nog even op een rijtje zet welke partijen waarvoor hebben gestemd.

  Ik wens de eigenaren veel strijdlust toe..... Geef niet op!

 • narbo

  Jan de Graaf Grl maakt zich ongerust over de nieuwe verkiezingen volgend jaar, maar ik ben bang dat hij niet de enigste is die zich ongerust moet maken. Ik heb begrepen dat de plaatselijke middenstand, ondanks dat de recreanten die nu allemaal de huisjes van de eigenaren gaan huren en die volgens de wethouder hier veel geld gaan uitgeven, niet allen gelukkig zijn met het feit dat de huidige eigenaren hier niet meer of zelden zullen zijn. Zij kopen hier reeds vele jaren nu fietsen en auto,s, laten onderhoud plegen, doen wekelijks hun boodschappen, etc. Dat is straks over of veel minder. Iedere munt heeft nu eenmaal een keerzijde.

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.