Ons Mooi Epe vreest voor toekomst bomen langs Hoofdstraat

Ons Mooi Epe houdt haar hart vast voor bijzondere bomen aan het noorden van de Hoofdstraat. De vereniging is hooglijk verbaasd over de manier waarop aannemer Pannekoek GWW daar omgaat met de bomen die volgens de gemeente gespaard zouden moeten worden bij de werkzaamheden voor aanpassing van de Hoofdstraat in Epe. ‘Uit helemaal niets blijkt dat het de gemeente serieus is met het behoud van karaktervolle en markante bomen’, aldus OME.

De vereniging heeft geconstateerd dat stapels betonblokken en stenen vlak naast bomen worden geplaatst, waardoor de grond op die locatie flink wordt verdicht. ‘Op den duur gaat dat het afsterven van wortels tot gevolg krijgen. Dat merken we dit jaar nog niet, maar de symptomen daarvan zullen in de komende jaren zichtbaar worden’, aldus het bestuur van de vereniging, dat zich na de strijd voor het behoud van bomen aan de Heerderweg inmiddels bomenspecialist en –wachter mag noemen.

‘We houden ons hart vast als de werkzaamheden aan het begin van de Heerderweg ter hand worden genomen en als daar over gevoelige wortelpakketten aan de westzijde een ‘tijdelijk’ fietspad door de fa. Pannekoek GWW wordt aangelegd.’

De gemeente wil daar het bestaande fietspad tijdens de werkzaamheden beschikbaar stellen aan fietsers richting Heerde en voor de fietsers richting Epe zal tussen de markante bomenrij en het hek van W. Vansenne een ‘tijdelijk’ fietspad worden aangelegd. Dit ‘tijdelijke’ fietspad wordt neergelegd op een uitgebreid wortelpakket van de bomen en voor zover de vereniging heeft kunnen nagaan, wordt de grond ter plekke verhoogd met zand en grind, ‘hetgeen helemaal niet getuigt van enig besef van de kwetsbaarheid van die omgeving’.

Zoals Ons Mooi Epe in een eerder stadium heeft voorgesteld, zal naderhand op die locatie een water- en zuurstof doorlatend voetpad van Dennenheuvel naar de bushalte bij het politiebureau worden aangelegd.

OME pleit in een brief aan het college van b en w van de gemeente Epe W nogmaals voor het aanstellen van een professionele bomenwacht, die erop moet toezien dat de schade aan boomwortels en stammen tot een minimum wordt beperkt en dat met zorg rond de bomen de werkzaamheden plaatsvinden.

In de brief schrijft de verenigong onder meer: ‘Slechts op plaatsen waar zwaar materieel door de berm moet rijden, is gebruik gemaakt van rijplaten. Deze hebben hier overigens geen enkele functie als drukspreiding ter bescherming van groeiplaatsen, omdat ze kwetsbare delen van de groeiplaats niet beschermen. Bij grote, volwassen linden op de hoek van de Paasvuurweg zijn bijvoorbeeld helemaal geen maatregelen getroffen om de stam en de groeiplaats te beschermen. Ook elders wordt zeer dicht langs de bomen gegraven, worden wortels beschadigd en zijn nergens compenserende of boombeschermende maatregelen zichtbaar. Het doet ons vermoeden dat de gemeente in het geheel geen uitvoering heeft gegeven aan het opstellen van bomenbestek als onderdeel van het civiele bestek, waarbij het behoud en bescherming van bomen bij uitvoering van werkzaamheden een integraal onderdeel uitmaakt.’

OME spreekt in de brief ook nog eens haar teleurstelling uit over het gebrek aan samenwerking van de gemeente: ‘Tot slot, wij hebben nu regelmatig verzocht om proactief door de gemeente Epe te worden geïnformeerd over infrastructurele plannen en uit te voeren werkzaamheden, die ook maar enigszins gevoelig zouden kunnen liggen. En vanzelfsprekend ligt alles wat de bomen langs de Heerderweg te maken heeft bij ons erg gevoelig. Keer op keer hebben wij het gevoel dat wij gepasseerd worden in de communicatie, of sterker, dat er nauwelijks sprake is van communicatie op initiatief van de gemeente, hetgeen haaks staat op het door uw college uitgedragen beleid betreffende communicatie en burgerparticipatie. Wij kunnen tot op heden bepaald niet onder de indruk zijn van de zorgvuldigheid, de reactietijd op, en de volledigheid van de verstrekte antwoorden, zoals die door het college gehanteerd worden.
OME en haar leden zijn betrokken burgers met veel inhoudelijke kennis, die graag als volwassen mensen op inhoud met de gemeente van gedachten willen wisselen om alle belangen zo goed mogelijk te dienen: een veiliger Heerderweg met behoud van de bijzondere leefomgeving.’

De vereniging pleit er voor dat de fa. Pannekoek GWW zich houdt aan de 10-geboden-voor-de-bouw-of-aanleg-bij-bomen. Het document is hieronder te downloadden.

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
  • Geen reacties gevonden

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.