Burgerparticipatie lijkt in Epe op mosterd na de maaltijd

Burgemeester Hans van der Hoeve had tijdens zijn nieuwjaarstoespraak de mond vol van ‘burgerparticipatie’ en ook de gemeenteraad geeft daar hoog over op, maar daar komt in de praktijk weinig van terecht. Zelfs niet als de gemeente die participatie op een presenteerblaadje krijgt aangeboden.

Die bittere constatering doet de vereniging Ons Mooi Epe, die zich met hart en ziel inspant om een alternatief reconstructieplan voor de Heerderweg gerealiseerd te krijgen. De vereniging had de gemeente aangeboden om de gewenste burgerparticipatie inhoud te geven door betrokken te worden bij een aantal andere reconstructieplannen in Epe en daar ook wat principe-afspraken over gemaakt. Het initiatief daarvoor was nota bene door de gemeente genomen. Ons Mooi Epe was gevraagd een constructieve bijdrage te leveren aan een aantal op stapel staande reconstructieprojecten. De vereniging ging er daarbij vanuit dat ze voor ‘burgerparticipatie’ dezelfde definitie hanteert als de gemeente: ‘Een vorm van interactieve beleidsvorming waarbij de overheid het initiatief neemt om inwoners en organisaties te betrekken bij de voorbereiding van plannen, beleid of projecten en deze eventueel samen met hen te ontwikkelen’.

Ons Mooi Epe had op het participatieverzoek gereageerd met de mededeling dat ze haar rol beperkt ziet tot projecten die zich gaan afspelen in het dorp Epe en dan nog uitsluitend bij projecten die bij de burgerij gevoelig zouden kunnen liggen. Daarbij gaf ze aan dat ze door de gemeente geïnformeerd wenste te worden over de reconstructieplannen van het deel van de Heerderweg, dat door de komverschuiving overgedragen wordt van de provincie aan de gemeente. OME had immers gedetailleerde plannen ontwikkeld en uitgewerkt, uiteraard ook voor dat gedeelte van de Heerderweg. Ook liet ze weten nauw betrokken te willen worden bij het reconstructieplan voor het Sint Martinusplein.

Op initiatief van Ons Mooi Epe vond op 20 april een bespreking met ambtenaren in het gemeentehuis plaats over het reconstructieplan voor het gedeelte van de Heerderweg tot aan de nieuwe komgrens. Maar dat werd een bittere teleurstelling. ,,Tot onze verbazing werd ons duidelijk gemaakt, dat daarvoor al een nieuw ontwerp door de gemeente ontwikkeld was en dat dit plan al voor 90% in beton gegoten zit.’’

Dat heeft dus niets met participatie te maken, vindt ook Ons Mooi Epe: ,,Het past naar onze mening niet dat het college de betrokkenheid van de burgers bij het ontwikkelen van beleid en planvorming wenst aan te moedigen, terwijl het ambtelijk apparaat het tegenovergestelde in praktijk ten uitvoer brengt. Wij vinden dat van de gemeente Epe al weer een gemiste kans om de beoogde betrokkenheid van serieuze burgers te implementeren. Burgers zijn niet altijd lastig, sommige willen echt serieus genomen worden. OME behoort zonder meer tot de laatste categorie.’’

Een paar dagen later las de vereniging dat er 30 extra parkeerplaatsen op het nieuw in te richten parkeerterrein voor Albert Heijn komen. De vereniging kan dat ,,niet in overeenstemming brengen met de eerder gesuggereerde bijdrage die wij aan dit plan zouden kunnen leveren. Wij begrijpen uit de berichtgeving dat onze bijdrage zich in dat geval zal gaan beperken tot het aanhoren van de uitgewerkte plannen, en dat heeft natuurlijk niets te maken betrokkenheid van burgers bij de planvorming.’’

,,Wij zijn hierdoor alweer bijzonder onaangenaam verrast en vinden dat wij hiermee wederom voor een voldongen feit worden gesteld. Dit is dus wederom een gemiste kans van de gemeente Epe. Het is dus zeker niet onze intentie om uitsluitend over de kant-en-klare plannen te worden geïnformeerd, want wij hebben voldoende expertise in huis om ook een adviserende, en mogelijk in bepaalde situaties zelfs een coproducerende rol te vervullen. Dat ambiëren wij dan ook van ganser harte.’’

De vereniging is zo teleurgesteld, dat ze het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad een brief op poten heeft gestuurd waarin ze vraagt:

 • alsnog serieus betrokken te worden bij de reconstructieplannen van de Heerderweg tot aan de komgrens, ervan uitgaande dat ook de gemeente zou kunnen overwegen om de adviezen en aanbevelingen, zoals deze in het afgelopen week uitgebrachte verkeersveiligheidsrapport vermeld staan, serieus in haar planvorming mee te nemen.
 • per direct betrokken te worden bij het project Sint Martinusplein, vóórdat er wederom onomkeerbare calamiteiten plaatsvinden.
 • vanaf vandaag door de gemeente PROACTIEF betrokken te worden bij alle andere reconstructieprojecten in het dorp Epe en de zeer nabije omgeving, voor zover ook maar het geringste vermoeden zou bestaan dat deze gevoelig kunnen liggen bij (een deel van) de burgerbevolking. Die betrokkenheid zou al in een pril stadium van planvorming door de
  gemeente geïnitieerd moeten worden.

Het college heeft de brief op de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van komende donderdag geplaatst en stelt voor die verder zelf af te handelen. Een aantal raadsleden wil echter eerst weten waarom de ook aan de raadsleden gerichte brief pas op tafel is gekomen nadat zij daar gericht naar hadden gevraagd.

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
 • P Schriemer

  Het mantra is bekend; "komt later aan de orde", " is nu niet aan de orde", "daarmee bent u nu te laat" en de raad laat het telkens weer gebeuren.

 • Ellen

  Sommige organisaties zien betrokkenheid van medewerkers/ burgers met rasse schreden toenemen als er sprake is van meedenken/ betrokken worden in de planfase van nieuwe ontwikkelingen. Als je burgers/ medewerkers (te) laat betrekt krijg je reacties ( de fase van proactiviteit id immers al voorbij) wat dan door bazen en bestuurders wordt gezien als weerstand/ kritiek en azijnpisserij. Vraag is hoe lang we op deze weg doorgaan en wat er voor nodig is om de wind in Epe uit een andere dan de regenteske hoek te laten waaien. Wat er moet gebeuren om van Epe een gemeente te maken waar we trots op zijn. Waar door burgers en overheid wordt samen gewerkt om van Epe een duurzaam groen, warm en betrokken dorp te maken, waar bewoners en bezoekers zich nu en in de toekomst veilig en gezien voelen. Een dorp waar burgerparicipatie meer is dan op een vragenlijst met door het bestuur bepaalde onderwerpen reageren met ja/ nee antwoorden. Burgerparticipatie in meer dan aan OME vertellen wat je plan is, niks doen met de feedback en dan zeggen dat de burger betrokken is. Dat is geen burgerparticipatie..dat is volksverlakkerij.
  Ik wens Epe bestuurlijke wind uit een andere hoek...dus bestuurders...werk aan de winkel!!

Powered door Komento