Alle verhalen over de reconstructie van en kaalslag langs de Heerderweg

'College laat inwoners ernstig in de kou staan'

D66 heeft het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over de vele fouten die zijn gemaakt in de procedure rond het verlenen van de kapvergunning voor honderden bomen langs de Heerderweg en over de wijze waarop de nieuwe besluiten zijn genomen.

Lees meer...

Prachtige avond voor Ons Mooi Epe

OnsMooiEpe 3Een prachtige opkomst vanavond op de informatiebijeenkomst van Ons Mooi Epe in hotel-restaurant Dennenheuvel aan de Heerderweg. De zaal puilde uit, alle zitplaatsen waren bezet, tientallen mensen moesten blijven staan, de provinciale gedeputeerden Jan Jacob van Dijk en Conny Bieze hadden evenals provinciale-statenleden van vijf partijen de moeite genomen om naar Epe te komen en de lokale oppositiepartijen VVD en D66 waren ook van de partij. Een schrijnend gebrek aan belangstelling toonden alleen de coalitiepartijen, die schitterden door afwezigheid.

Lees meer...

Beïnvloed de statenleden en ga morgenavond naar Dennenheuvel! Maak het verschil!

Hallo, (mede-)tegenstanders van massale bomenkap aan de Heerderweg. Zijn jullie er allemaal nog? Gaan we morgenavond met z’n allen naar de Heerderweg om in restaurant Dennenheuvel de bijeenkomst van Ons Mooi Epe bij te wonen? Doen hoor! Want minstens drie partijen van provinciale staten wonen de bijeenkomst bij en hun vertegenwoordigers moet even goed duidelijk gemaakt worden dat wat ons betreft het plan van de provincie de prullenbak in moet en het alternatief van Ons Mooi Epe onze duidelijke voorkeur geniet.

Lees meer...

Filmpje over verschil in visie op Heerderweg

De provincie Gelderland heeft in een ruim vijf minuten durende video zichtbaar gemaakt wat het verschil is tussen haar eigen plan voor de reconstructie van de Heerderweg en dat van de vereniging Ons Mooi Epe. 'De film is gemaakt ten behoeve van voorlichting aan de bewoners van de Heerderweg en omgeving', aldus de provincie.

Lees meer...

Ons Mooi Epe over overleg met provincie

,,De bomen langs de zuidelijke entree van het dorp kunnen we helaas niet meer redden. Daarom blijven we ons fanatiek inzetten om zoveel mogelijk bomen aan de andere kant van Epe wel te behouden’’, aldus de vereniging Ons Mooi Epe. ,,Een stap in de goede richting was het tweede overleg met de provincie dat afgelopen dinsdag plaatsvond in Dennenheuvel.’’

Lees meer...

Nederland op z'n smalst in juridische aspecten bomenkap Heerderweg

Het worden spannende weken voor de tegenstanders van de voorgenomen bomenkap aan de Heerderweg. Over pakweg anderhalve maand wordt duidelijk of de provincie brood ziet in het alternatieve bomenbesparende plan van de vereniging Ons Mooi Epe en rond dezelfde tijd maakt de onafhankelijke bezwarencommissie bekend wat ze vindt van de bezwaren die verenigingen en particulieren hebben ingediend tegen de ‘kap’vergunningen. Tijdens de bezwarenzitting die vanavond in het gemeentehuis werd gehouden, bleef het gissen wat de commissie gaat beslissen.

Lees meer...

Oproep: allemaal naar de hoorzitting over de bomen

Nou, tegenstanders van de bomenkap aan de Heerderweg, kom maar weer in de benen. Op donderdag 28 januari wordt een hoorzitting in het gemeentehuis gehouden waar de bezwaarschriften tegen de massale kap worden behandeld. De vereniging Ons Mooi Epe roept iedereen op daar heen te gaan.

Lees meer...

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.