We zijn geen belanghebbenden bij de bomenkap aan de Heerderweg

Ja hoor, daar is de verwachte maar toch boos makende reactie van de gemeente op het indienen van het bezwaarschrift tegen de bomenkap langs de Heerderweg. Samen met 600 anderen heb ik op de protestmanifestatie van donderdag 22 oktober het bezwaarschrift tegen het verlenen van een kapvergunning ondertekend en zojuist is niet alleen een ontvangstbevestiging afgeleverd, maar ook een eerste inhoudelijke reactie waarover – terecht – wel weer veel commotie zal ontstaan.

Ik zal wel te ver van de Heerderweg wonen om recht op bezwaarmaking te hebben. Ik ben in juridische termen geen belanghebbende. Want dit schrijft de secretaris van en namens de commissie voor bezwaarschriften: ‘Onder belanghebbende wordt verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Dit betekent dat u een voldoende objectief, actueel, eigen en persoonlijk belang moet hebben, waarmee u zich in voldoende mate onderscheidt van anderen en dat rechtstreeks wordt geraakt door het bestreden besluit. Bij een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen bent u een belanghebbende als u binnen een bepaalde afstand van de te kappen bomen woont en/of hiervan vanuit uw woning zicht op heeft. Los hiervan kunt u ook belanghebbende zijn als het besluit een ruimtelijke uitstraling heeft ter plaatse van uw woning.’’

En ik woon in de wijk Hoge Weerd, meer dan de vereiste honderd meter van de bomen, waarvan ik wil dat die blijven staan omdat ik regelmatig over de Heerderweg rijd en dan van ze geniet. Maar ik heb er dus geen zicht op en daarmee ben ik geen belanghebbende.

Het doet me denken aan de bezwaarschriften die onder meer de Hippische Vereniging Epe, het Hippisch Centrum Epe en de Stichting Paardenvierdaagse Epe hadden ingediend tegen het voornemen van de gemeente om een hekwerk tegen wilde zwijnen rond een deel van Epe te zetten. Tijdens de hoorzitting werden hun bewaren niet ontvankelijk verklaard omdat zij niet dicht bij het raster ‘wonen’. Kijk hier maar eens.

Ik krijg nu twee weken gelegenheid om de commissie schriftelijk te laten weten waarom ik vind dat ik aan de benodigde criteria voldoe en wel belanghebbende ben. ,,Dit kunt u doen door bijvoorbeeld de afstand van uw woning tot de Heerderweg en de mate van zicht op de bomen vanuit uw woning toe te lichten’’, aldus de brief. Dat heeft dus geen enkele zin. Zoals het ook geen zin zou hebben gehad als ik bezwaar zou hebben gemaakt tegen de hele reconstructie van de Heerderweg. De politici kunnen er wel mee schermen dat de meeste mensen die tegen de bomenkap protesteren niet geageerd hebben tegen het bestemmingsplan, maar dat is lariekoek. Zij behoren toch ook te weten dat democratie maar tot op zekere hoogte werkt en ik als bewoner van de Hoge Weerd niets te vertellen heb over de Heerderweg. En dat zal voor verreweg van de meeste van mijn 600 geestverwanten gelden. Hopelijk blijven er voldoende in juridische zin 'echte' belanghebbenden over om deze zaak door te zetten.

Ik kan nu wel een brief schrijven waarin ik mijn bezwaren op een rijtje zet, maar dat heeft in juridisch opzicht geen enkele zin. Ze kijken alleen waar ik woon – dat hadden ze zelf toch ook wel kunnen doen – en schuiven mijn brief dan achteloos terzijde: hij is niet belanghebbend op grond van artikel 8.1 juncto artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht. Maar ik ga het wel doen. Zodat achteraf niet wéér gezegd kan worden dat zo weinig mensen geprotesteerd hebben.

Eén heel klein positief puntje staat wel in de brief: ,,Het college streeft er naar uiterlijk 3 maart 2016 een beslissing op uw bezwaarschrift te nemen.’’ Misschien kunnen we de voorjaarsbladeren nog aan de bomen zien groeien en als de vogels vroeg een nest gaan bouwen, mogen ze ook in het voorjaar niet gekapt worden. En van uitstel kan altijd nog afstel komen.

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
  • Geen reacties gevonden
Powered door Komento