Alle verhalen over de reconstructie van en kaalslag langs de Heerderweg

Acties van Ons Mooi Epe besparen een heel bos

Kijk hier eens, een bericht van de provincie Gelderland over de Heerderweg. Daar wordt bekend gemaakt dat er uiteindelijk 225 bomen zullen sneuvelen in plaats van 600, waar in eerste instantie sprake van was. De acties van Ons Mooi Epe hebben dus geleid tot het behoud van niet minder dan 375 bomen. Da's een heel bos. Van de 225 staan er 144 langs de Heerderweg en 81 op particulier terrein, waarvan een flink aantal op grond van hotel Dennenheuvel, waar het een en ander gaat veranderen. Het blijft wel jammer dat er ook een flink aantal monumentale bomen zal verdwijnen. Je kunt stellen dat de Heerderweg gezien het minimale aantal ongelukken dat daar in een reeks van jaren heeft plaatsgevonden helemaal niet onveilig is, een totale reconstructie dus eigenlijk niet nodig is en elke boom waar de zaag in gaat er een te veel is, maar daar denken de provincie en gemeente anders over. Om met burgemeester Hans van der Hoeve te spreken: de discussie over nut en noodzaak is al gevoerd, daar hebben we het verder niet over. In dat licht bezien heeft de vereniging Ons Mooi Epe een fantastisch resultaat bereikt. Hulde, ook voor alle mensen die haar hebben gesteund met onder meer hun handtekening, lidmaatschap, donaties, posters en aanwezigheid bij de protestbijeenkomst in de Grote Kerk in Epe en de vergaderingen in het provinciehuis in Arnhem! Maar vooral voor de bestuursleden, die zich in deze zaak hebben vastgebeten en daar ontelbaar veel uren aan hebben besteed. Hun strijd was er een van David tegen Goliath en heeft laten zien waar een klein dorp groots in kan zijn. Wat mij betreft hoeft er niet vergaderd te worden over wie dit jaar de vrijwilligersprijs krijgt.

Levensgevaarlijke situaties voor fietsers in noorden van Epe

Het gaat helemaal de verkeerde kant op met de herinrichting van het noorden van de Hoofdstraat. Dat vindt Ons Mooi Epe. Nadat de vereniging eerder al bij het college van burgemeester en wethouders haar zorgen kenbaar had gemaakt over de manier waarop daar met markante bomen wordt omgegaan, trekt ze nu aan de bel over het gevaar dat fietsers daar lopen. ,,Want het is niet de vraag òf er ongelukken gebeuren met fietsers, maar wannéér.’’

Lees meer...

Ons Mooi Epe vreest voor toekomst bomen langs Hoofdstraat

Ons Mooi Epe houdt haar hart vast voor bijzondere bomen aan het noorden van de Hoofdstraat. De vereniging is hooglijk verbaasd over de manier waarop aannemer Pannekoek GWW daar omgaat met de bomen die volgens de gemeente gespaard zouden moeten worden bij de werkzaamheden voor aanpassing van de Hoofdstraat in Epe. ‘Uit helemaal niets blijkt dat het de gemeente serieus is met het behoud van karaktervolle en markante bomen’, aldus OME.

Lees meer...

Posteractie voor bomen Heerderweg meteen al succesvol

bomenposters 6Tientallen posters met onder meer de tekst ‘Red mij!! Deze boom is geadopteerd…’ sieren sinds vanmiddag de Heerderweg. Het is het resultaat van een bomenadoptie/donateursactie van de vereniging Ons Mooi Epe. De actie werd gistermiddag gelanceerd in een nieuwsbrief en leverde in een mum van tijd 25 geadopteerde bomen op. De verwachting is dat de komende weken nog tientallen bomen van een poster kunnen worden voorzien.

Lees meer...

Gemeenteraad: burgers eerder betrekken bij besluitvorming

De Eper raadscommissie praat morgenavond uitgebreid over communicatie en burgerparticipatie. Met de discutabele besluitvorming over het wildraster (genomen zonder dat de burgers er van af wisten), de dito voorlichting over de bomenkap aan de Heerderweg (er zouden slechts enkele bomen sneuvelen maar er gaan er honderden) en de volkomen desinteresse van de gemeente in de deels geslaagde pogingen van de vereniging Ons Mooi Epe om die massaslachting aan de Heerderweg te voorkomen vers in het geheugen, zijn de voelsprieten van veel Epenaren naar voren gericht.

Lees meer...

Licht op groen voor provinciaal plan Heerderweg

Gedeputeerde Conny Bieze mag haar nieuwe plan voor de reconstructie van de Heerderweg uitvoeren. De overgrote meerderheid van Provinciale Staten heeft daar vanavond mee ingestemd. Wel is de gedeputeerde nadrukkelijk verzocht om dat zoveel mogelijk in overleg te doen met de vereniging Ons Mooi Epe en zoveel mogelijk bomen te sparen.

Lees meer...

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.