Burgemeester blijft tegen beter weten in volhouden: hek werkt goed

Een van de eigenschappen die veel politici en bestuurders hebben en mij gruwelijk tegenstaan, is het narcistische trekje dat ze hun fouten niet willen erkennen. Een beetje om de hete bei heen draaien, halve waarheden verkondigen, feiten interpreteren in plaats van ze als vaststaand gegeven te beschouwen en stug blijven volhouden dat het aan de ander ligt en zichzelf niets te verwijten valt. Bah! Die gedachte speelde door m’n hoofd toen ik de door burgemeester Hans van der Hoeve ondertekende reactie van het college van b en w las op de door vijftien organisaties ingediende petitie tegen het zwijnenkerend raster.

door de sluisWe hebben allemaal gezien hoe de wilde varkens langs de Officiersweg en ten zuiden daarvan oprukten naar het dorp. Steeds een stukje verder, tot ze de bebouwde kom bereikten en zich daar nestelden. Idem dito langs de Tongerenseweg. Ook de bermen langs de Dellenweg zijn een druk bewandelde route van de wilde zwijnen. De gemeente beweerde dat het plaatsen van twee hekken langs de weg, bij het hertenkamp, voldoende zou zijn om wilde zwijnen daar te weren, omdat de beesten niet over asfalt zouden lopen. Iedereen weet dat ze daar geen enkele moeite mee hebben (denk aan de vele filmpjes op youtube van over geasfalteerde wegen rennende wilde zwijnen die in 2011 op diverse plekken in Epe zijn gemaakt) en als het moet, kilometers ver over asfalt draven. Ze wandelen dan ook gewoon door die ‘sluis’. Niet één keer, maar vrijwel elke nacht. Er zijn daar zelfs nachten geweest waarin twee rottes, van 12 en 15 bosvarkens, onafhankelijk van elkaar, werden gesignaleerd die richting dorp en later weer terug wandelden. Die sluis is dus geen obstakel, maar een welkomstpoort.

Een ander ‘obstakel‘ dat feilloos zou moeten werken, zijn de zware kettingen die aan de duiker onder het fietspad over het voormalige spoorbaantracé tussen de Beekhorst en de Sprengen zijn gehangen. Die zouden wilde zwijnen tegenhouden. Nou, mooi niet. De dieren hebben daar, slim als ze zijn, een tactiek voor bedacht: ze rennen er op volle snelheid doorheen, zoals ze ook prikkeldraadversperringen en stroomdraadjes nemen. Het sprengenwater waar ze doorheen baggeren is uiteraard geen enkel probleem, dat vinden ze wel lekker. Gevolg: ze hebben daar een vrije doorgang naar de ‘dorpse’ kant van het raster. Maar ook: ze richtten voor het eerst in de geschiedenis veel schade aan in het historische sprengengebied.

En dan zijn er ook nog mensen die in de eerste maanden van dit jaar poorten open lieten staan en het hek zelfs doorknipten. Daar hebben ongetwijfeld ook wilde varkens gebruik van gemaakt, hoewel daar geen ooggetuigen van zijn. Het schijnt nu minder voor te komen; kennelijk had(den) de dader(s) de intentie om wilde zwijnen aan deze kant van het hek te krijgen. Maar dat bleek nergens voor nodig, omdat ze via andere wegen met tientallen tegelijk ‘onze’ kant op konden komen.

Maar blijkens de reactie van Hans van der Hoeve op de in februari (!) ingediende petitie wijt hij de aanwezigheid van wilde zwijnen in het dorp volledig aan vandalen. ,,Een aantal wilde zwijnen zijn door het open laten staan van de hekken en het doorknippen van het raster aan de verkeerde kant van het raster terecht gekomen.’’ Geen woord over alle manieren waarop de beesten de onder zijn bezielende leiding tot stand gekomen ‘barrière’ geslecht hebben.Terwijl hij dat natuurlijk donders goed weet, want hij is voor zo ver bekend niet blind en doof.

Maar dat raster, dat werkt natuurlijk feilloos, zal hij blijven beweren. ,,Het college is zich ervan bewust dat een deel van de bevolking nog steeds moeite heeft met de plaatsing van het raster. Zij (‘het college’ is niet vrouwelijk – JS) is echter van mening dat zij (…) de juiste beslissing heeft genomen en wordt daarin ook gesterkt door de uitspraken van diverse rechtscolleges’’, staat in de brief. Nog zo’n opvatting die me tegen de borst stuit omdat die slechts de halve waarheid bevat. Niet alleen omdat bewezen is dat het hek niet werkt en weggegooid geld is, maar ook omdat de uitspraken van de rechtscolleges alleen over de procedure en het bestemmingsplan gingen en niet over het effect van het hek. Integendeel, de enige rechter die daar een uitspraak over heeft gedaan, zei dat hij het nut ervan betwijfelde.

Via andere kanalen heeft Van der Hoeve de aanwezigheid van de vele wilde zwijnen in de bewoonde wereld verklaard met de opmerking dat er dit jaar wel heel veel wilde zwijnen zijn. Dat klopt, want al in juni wierpen zeugen voor de tweede maal dit jaar jongen. Dat hebben ze te danken aan een goed ‘mastjaar’; een herfst waarin de bomen voor veel voedsel in de vorm van eikels, kastanjes e.d. hebben gezorgd. Na zo'n najaar zijn de zeugen in goede conditie en werpen ze grote hoeveelheden jongen, waarvan er dit keer door de zachte winter weinig de lente niet hebben gehaald. Dit is ook weer een goed mastjaar. Dat is niets bijzonders, want goede mastjaren komen zo eens in de twee, drie jaar en soms een paar jaar achtereen voor. En grote aantallen wilde zwijnen zoals er nu in onze omgeving zijn, zo heeft de meer dan 100-jarige geschiedenis van wilde zwijnen op de Veluwe geleerd, eens in de drie tot vijf jaar. Maar ook wel eens een paar jaar achtereen.

We zullen er gewoon mee moeten leren leven, wat de overheid ook aan (weggegooid) geld investeert om ze tegen te houden en wat de burgemeester ook beweert.

 

Bijlagen:
Bewaar het bestand reactie college op petitie.pdfDe brief[ ]???389 kB

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
 • Hans Betlem

  Er zijn tijden dat je met weemoed terugdenkt aan Prins Bernhard. Die wist wel raad met wat overtollig wild.
  Maar in zijn kleinzoon heeft hij een waardig opvolger die in de kroondomeinen heel wat varkentjes naar gene zijde helpt. Zou het een idee zijn om onze koning eens uit te nodigen om korte metten te maken met deze beestjes in ons mooie buitengebied. En dan het hele gezin op het bankje vóór de kiosk op het bankje een patatje pakken. Kan de kioskhouder het eekhoorntje op zijn dak vervangen door een schild 'hofleverancier'.
  Maar even serieus: is het geen gotspe, dat het gemeentebestuur maar blijft dollen met bakken gemeenschapsgeld. Of het nou om het dossier 'varkentjes' of om het dossier 'kiosk' gaat: geld speelt geen rol want U en ik vullen het gewoon weer aan.
  Tijd voor een burgeninitiatief zou ik gaan denken....

 • Haverkamp

  Unaniem voorgedragen voor een nieuwe termijn, het aantal lieden zonder ruggengraat en boter op het hoofd zijn niet op de vingers van één hand te tellen...

 • Haverkamp

  "Alternative facts"! Burgemeester v.d. Hoeve, een volwaardig representant van de onbetrouwbare overheid, zou de bedenker van dit fenomeen kunnen zijn.
  Het trieste is dat de man er mee weg komt, dit dankzij allerlei hielenlikkers en politieke opportunisten, zoals de labbekakken van Groen Links!

 • P schriemer

  Het officiële doel van het raster is het garanderen van de veiligheid.
  Het raster werkt niet. Dan is de vraag logisch of het dan nu wel veilig is in Epe.
  Een antwoord komt er niet. En ik weet waarom.
  Het Veiligheids aspect is er met de haren bijgesleept. Kon de burgemeester als portefeuillehouder veiligheid mooi zijn daadkracht laten zien.
  En wij burgers blijven achter met een ego-gordijn dwars door het bos. En weer een deuk in het politiek vertrouwen.

 • Jan van de Vlekkert

  Ziekck(e) reactie van de een, en provoceren (deel 3 aanleggen van het raster) van de ander, dragen niet bij tot een normale discussie over het probleem.
  Ik denk zelfs dat onze burgemeester vanochtend besmuikt staat te grinniken over dit gewauwel.
  Zal hem nog meer sterken in de gedachte om deze petitie verder onder in de la te schuiven.
  Neemt niet weg, dat een gedeelte van onze bevolking achter deze petitie staat en deze onnatuurlijke obstakels in het bos zo snel mogelijk moeten verdwijnen, zeker nu dagelijks wordt aangetoond dat deze niet werken en ook nooit gaan werken.
  Voorafgaande aan de aanleg is er van diverse zijde aangetoond dat dit raster niet zou functioneren. Van een echte fout (Sander) is m.i. dan ook geen sprake, maar meer de bekende arrogantie van de macht.
  Nu de komende dagen de eikeltjes weer gaan vallen zullen er nog meer zwijnen ten tonele verschijnen, genietend van dit feest maal.
  Maling hebbend aan welk politiek geneuzel, arrogantie what ever. En daar past besmuikt lachen dan ook weer niet bij. Bon Appetit.

 • Sander

  Overal worden fouten gemaakt. Dat is niet erg, men zou ervan moeten leren. Ik kan beamen. (Wonend in het bos, aan de dorpskant van het raster) dat de zwijnen echt niet weg zijn. Hoeft van ons ook niet overigens.

  De gemeente kan het niet goed doen. Laten staan levert kritiek op, weghalen waarschijnlijk ook. De gemeente zou een glimp van ruggengraat tonen door te erkennen dat zij fout zat.

  Raster weghalen, even de totale kosten slikken en weer doorgaan.

  sander spitzers

 • Hennie Hanekamp

  Deel 3 aanleggen van het raster !

 • janine

  een prachtige reactie, echt een links persoon, die iedereen de schuld geeft , maar wellicht wel uit de uitkeringsruim vreet( om maar in varkens term te blijven) Altijd rechts de schuld geven......ach wij werken wel . Jammer dat een week geen 8 dagen heeft.

 • Coos

  Beantwoordde: janine

  Wat is dit nou voor een belachelijke reactie. Is dit nou een constructieve bijdrage tot de al jaren lopende discussie over de manier waarop hier in Epe de besluitvorming tot stand komt?

 • rene zieck

  is natuurlijk te verwachten
  is een vvd burgemeester zonder enige vorm van ruggegraat
  graaiers en leugenaars
  kan zo minister worden bij rutte 3 hoef je nl niets voor te kunnen

Powered door Komento