Ons Mooi Epe: verder als politieke partij of actiegroep of stoppen?

Stoppen we en heffen we de vereniging op den duur op, gaan we door als belangenvereniging die bij gemeentelijk beleid de vinger aan de pols houdt of gaan we een politieke partij oprichten? Die vragen staan op woensdag 17 mei centraal tijdens een algemene ledenvergadering van de vereniging Ons Mooi Epe.

De kerngroep gaat voorlopig nog even verder, maar wil van de ruim 400 leden graag weten hoe zij vinden dat de toekomst van de vereniging er uit moet zien. De onvrede over gemeentelijk beleid met diverse onderwerpen is veel leden een doorn in het oog. De vereniging verwijt de provincie zich halsstarrig te hebben opgesteld in de strijd om het behoud van de bomen langs de Heerderweg en de gemeente een ongeïnteresseerde opstelling. Ons Mooi Epe vindt dat de ,,opstelling van de gemeente in dit soort zaken drastisch moet veranderen. De wijze waarop “onze” bestuurders en de coalitiepartijen met deze zaak zijn omgegaan of beter gezegd niet zijn omgegaan is iets wat niet langer kan worden getolereerd. Dit is dan ook één van de onderwerpen waarover we op de ledenvergadering verder met u van gedachten willen wisselen’’, aldus het bestuur in een brief aan de leden.

De vereniging is benieuwd naar de resultaten van een onderzoek van de Rekenkamer Oost-Nederland naar burgerparticipatie, waarvoor het bestuur is geïnterviewd. De Heerderweg is één van de onderzoeksonderwerpen van de Rekenkamer.

Ondanks de kap van meer dan 200 bomen kan Ons Mooi Epe trots zijn op de door haar behaalde resultaten. Ruim 400 bomen zijn gespaard. Bovendien wordt de maximum snelheid op het grootste deel van de weg teruggebracht van 80 naar 60 km/uur. ,,Dat hebben we mede dankzij al onze leden toch maar bereikt. Het komt niet vaak voor dat burgers een plan van de overheid zo drastisch kunnen aanpassen als hier het geval is.’’ De succesvolle strijd van Ons Mooi Epe heeft er onder meer toe geleid dat de provincie heeft besloten ingrijpende plannen zoals voor de reconstructie van de Heerderweg voortaan anders aan te pakken en de bevolking daar in een eerder stadium bij te betrekken. Enerzijds om meer draagvlak te krijgen en anderzijds om geen vertraging op te lopen.

Op de algemene ledenvergadering wordt niet alleen teruggeblikt maar vooral naar de toekomst gekeken. Verder gaan als politieke partij is één van de opties. De vraag zal onder meer zijn of daar voldoende steun voor is èn of er voldoende mensen zijn die daarvoor actief willen zijn.

Leden moeten zich hier vooraf aanmelden om de vergadering bij te wonen.

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
  • Coos

    De ontstaansgeschiedenis van de lokale politieke partij ABO (Algemeen Belang Oldebroek, zie de reactie van Ronald hieronder) vertoont veel overeenkomsten met die van OME (of andersom:)). Dat is dan ook de reden dat wij op de ledenvergadering zullen bekijken wat wij van de ontwikkelingen in Oldebroek over de afgelopen 8 jaar kunnen leren. ABO is in ieder geval een groot succes gebleken en de bevolking van de gemeente Oldebroek heeft een duidelijke stem gekregen ten koste van de gevestigde orde. In ieder geval iets om naar uit te kijken. Als u benieuwd bent, maar nog geen lid van onze club - wat ik me na onze successen nauwelijks nog kan voorstellen - meld u dan aan als lid en kom op 17 mei meepraten!

  • Ronald

    De huidige bestuurscultuur in de gemeente Epe is een cultuur die niet meer past bij de samenleving van nu. De ene na de andere rechtszaak levert natuurlijk wel veel werk op voor de juristen in Epe maar het "wij weten wel wat goed is voor de inwoners" zal alleen verdwijnen als de kussens eens flink opgeschud gaan worden in het gemeentebestuur. Een politieke vereniging die met die bestaande cultuur mee gaat doen heeft geen toegevoegde waarde. Echter een politieke vereniging die zich niets laat wijs maken door de gevestigde orde en met een frisse blik, gezond verstand en nuchterheid de bestaande partijen laat zien dat het ook anders kan. Ja dat zal op den duur de boel opfrissen in Epe. Veel succes OME, jullie inspanningen krijgen hopelijk veel bijval en steun. Vr gr. Ronald Gerard.(ABO)

Powered door Komento