Alle verhalen over de reconstructie van en kaalslag langs de Heerderweg

We zijn geen belanghebbenden bij de bomenkap aan de Heerderweg

Ja hoor, daar is de verwachte maar toch boos makende reactie van de gemeente op het indienen van het bezwaarschrift tegen de bomenkap langs de Heerderweg. Samen met 600 anderen heb ik op de protestmanifestatie van donderdag 22 oktober het bezwaarschrift tegen het verlenen van een kapvergunning ondertekend en zojuist is niet alleen een ontvangstbevestiging afgeleverd, maar ook een eerste inhoudelijke reactie waarover – terecht – wel weer veel commotie zal ontstaan.

Lees meer...

Ook Partij voor de Dieren wil heroverweging plan Heerderweg

Ook de Gelderse Partij voor de Dierenfractie vindt dat er geluisterd moet worden naar de massale protesten rondom de bomenkap langs de Heerderweg bij Epe. Daarom heeft de fractie aan de provincie gevraagd om het besluit te heroverwegen. Alternatieven moeten nog eens goed onder de loep genomen worden. De PvdD is er niet van overtuigd dat alle belangen goed zijn afgewogen. Ook zijn inwoners niet voldoende geïnformeerd.

Lees meer...

KNNV en Milieuzorg trekken weer aan de bel over bomenkap

De Vereniging Milieuzorg Epe en de KNNV Epe-Heerde hebben maar weer eens aan de bel getrokken bij Provinciale Staten van Gelderland over de voorgenomen bomenkap aan de Heerderweg. Aanleiding is het feit dat beide verenigingen sinds ze op 7 oktober de door 1750 mensen gesteunde petitie tegen de bomenkap hebben aangeboden aan het provinciebestuur, nog  steeds niets gehoord hebben. Ze maken meteen van de gelegenheid gebruik om Provinciale Staten op de massale protesten in Epe te wijzen, een aantal nieuwe ontwikkelingen voor het voetlicht te brengen en een aantal vragen te stellen.

Lees meer...

Tweeslachtig gevoel op de vooral in de herfst heerlijke Heerderweg

Heerderweg 2 (3) (Custom)Herfst heeft dikwijls een negatieve klank. Denk maar aan de ‘herfst van je leven’ en een ‘herfstdepressie’. Voor mij is het altijd de tijd van de kleurrijke natuur, het mooie zonlicht, de nevelige ochtenden, de rijke natuur die op noten en kastanjes trakteert en bladerdekens over bospaden legt. Elk jaargetijde heeft z’n charme, maar er is er maar één die zo uitbundig is en dat is de herfst. Maar als ik op een zonnige herfstdag zoals gisteren over de Heerderweg fiets, is mijn gevoel tweeslachtig. Enerzijds geniet ik van het kleurenpalet waar ik langs en onderdoor rijd, anderzijds realiseer ik me dat het in mijn leven wel eens de laatste herfst kan zijn waarin die weg zo mooi is. Je zou er alsnog een herfstdepressie van krijgen.

Lees meer...

Nog even genieten van de Heerderweg, zo lang 't nog kan

Heerderweg I (2) (Custom)400 bomen weg, 67 mogen blijven staan. Als je op een dag als vandaag over het fietspad van de Heerderweg rijdt, kun je je dat haast niet voorstellen. De bomen staan in herfsttooi, de najaarszon accentueert de kleuren, op verschillende delen rijd je door een tunnel van gele, rode, groene en bruine bladeren en langs majestueuze bomen, waarvan vele meer dan 100 jaar oud zijn. Welke 67 mogen blijven staan, is niet duidelijk. Evenmin is duidelijk wat voor consequenties het weigeren van een kapvergunning voor die majestueuze exemplaren heeft. Daar zal de komende dagen wel meer bekend over worden. Vast staat wel dat het karakter van de weg totaal zal veranderen. De herfst aan de Heerderweg wordt nooit meer zoals die is geweest. Voordat het zo ver is, gaan we er eerst nog even van al dat moois genieten. In twee afleveringen, want er is te veel fraais om dat met één serie af te doen.

Lees meer...

400 bomen weg, 67 mogen blijven staan

De gemeente Epe wil niet alle bomen langs de Heerderweg laten kappen. Voor meer dan 300 bomen is wel een kapvergunning afgegeven, maar voor 67 beeldbepalende bomen is dat vanmorgen niet gebeurd. Voor 100 andere is geen vergunning nodig om ze weg te halen.

Lees meer...

Actiegroep Heerderweg doet beroep op gedeputeerde

De actiegroep Stop Reconstructie Heerderweg heeft er vandaag in een open brief aan gedeputeerde Bieze op aangedrongen ,,nog eens heel goed’’ naar het project te kijken voordat ze ,,een historische fout gaat maken. De burgers van Epe en Heerde willen deze kaalslag niet!’’

Lees meer...

VVD en D66 nemen alsnog stelling tegen plan Heerderweg

De gemeenteraadsfracties van de VVD en D66 gaan alsnog in verzet tegen de voorgenomen reconstructie van de Heerderweg en de kap van meer dan 500 bomen. De VVD wil proberen haar partijgenoten in Gedeputeerde Staten van Gelderland ertoe te bewegen het plan terug te trekken en met een alternatieve mogelijkheid te komen waarbij wel de fietspaden worden verbreed, maar niet zo veel bomen worden gekapt. D66 heeft het college van b en w van de gemeente opgeroepen ‘pas op de plaats’ te maken met de ontwikkelingen en (nog) geen kapvergunning te verlenen.

Lees meer...

Muren bouwen, bomen slechten

regenten (7) (Custom)Daar zaten ze, als een muur dwars door de mooie Oude Kerk van ons dorp, de regenten, die wat geringschattend neerkeken op de massa die het waagde een poging te doen hun peperdure plannen te verstoren. Alles was al door dit regentendom op papier gezet en niets is er heiliger dan het papier. Argumenten tellen dan niet meer, cijfers zijn er om mee te manipuleren en het volk had ook nog beter thuis kunnen blijven, ze verstoorden ook nog eens een groen verjaarspartijtje. Je vraagt je af waarvoor we gekozen bestuurders hebben.

Lees meer...

Nog een petitie tegen de bomenkap, nu voor de minister

Als de gemeente en provincie niet naar ons luisteren, moeten we maar bij de minister aan de bel trekken. Met die gedachte is een inwoonster van Epe een petitie gestart tegen de kap van bomen langs N-wegen in het algemeen en die langs de Heerderweg in het bijzonder. Dus tegenstanders van de kap van meer dan 500 bomen aan de N794: even tekenen! Zodat de petitie door nog veel meer mensen gesteund wordt dan door de ruim 2100 die dat nu al gedaan hebben.

Lees meer...

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.