'College laat inwoners ernstig in de kou staan'

D66 heeft het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over de vele fouten die zijn gemaakt in de procedure rond het verlenen van de kapvergunning voor honderden bomen langs de Heerderweg en over de wijze waarop de nieuwe besluiten zijn genomen.

Veel mensen en organisaties hebben bezwaar gemaakt tegen het kappen van honderden bomen langs de Heerderweg, waaronder de monumentale bomenrijen. De Bezwaarschriftencommissie beoordeelt deze bezwaren en geeft advies aan burgemeester en wethouders. Deze Bezwaarschriftencommissie heeft ernstige gebreken geconstateerd in de besluiten van het college. Er was vergunning verleend voor bomen waar de gemeente niet voor bevoegd was: de wet was veranderd, burgemeester en wethouders hadden niet opgelet. Er was zelfs vergunning verleend voor bomen die niet in Epe, maar in Heerde staan.

Verder stelt de commissie vast dat er in de bestemmingsplanprocedure is aangegeven dat er een beperkt aantal bomen gekapt moest worden. Dit zal vermoedelijk een reden zijn geweest dat inwoners in 2014 geen beroep hebben ingesteld tegen het bestemmingsplan Heerderweg. De commissie kan zich voorstellen dat het daarom wel heel wrang is, dat er vervolgens vergunningen worden aangevraagd voor een zeer groot aantal bomen. Ook waren de kapvergunningen niet getoetst aan het Groenstructuurplan en het Bomenbeleidsplan. In het advies van de Bezwaarschriftencommissie staat dat burgemeester en wethouders in Epe fout op fout stapelden. Een deel van de fouten hebben zij inmiddels erkend. Maar tot betere besluiten heeft dat niet geleid.

De belangenorganisatie Ons Mooi Epe is met de provincie bezig alternatieven te ontwikkelen. Zij onderzoeken hoe de Heerderweg nog veiliger kan worden gemaakt en tegelijkertijd veel van de bomen behouden kunnen blijven. De Bezwaarschriftencommissie had bij haar advies een tweetal analyses over verkeer en bomen willen betrekken. Omdat deze analyses nog niet beschikbaar waren voor de commissie, heeft de commissie burgemeester en wethouders geadviseerd deze analyses alsnog te gebruiken bij de nieuwe vergunningen en weigeringen. Het college heeft daar niet op gewacht en staat weer het kappen van honderden bomen toe. Bij een uitgebreide presentatie van alternatieve plannen was de provincie goed vertegenwoordigd met gedeputeerden, ambtenaren en statenleden. Van de gemeente Epe: geen wethouders, geen ambtenaren en alleen raadsleden van D66 en VVD. De gemeente laat haar inwoners alles alleen opknappen.  

D66 heeft het college van burgemeester en wethouders nu vragen gesteld over de vele fouten die zijn gemaakt en over de wijze waarop de nieuwe besluiten zijn genomen. Burgemeester en wethouders lijken weinig geleerd te hebben: nog steeds worden honderden bomen gekapt, nog steeds wordt niet naar de inwoners geluisterd, nog steeds zijn de besluiten onvoldoende gemotiveerd. De analyses zijn niet afgewacht, er wordt nog steeds niet getoetst aan het Groenstructuurplan en Bomenbeleidsplan, er wordt nog steeds niet getoetst aan de hoofdtekst van het bestemmingsplan, dat spreekt van ‘enkele bomen’. Volgens D66 laat dit college inwoners en bezwaarmakers nog steeds ernstig in de kou staan.

Het college moet binnen vier weken antwoorden op de vragen.

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
  • Geen reacties gevonden

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.