Ons Mooi Epe verbaasd: provincie wil maandag al bomen kappen

Aanwonenden van de Heerderweg hebben zaterdag een brief van de provincie ontvangen waarin deze laat weten dat op 30 januari met het kappen van bomen zal worden begonnen. Dit in weerwil van een beslissing van de bestuursrechter in Arnhem, die op 18 januari op verzoek van Ons Mooi Epe heeft beslist dat 299 bomen langs de Heerderweg voorlopig niet mogen worden gekapt. Het betreft hier onder meer bomen die waardevol en/of beeldbepalend zijn en waarvoor volgens OME geen noodzaak is die te kappen ten behoeve van het veilig(er) maken van de Heerderweg.

OME is zeer verbaasd dat provincie én gemeente geheel voorbij lijken te gaan aan deze rechterlijke uitspraak en daaraan blijkbaar een geheel eigen interpretatie geven. ,,De conclusie is makkelijk getrokken: de provincie lijkt bestuurlijk ongehoorzaam, een zichzelf respecterend overheidsorgaan onwaardig en een slecht voorbeeld voor burgers. De gemeente lijkt geen enkele verantwoordelijkheid, noch een zelfstandige positie in te nemen, terwijl het college van B&W, maar ook de gemeenteraad, die wél heeft’’, aldus OME, dat wel benadrukt de schriftelijke uitspraak van de rechter nog niet binnen te hebben.

Het reconstructieplan is vanaf het prille begin slordig en met minachting van de inwoners van Epe (wegmoffelen van de kap van ruim 600 bomen) door provincie en gemeente in gang gezet. Vanwege de gerezen grote onvrede werd de projectleider door Provinciale Staten gedwongen het eigen plan én het plan van OME door een onafhankelijk bureau op veiligheid te laten toetsen. De uitkomst is bekend: het plan van OME doorstond de veiligheidstoets met glans en werd een beter plan gevonden dan het provinciale plan. Het vervolg: de provincie legt delen van de veiligheidsaudit naast zich neer en past het eigen plan op een aantal onderdelen aan: het fietspad langs het meest kwetsbare deel van de Heerderweg, de Norelbocht, wordt zonder enige noodzaak en niet gebaseerd op enig advies van de veiligheidsaudit hierover, verbreed naar 3 meter aan beide kanten (is nu 1.75 meter), én er worden méér bomen langs de Norelbocht gekapt dan in het oorspronkelijke provinciale plan.

De provincie liet weten verder overleg hierover met OME niet langer op prijs te stellen en informeerde de aanwonenden dat er “medio januari” zou worden begonnen met de kap van bomen. OME was daardoor genoodzaakt de rechter in te schakelen; de provincie werd opnieuw gedwongen de kapplannen uit te stellen. OME is tevreden met de uitspraak van 18 januari. De vereniging betreurt wél dat rechterlijke tussenkomst noodzakelijk was.

De provincie lijkt opnieuw grote haast te hebben. Het is in dat geval des te vreemder dat de twee zeer recente schikkingsvoorstellen van OME door de provincie zonder meer terzijde zijn geschoven. Was er een schikking tot stand gekomen, dan had de provincie al (veel) eerder met de werkzaamheden kunnen beginnen.

OME heeft na de uitspraak van de rechtbank contact gezocht met de verantwoordelijke wethouder in Epe. Het college zal door de rechterlijke uitspraak immers de nieuwe kapaanvragen van de provincie opnieuw moeten beoordelen. De wethouder heeft echter laten weten niet in gesprek te willen.

,,Dat is jammer’’, aldus OME. ,,Het zou het college sieren om eens serieus te proberen een brug te slaan tussen de politiek en de burger, met als belangrijkste doel om verdere escalaties te voorkomen en de impasse te doorbreken. Niets doen kan voor de gemeente Epe, die groots uitpakt met een Raad van de Toekomst, absoluut geen optie zijn. Het college, dat zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van de Heerderweg tot nu toe volledig ontlopen heeft, kreeg hier opnieuw een mogelijkheid geboden om te laten zien dat burgers serieus genomen worden. En die mogelijkheid laten ze lopen.’’

,,De situatie is thans dat de gemeente een nieuwe kapaanvraag heeft ontvangen van de provincie. Als het college besluit de gevraagde kapvergunningen te verlenen, kan er normaal gesproken gedurende zes weken bezwaar worden gemaakt tegen deze kapvergunningen. Óf er bezwaar zal worden gemaakt, hangt natuurlijk af van de wijze waarop het college de nieuwe kapaanvragen zal beoordelen: er zal een geheel nieuwe toetsing moeten plaatsvinden zoals de rechter dat op 18 januari heeft bepaald. B&W zal per boom een weging moeten maken tussen enerzijds belang van behoud en anderzijds belang van verwijdering.

De provincie ligt op ramkoers: als er op 30 januari daadwerkelijk wordt begonnen met kappen, is de verantwoordelijkheid van het college terzijde geschoven én de wettelijke bezwaarmogelijkheid die bij elke kapvergunning wordt gegeven, aan burgers onthouden.

OME: ,,Eens een slecht plan, altijd een slecht plan. Eens een slordig proces, altijd een slordig proces. Eens een onbetrouwbaar overheidsorgaan, altijd een onbetrouwbaar overheidsorgaan. En de burger? Die wordt niet gehoord, niet gezien en alleen als lastig ervaren. Leg de bomen plat, dan is er een onomkeerbare situatie en dooft het verzet van zelf, dat is kennelijk de overtuiging bij provincie en gemeente.’’

OME beraadt zich in overleg met haar leden op verder te nemen stappen. Dat er op 30 januari daadwerkelijk kan worden begonnen met de kap van bomen lijkt echter verre van realistisch.

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
 • R. Dehue

  Burgerparticipatie en de Gemeente Epe? Het is lang geleden dat ik in sprookjes geloofde.....:(

 • Burger

  Dwarsliggen - dwarsliggen - dwarsliggen. Voor Ons Mega Eigenwijzen lijkt het bezigheids-therapie te zijn geworden om de donkere dagen door te komen.

 • Haverkamp

  Beantwoordde: Burger

  Zonder dwarsliggers geen spoor.....

 • El

  Even terug naar het begin...een provinciale dame wil ruim 7 miljoen uitgeven aan het verhogen van schijnveiligheid op een veilige weg. Dit ten koste van bomen die voor onze toekomst zorgen..omdat ze de lucht ook voor onze kinderen schoonhouden. De burgers zijn tegen, maar worden keer op keer weggezet als mensen die het niet begrijpen...dit werd me ook nu gezegd toen ik vroeg hoe het kan dat er een uitspraak van de rechter ligt en ik een brief krijg dat er een pro forma procedure wordt ingezet..dat ik dit niet begrijp, maar dat zij wel weten wat goed voor ons is. En dat is best arrogant....deze dame kent mij niet..weet niet wat ik denk..laat staan wat goed voor me is en blijft nu al een aantal jaren volhouden dat ze het voor ons doen. En dan vraag ik me af...hoe moeilijk is het om te zeggen dat je je hebt verslikt..ik je eigen proces..in de manier waarop je communiceert. Dat is voor mij getuige van wijsheid en bestuurlijk vermogen en helaas moet ik concluderen dat dit ons op gemeentelijk en provinciaal niveau ontbeert.
  Epe positioneert zich als een dorp waar groen en wild te vinden is en vervolgens doet men niks anders dan bomen kappen en rasters plaatsen...Misschien hebben de politieke ego's toch gelijk..dat ik het niet begrijp. En daar ben ik eigenlijk heel trots op...

 • Janet

  Beantwoordde: El

  Mooi verwoord!

 • Haverkamp

  "De wethouder heeft echter laten weten niet in gesprek te willen."

  Het is te hopen dat iedereen met hart voor flora en fauna de naam en partij van betreffende wethouder goed onthouden, in ieder geval tot de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.
  JAN AALBERS GROEN-LINKS.

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.