Alle verhalen over de reconstructie van en kaalslag langs de Heerderweg

Stuitend gedrag gemeente en provincie in soap bomenkap Heerderweg

Het is ronduit stuitend hoe de gemeente Epe met haar burgers om gaat. Tijdens de nieuwjaarsreceptie had ‘onze’ burgemeester Hans van der Hoeve nota bene het lef om ijskoud te beweren dat ‘burgerparticipatie belangrijk’ is en de gemeente 'de inwoners steeds meer gaat betrekken bij de plannen'. Maar hij had zijn glaasje nog niet geleegd of zijn college van b en w stak een dikke middelvinger omhoog naar diezelfde inwoners. Laten we dit college tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar alsjeblieft de rekening presenteren en massaal campagne voeren om niet te stemmen op Nieuwe Lijn, CDA, PvdA, GroenLinks en SGP/CU. En laten we hopen dat de burgemeester geen tweede termijn, tot zijn pensionering, mag blijven zitten. Want dit arrogante groepje bestuurders heeft echt volstrekt maling aan de bevolking.

Lees meer...

Provincie naar rechtbank om snel bomen te kunnen kappen

De provincie dient bij de Rechtbank Gelderland in Arnhem een verzoek in om de voorlopige voorziening op te heffen nu de vergunningen van de gemeente Epe binnen zijn. Het maatschappelijk belang van tijdig beginnen voor het broedseizoen en voorkomen van verdere vertraging op het project is groot. De zitting dient naar verwachting begin volgende week. Dat meldt de provincie in een persbericht.

Lees meer...

Bomenkap Heerderweg: vertrouwen van burgers in bestuur op het spel

Voor mensen die inmiddels de weg kwijt zijn rond de beslommeringen van de Heerderweg de volgende informatie. Aanstaande maandag begint de provincie met de kap van 102 bomen op het gedeelte Eperheemweg Norelweg. Dit is inclusief 63 bomen op het terrein van Dennenheuvel waar overigens nog geen overeenstemming over is. (?) Grosso mode kan ook OME zich vinden in deze kap van 102 bomen maar ... Het is inmiddels ook duidelijk dat er afspraken zijn gemaakt met enkele particulieren over de door hen gewenste kap van enkele bomen langs de Heerderweg. De provincie heeft dat geaccordeerd. Dit is illegaal en kan dus zo niet zomaar plaatsvinden. De provincie heeft dit ontkend maar inmiddels weten wij beter.

Lees meer...

Provincie kan maandag wel beginnen met kappen langs Heerderweg

Het gisteravond geplaatste bericht over de bomenkap aan de Heerderweg blijkt niet juist. De provincie mag maandag wel beginnen met de kap van een aantal bomen. Wel moet haar aanvraag van een vergunning voor het kappen van ruim honderd bomen nog worden beoordeeld door het college van b en w. Dat gebeurt dinsdag, maakte de verantwoordelijke wethouder Joop van Nuys gisteravond bekend in de gemeenteraadsvergadering.

Lees meer...

Epe landelijk nieuws

Nee maar, de gemeente Epe heeft het landelijk nieuws gehaald. Niet met haar nauwelijks serieus te nemen slogan 'Epe 100% wild' waarmee ze zichzelf op de kaart wil zetten als regio waar wild is te zien (en een hekwerk dat wilde zwijnen op afstand moet houden), maar met de massale bomenkap langs de Heerderweg. De Telegraaf heeft er uitgebreid over bericht. Klik hier voor het artikel, waarin ook de provincie een flinke veeg uit de pan krijgt. Vanavond komen de bomen trouwens ter sprake aan het begin van de gemeenteraadsvergadering omdat D66 er vragen over gaat stellen.

Ons Mooi Epe verbaasd: provincie wil maandag al bomen kappen

Aanwonenden van de Heerderweg hebben zaterdag een brief van de provincie ontvangen waarin deze laat weten dat op 30 januari met het kappen van bomen zal worden begonnen. Dit in weerwil van een beslissing van de bestuursrechter in Arnhem, die op 18 januari op verzoek van Ons Mooi Epe heeft beslist dat 299 bomen langs de Heerderweg voorlopig niet mogen worden gekapt. Het betreft hier onder meer bomen die waardevol en/of beeldbepalend zijn en waarvoor volgens OME geen noodzaak is die te kappen ten behoeve van het veilig(er) maken van de Heerderweg.

Lees meer...

Ons Mooi Epe wint kort geding: weer uitstel reconstructie Heerderweg

De rechtbank in Arnhem verbiedt voorlopig de kap van 299 bomen langs de Heerderweg, waaronder de bomen in de Norelbocht. De rechtbank is van oordeel dat voor deze waardevolle bomen alsnog een kapvergunning moet worden aangevraagd. De gemeente zal die aanvragen in het kader van de nieuwe Wet Natuurbescherming boom voor boom zorgvuldig moeten beoordelen. Dat kan volgens de inschatting van de vereniging Ons Mooi Epe, dat een kort geding daarover heeft gewonnen, niet in één week gebeuren.

Lees meer...

Goed en slecht nieuws van Ons Mooi Epe

De leden van Ons Mooi Epe zijn vanmiddag met een nieuwsbrief van Ons Mooi Epe bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen rond de (bomen langs de) Heerderweg. Daar zijn natuurlijk veel meer mensen in geïnteresseerd dan alleen de leden. Daarom is die nieuwsbrief ook op internet geplaatst. Je kunt hier klikken om helemaal op de hoogte te worden gebracht van het goede (er gaan weer minder bomen weg) en slechte (er gaan er meer in de Norelbocht tegen de vlakte) nieuws.

Compliment van Ons Mooi Epe voor gemeente

Ons Mooi Epe en ook wij van Epernet leveren nogal eens kritiek op de gemeente Epe als we dat nodig vinden, maar als de lokale overheid een compliment verdient, moeten we dat ook kenbaar maken. En dat heeft de vereniging gedaan en daar moet hier natuurlijk ook even aandacht aan geschonken worden.

Lees meer...

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.