Alle verhalen over de reconstructie van en kaalslag langs de Heerderweg

Spannend debat over Heerderweg; uitstel reconstructie is zo gek niet

Het wordt woensdagavond spannend als Provinciale Staten zich in de ter zake doende commissie opnieuw buigt over de Heerderweg. Nemen de leden het aangepaste voorstel van Gedeputeerde Staten over, voelen ze toch meer voor het bomensparende alternatief van Ons Mooi Epe, sturen ze aan op een compromis of stellen ze de reconstructie uit omdat er nog steeds veel weerstand tegen het plan van GS is?

Lees meer...

Maak het verschil, ga naar Arnhem en steun Ons Mooi Epe

De keuze van Gedeputeerde Staten van Gelderland voor het eigen reconstructieplan voor de Heerderweg betekent dat er op woensdag 15 juni een flinke groep Epenaren en anderen die het met het verzet van Ons Mooi Epe eens zijn naar Arnhem moet. Dan vergadert de terzake doende commissie van Provinciale Staten over dit onderwerp en in tegenstelling tot de Eper gemeenteraad heeft dit bestuursorgaan er blijk van gegeven wèl te willen luisteren naar de ‘stem des volks’ en inhoud te willen geven aan een participerende samenleving.

Lees meer...

Epenaren zorgen voor beleidswijzigingen bij provincie

De brede weerstand van de Eper bevolking tegen het oorspronkelijke plan van de provincie voor de reconstructie van de Heerderweg en vooral de inzet van de vereniging Ons Mooi Epe heeft geleid tot een beleidswijziging bij Gedeputeerde Staten. Op drie punten wordt het provinciale beleid bijgeschaafd. Het college heeft dus veel geleerd van het project.

Lees meer...

Verwijt dat provincie Ons Mooi Epe maakt lijkt op zichzelf te slaan

Ons Mooi Epe heeft te veel naar het belang van de bomen en te weinig naar de verkeersveiligheid gekeken, aldus het college van Gedeputeerde Staten. Daardoor konden beide partijen niet gezamenlijk aan één plan werken. Die bewering is hoogst opmerkelijk, want het onafhankelijke onderzoeksbureau Goudappel Coffeng dat beide plannen heeft onderzocht, concludeert dat het oorspronkelijke plan van de Eper vereniging voor weggebruikers en fietsers minstens even veilig was als dat van de provincie.

Lees meer...

Ons Mooi Epe verbaasd en teleurgesteld

Teleurstelling en verbazing overheersen bij Ons Mooi Epe nu Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft laten weten voor een aangepaste versie van haar oorspronkelijke plan voor de reconstructie van de Heerderweg te gaan. In vergelijking met het plan van de Eper vereniging kan dat de kap van bijna 300 bomen schelen. ,,We hebben niet echt de indruk dat er wordt geluisterd of dat er iets gedaan wordt met de aanbevelingen van OME en de door ons ingebrachte expertise (bomenconsulent).’’

Lees meer...

Ook na aanpassing plan kaalslag langs Heerderweg

Gedeputeerde Staten van Gelderland blijft vasthouden aan de uitgangspunten van haar oorspronkelijke plan voor de herinrichting van de Heerderweg. Op het grootste deel van het traject tussen Epe en de A50 bij Heerde geldt straks, zoals we vorige week al meldden, weliswaar een regime van 60 in plaats van 80 km/uur (behalve op traject 3, zie kaartje hieronder), maar feit blijft dat vele honderden bomen gekapt moeten worden.

Lees meer...

Op groter deel Heerderweg niet harder dan 60 km/uur

Een groter deel van de Heerderweg dan alleen de Norelbocht krijgt een 60 km/uur regime en er worden minder bomen gekapt dan de provincie aanvankelijk van plan was. Op welk deel van de provinciale weg geen 80 km/uur meer mag worden gereden is nog niet bekend gemaakt, maar laat zich wel raden. Vast staat wel dat als het provinciale plan wordt aangenomen, er weliswaar minder dan oorspronkelijk de bedoeling was, maar toch nog vele honderden bomen gaan sneuvelen.

Lees meer...

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.