Alle verhalen over de reconstructie van en kaalslag langs de Heerderweg

Provincie neemt alternatief plan Heerderweg serieus

13 januari wordt een belangrijke dag voor alle tegenstanders van het huidige reconstructieplan voor de Heerderweg en de daarmee gepaard gaande massale kap van bomen. Dan gaat de provincie in gesprek met belangengroepen.De inmiddels ruim 400 leden tellende vereniging Ons Mooi Epe krijgt dan gelegenheid haar alternatieve plan toe te lichten.

Lees meer...

'Er is in het geheel geen sprake van grote onveiligheid'

Provinciale Staten is overspoeld met e-mails over de voorgenomen reconstructie van de Heerderweg. Volgens gedeputeerde Bieze en CDA-statenlid Thus ook door mensen die blij zijn met het plan, maar vooral door tegenstanders. Een van de opmerkelijkste vind ik die van Epenaar ing. Henk Kuyt, die vele jaren directeur van de dienst gemeentewerken in Epe is geweest en dus met veel verstand van zaken zijn licht over de materie kan laten schijnen omdat hij in zijn werkzame leven plannen zoals de reconstructie van de Heerderweg voorbereidde. Het kan voor de gemeenteraadsleden geen kwaad daar ook eens kennis van te nemen.

Lees meer...

Provincie weer in overleg met gemeente over Heerderweg

Er is bij Provinciale Staten (PS) van Gelderland zo veel twijfel gerezen over de reconstructie van de Heerderweg, dat ze gedeputeerde Conny Bieze heeft opgedragen nog eens in gesprek te gaan met de gemeente Epe. Daarbij gaat ze kijken of de lokale overheid bereid is en het alsnog mogelijk is de veiligheid op een andere dan de voorgestelde manier te verbeteren, zonder dat dat ten koste gaat van zo veel bomen. Ook wordt er over gesproken om de gehele bestemmingsplanprocedure nog eens over te doen. Voordat gejuich losbarst: het gebeurt maar hoogst zelden dat een vastgesteld bestemmingsplan wordt teruggetrokken of dat de procedure daarvoor wordt overgedaan.

Lees meer...

Partij voor de Dieren: proces reconstructie Heerderweg moet opnieuw

De Partij voor de Dierenfractie doet vanavond een beroep op de andere partijen: er moet pas op de plaats in de reconstructie van de Heerderweg in Epe. De PvdD acht dit nodig omdat er sprake lijkt te zijn van misleiding en oneigenlijke argumenten. De Gelderse Statenleden moeten hun vertegenwoordigende en controlerende taak uitoefenen en het provinciebestuur ertoe aanzetten het proces van de reconstructie te herzien.

Lees meer...

Verrassende wending procedure bomenkap Heerderweg

De procedure rond de voorgenomen bomenkap aan de Heerderweg heeft een verrassende wending genomen. De provincie en de gemeente staan ineens lijnrecht tegenover elkaar. De gemeente overweegt de hele procedure opnieuw te starten, maar volgens de provincie is dat niet nodig. Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland betoogt dat er voor 40 van de 67 bomen waarvoor de gemeente een kapvergunning heeft geweigerd, helemaal geen vergunning nodig is. Tegen het weigeren van de kapvergunning voor de andere 20 bomen dient de provincie bezwaar in. Hoe dat ook afloopt, nu al is vrijwel zeker dat de bomen nog minstens een jaar behouden zullen blijven en de uitvoering van de reconstructie wordt uitgesteld.

Lees meer...

Provincie: herinrichting Heerderweg en bomenkap gaan gewoon door

De provincie Gelderland is niet bereid het reconstructieplan voor de Heerderweg en de daarmee gepaard gaande kap van 603 bomen nog eens te heroverwegen. Gedeputeerde Staten begrijpt ook niet waarom er pas zo veel ophef is ontstaan nadat de besluitvorming achter de rug was. Volgens de provincie is tijdens het hele planproces uitgebreid en zelfs meer dan gebruikelijk gecommuniceerd met de bewoners. Dat laat Gedeputeerde Staten weten in antwoorden op vragen die de Partij voor de Dieren heeft gesteld.

Lees meer...

Actiecomité richt vereniging op en stelt voorbeeldbrief beschikbaar

ons mooi epeHet actiecomité Stop Reconstructie Heerderweg gaat onverdroten door met activiteiten die de massale bomenkap aan de weg Epe-Heerde moeten voorkomen. Het heeft nu een vereniging, ‘Ons mooi Epe’, opgericht die door de gemeente als belanghebbende erkend zal moeten worden. Iedereen kan daar gratis lid van worden. Aanmelden dus!

Lees meer...

Tegenstanders bomenkap: 2 december massaal naar provinciehuis!

De herinrichtingsplan van de Heerderweg moet opnieuw in discussie gebracht worden bij Provinciale Staten van Gelderland. De Partij voor de Dieren heeft daarvoor een verzoek ingediend bij het college van GS. Statenlid Maaike Moulijn en fractievolger Bart Kuijer willen dat een debat daarover wordt geagendeerd voor de vergadering van de commissie Bereikbaarheid, Openbaar Vervoer en Cultuur die op woensdag 2 december wordt gehouden. De Partij voor de Dieren roept tegenstanders van de bomenkap op deze bijeenkomst massaal bij te wonen en zich te laten horen.

Lees meer...

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.