Cadeau van 7 miljoen waar niemand op zit te wachten

De provincie heeft de Eper gemeenschap een gigantisch cadeau ter waarde van 7 miljoen gegeven, maar die gemeenschap weigert dat cadeau aan te nemen omdat ze er helemaal niet blij mee is. Er zit gewoon niemand op te wachten.

De woorden zijn van Piet Wanrooij van de PvdA en Rigo Heldoorn van D66, die daarmee vanavond het gevoel verwoordden dat veel leden van de provinciale statencommissie Bereikbaarheid, Openbaar vervoer en Cultuur hebben. Uiteraard kregen de twee commissieleden daarbij brede instemming van de vele Epenaren op de propvolle publieke tribune in het Arnhemse gemeentehuis, die enkele malen door voorzitter Agnes Lewe tot de orde moesten worden geroepen omdat ze in haar ogen te vaak en te luidruchtig hun goed- of afkeuring lieten blijken.

Geen enkel lid van de commissie bleek vanavond nog steeds het gevoel te hebben een juist besluit te hebben genomen toen over de reconstructie van de Heerderweg werd gestemd. Simpelweg omdat het in Epe niet breed gedragen wordt. Dat blijkt wel uit onder meer de enorme belangstelling voor de protestbijeenkomst van 22 oktober en andere activiteiten van het Actiecomité Reconstructie Heerderweg, de door meer dan 1700 mensen gesteunde petitie van Milieuzorg Epe en de KNNV Epe-Heerde, de snelle brede steun voor de vereniging Ons Mooi Epe, de grote belangstelling voor deze vergadering en allerlei publicaties. Maar ook uit een stortvloed van e-mails met informatie die tegenstrijdig is aan die van de provincie waarmee de statenleden zijn overspoeld.

De Eper gemeenteraad is in eerste instantie weliswaar unaniem akkoord gegaan met de plannen, maar het is ook de provincie niet ontgaan dat na nadere beschouwing zich ook daar leden (van de VVD en D66) hebben gemeld die er spijt van hebben, openlijk aan twijfelen (CDA) of er verdeeld over zijn (GroenLinks en de PvdA, als we reacties van individuele raadsleden op de juiste waarde schatten). En ook de SGP twijfelt, zo bleek vanavond uit de woorden van Evert Mulder van de SGP, die zei dat de gevolgde procedure ook voor de Eper gemeenteraad ,,niet helder is geweest, heb ik ook van vertegenwoordigers van de SGP Epe gehoord’’.

De groeiende weerstand binnen het provinciebestuur werd vanavond nog eens versterkt door vijf Epenaren die in hun betoog elk een ander aspect belichtten. Harold Makaske, Wim Geerts, Coos Paulusma, Ben van der Sman en Ellen Tärre zaaiden nog meer twijfel dan er al was. Door onder meer de motivatie van de provincie om de weg aan te pakken met feiten te bekritiseren, door met cijfers te komen waaruit blijkt dat de weg helemaal niet zo onveilig is als de provincie heeft beweerd, door op alternatieve, goedkopere en betere mogelijkheden te wijzen om de weg vooral voor fietsers veiliger te maken en de bomen te sparen, door het provinciebestuur van een schimmige, misleidende procedure te betichten enzovoorts.

Een toenemend aantal partijen, met de Partij voor de Dieren als initiatiefnemer van het debat voorop, neigde er naar het college van Gedeputeerde Staten te vragen het hele plan maar van tafel te vegen. Naast Bart Kuijer van de Partij voor de Dieren hadden enkele andere leden hun conclusie ook al getrokken. Zoals Piet Wanrooij van de PvdA: ,,Ik geef het geld liever uit op een andere plek, waar er wel behoefte aan is.’’ En Maurits Gemmink van de SP: ,,Als maar de helft van wat de bezwaarmakers aandragen waar is, is er iets mis gegaan en is dat voor ons reden om de procedure over te doen.’’

Maar de meerderheid wilde eerst wel eens van gedeputeerde Conny Bieze weten of er inderdaad sprake is geweest van misleiding en of de alternatieve mogelijkheden wel goed zijn onderzocht. Voor alle commissieleden staat de veiligheid voorop, maar het staat voor hen niet vast dat de gebruikers van de Heerderweg het beste af zijn met de voorgestelde reconstructie. Liever zien ze een alternatief waarbij èn de veiligheid wordt verbeterd èn de (meeste) bomen kunnen blijven staan. Maar ze weten niet of dat wel kan. En of de gemeente Epe daar ook toe bereid is.

Uiteindelijk bereikten de commissieleden een breed gedragen compromis: gedeputeerde Bieze moet nog eens met de gemeente Epe gaan praten over de procedure, alternatieven en andere aspecten van het plan. Zie daarvoor dit verhaal.

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
  • Geen reacties gevonden
Powered door Komento