'Er is in het geheel geen sprake van grote onveiligheid'

Provinciale Staten is overspoeld met e-mails over de voorgenomen reconstructie van de Heerderweg. Volgens gedeputeerde Bieze en CDA-statenlid Thus ook door mensen die blij zijn met het plan, maar vooral door tegenstanders. Een van de opmerkelijkste vind ik die van Epenaar ing. Henk Kuyt, die vele jaren directeur van de dienst gemeentewerken in Epe is geweest en dus met veel verstand van zaken zijn licht over de materie kan laten schijnen omdat hij in zijn werkzame leven plannen zoals de reconstructie van de Heerderweg voorbereidde. Het kan voor de gemeenteraadsleden geen kwaad daar ook eens kennis van te nemen.

Kuyt constateerde in zijn mail onder meer dat de 7 miljoen die geïnvesteerd wordt in de Heerderweg, ,,door de overgrote meerderheid in Epe als onnodige uitgave wordt gezien. Een bedrag dat beter elders aan besteed kan worden en waarmee een onuitwisbare schade zal worden gebracht aan de entree van Epe, terwijl er nauwelijks ongelukken gebeuren.’’, aldus Kuyt, die naar aanleiding van de beantwoording door GS van de vragen van de Partij voor de Dieren weer in de pen klom omdat GS daarin volgens hem ,,weer onjuiste informatie’’ hebben versterkt.

,,Er is helemaal niet gecommuniceerd met de belanghebbenden - en dat zijn allen in Epe - maar alleen met mensen waar grond van gekocht moest worden voor realisatie van het plan. Ook zijn er geen informatiebrieven aan de inwoners van Epe gestuurd; dus is het onjuist dat daarop de te kappen bomen stonden aangegeven. Ook is in het bestemmingsplan geen boom te vinden die gekapt moest worden. En nu komt het m.i. belangrijkste waarom zo weinig bezwaarschriften tegen het bestemmingsplan zijn ingediend: in de misleidende toelichting behorende bij het bestemmingsplan stond dat er ‘enkele bomen’ gekapt moesten worden en dat vindt iedereen heel normaal bij zo'n groot plan, maar later bleek het te gaan om ‘honderden bomen’. Daarom zijn er zo weinig bezwaarschriften binnengekomen tegen het bestemmingsplan, anders waren er toen al geweldig veel bezwaarschriften binnen gekomen. (Ook de raadsleden zijn daardoor misleid.)
Er is geheel geen sprake van grote onveiligheid; zoals ik U in mijn vorige mail reeds mededeelde, kreeg ik als directeur van de dienst gemeentewerken elke maand een rapport van de politie over het aantal ongevallen, waaruit bleek dat er in 10 jaar relatief heel weinig ongelukken plaatsvonden en zeker niet meer dan op andere wegen in Gelderland.
Er is geen sprake van goed inpassen in het landschap en rekening houdend met het karakter van de weg en aanwezigheid van bomen. Er kan veel meer fietspad achter de eerste bomenrij aangelegd worden.
Het handhaven van 80 km regime is onzin gezien de vele landbouwvoertuigen en alle zijwegen en het ontzettend grote aantal opritten van aanwonenden, waardoor 80 km zelden wordt gehaald.
De geluidsoverlast neemt eerder toe bij het kappen van de bomen en het handhaven van 80 km.
De opmerking ‘we blijven zoveel mogelijk in gesprek’ slaat uiteraard alleen op de aanwonenden die een gedeelte van hun voortuinen kwijtraken, maar niet op alle inwoners en dus belanghebbenden van Epe.
 
Tot slot doe ik nogmaals een dringend beroep op U om dit plan niet door te laten gaan, want herstel is niet meer mogelijk. De verantwoordelijk VVD-gedeputeerde heeft zich mede door haar ambtenaren zo hardnekkig vastgebeten in dit plan, dat ze aan alle bezwaren voorbij gaat. Hopelijk bent U als statenleden in staat om het tij nog tijdig te keren.’’

Kuyt zal met instemming de uitkomst van het debat van vanavond hebben begroet. Het begin is er. Het is zoals Wim Geerts vanavond in zijn toespraak tot de statencommissie zei: beter ten halve gekeerd  dan ten hele gedwaald.

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
  • Geen reacties gevonden
Powered door Komento