VVD en D66 nemen alsnog stelling tegen plan Heerderweg

De gemeenteraadsfracties van de VVD en D66 gaan alsnog in verzet tegen de voorgenomen reconstructie van de Heerderweg en de kap van meer dan 500 bomen. De VVD wil proberen haar partijgenoten in Gedeputeerde Staten van Gelderland ertoe te bewegen het plan terug te trekken en met een alternatieve mogelijkheid te komen waarbij wel de fietspaden worden verbreed, maar niet zo veel bomen worden gekapt. D66 heeft het college van b en w van de gemeente opgeroepen ‘pas op de plaats’ te maken met de ontwikkelingen en (nog) geen kapvergunning te verlenen.

Dat hebben VVD-fractievoorzitter Ben Cramer (op de VVD-site) en D66 in een persbericht bekend gemaakt.

Beide partijen zijn geschrokken van de massale protesten van de Eper bevolking tegen de plannen en vinden dat het gemeente- en provinciebestuur daar niet langer doof voor mogen zijn. Ze vinden dat ze onjuist zijn voorgelicht over de plannen.

De VVD is met twee mensen vertegenwoordigd in GS: portefeuillehouder Conny Bieze en Jan Markink. GS bestaat inclusief commissaris van de koningin Clemens Cornielje uit zeven personen. Provinciale Staten bestaat uit 55 leden, waarvan negen van de VVD. De lokale VVD wil andere partijen oproepen ook hun partijgenoten in het provinciebestuur op andere gedachten te brengen.

VVD-voorman Cramer stelt dat de Eper gemeenteraad in het bestemmingsplan verkeerd is voorgelicht over de plannen en citeert daaruit: ‘De aanleg van de vrijliggende fietspaden langs de weg kost onvermijdelijk ruimte met kappen van bomen als gevolg. Landschappelijk uitgangspunt van het plan is de huidige landschappelijke inpassing van de weg zoveel mogelijk te behouden. Dit wordt gerealiseerd door het aantal te kappen bomen te minimaliseren en de fietspaden zodanig te situeren dat kap van (oude) laanbeplanting van de weg wordt vermeden. Indien kap onvermijdelijk is, wordt getracht met nieuw aan te planten bomen langs de weg of in de wegberm (tussen weg en fietspad) het bestaande beeld zoveel mogelijk te behouden De reconstructie kost onvermijdelijk ruimte, maar het huidige landschapsbeeld van de weg wordt zoveel mogelijk behouden, dan wel hersteld.’

Cramer: ,,Ook elders in de plannen wordt aangegeven dat de kap zo minimaal mogelijk zal worden gehouden en dat kaalslag wordt vermeden. De burgers van Epe hebben zich dus niet gerealiseerd hoe groot de kaalslag zou zijn en van grootschalig protest was begrijpelijkerwijs dus geen sprake.’’ En: ,,Wij hebben ons op dat moment onvoldoende gerealiseerd welke enorme omvang deze bomenkap zou gaan hebben en welke enorme weerstand daartegen binnen een groot deel van onze bevolking bestaat. Hadden wij ons dat wel gerealiseerd, dan hadden wij veel sterker aangedrongen op het uitwerken van alternatieven waarbij de fietspaden nog steeds vrij kunnen liggen en tegelijkertijd veel minder bomen hoeven te worden gekapt. Deze inschattingsfout betreuren wij, temeer daar de burgers juist hun volksvertegenwoordigers kiezen om dit soort zaken te voorkomen.’’

De VVD-fractie vindt dat het gemeentebestuur het massaal afgegeven signaal van de bevolking moet oppakken. ,,De lokale politiek klaagt steen en been over gebrek aan contact met de burger en is steeds opnieuw plannetjes aan het bedenken hoe de burger beter kan worden betrokken bij het lokale reilen en zeilen. Maar als de burgers zich een keer massaal laten horen over een onderwerp waarover we de burger liever niet zouden horen, dan stoppen we de oren dicht. Dat hebben we gezien bij de discussie over het zwijnenkerend hekwerk rondom Epe en dat zien we nu opnieuw. Voor de vorm gaan we in gesprek, maar vervolgens halen we de schouders op en doen we niets.’’

De middelen van de liberalen om het plan nog tegen te houden, zijn beperkt, realiseert Cramer zich. Het college van burgemeester en wethouders oordeelt dinsdag over de kapvergunning, maar de VVD maakt geen deel uit van dat college, dat wordt gevormd door CDA, GroenLinks, PvdA, SGP/Christenunie en Nieuwe Lijn. Maar ,,dat neemt niet weg dat de VVD het college zal oproepen om bij de besluiten over de kapvergunning rekening te houden met het gebrek aan draagvlak onder de bevolking’’, aldus Cramer.

De fractie gaat zich bovendien proberen haar partijgenoten in Gedeputeerde en Provinciale Staten proberen ervan te overtuigen dat er opnieuw naar de plannen moet worden gekeken. ,,Het is duidelijk dat het draagvlak binnen de Eper bevolking voor de huidige plannen volledig ontbreekt, wat destijds niet correct door de gemeenteraad is ingeschat. Als dat wel goed zou zijn ingeschat, zouden de plannen niet door de raad in deze vorm zijn goedgekeurd. Dat is het signaal dat wij als lokale politiek aan de provincie kunnen afgeven en dat is wat de VVD fractie zal doen.’’

Cramer roept de andere partijen in de Eper gemeenteraad op dat ook te doen. D66 heeft hij al mee, want de fractie gaf vanavond een persbericht uit waarin ze laat weten het college opgeroepen te hebben de besluitvorming voorlopig stil te leggen.

Ikea-poster

D66 vindt dat er ,,meer duidelijkheid moet komen met betrekking tot de veiligheid, de maximale snelheid op de weg en het handhaven van het karakter van de weg met haar (monumentale) bomenrijen. De kap van beeldbepalende bomenrijen lijkt steeds omvangrijker te worden. Werd er aanvankelijk gesproken van enkele bomen, later van vierhonderd bomen op grond van particulieren en langs de weg, momenteel wordt er van steeds grotere aantallen te kappen bomen gesproken en verdwijnen nu alle beeldbepalende bomenrijen. Een prachtige entree van Epe - te vergelijken met een “oude Hollandse meester” - dreigt plaats te moeten maken voor een luxe Ikea-poster’’, aldus het persbericht van D66, waarvan raadslid Hans de Goede donderdagavond tijdens de protestmanifestatie al openlijk twijfels uitsprak over de besluitvorming.

De partij verwijst in het persbericht ook naar de historische avond: ,,De bezorgde inwoners van Epe hebben op de manifestatie-avond ook duidelijk gemaakt dat de gehanteerde uitgangspunten niet juist zijn. De veiligheidsgegevens en conclusies kloppen niet. Dat is nieuw. En waar de provincie steeds heeft beweerd dat de maximumsnelheid niet omlaag kon naar 60 km/u, zou de provincie nu hebben besloten op een deel van het traject (in de Norelbocht) de snelheid te verlagen naar 60 km/u. Dat het nu wel kan, is nieuw. D66 heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat de snelheid naar 60 km/ u terug zou moeten.''

,,De D66-fractie vindt dat het gemeentebestuur en het provinciebestuur zorgvuldig moeten omgaan met de grote zorgen die de inwoners van Epe donderdag 22 oktober jl. duidelijk
maakten tijdens een voor Epe unieke massale manifestatie in de Grote Kerk. D66 vindt dat we goed moeten luisteren naar onze kiezers en dus niet voorbij kunnen gaan aan deze bijeenkomst. D66 vindt dat gemeentebestuur en provinciebestuur eerst moeten onderzoeken wat er is misgegaan in de communicatie tussen inwoners en besturen voordat onomkeerbare ingrepen bij de Heerderweg plaats vinden. En er moet worden gezocht naar een inrichting van de weg die voor omwonenden en voor inwoners van Epe en voor de bestuurders van Epe en Gelderland acceptabel is. Dus nu pas op de plaats, duidelijkheid krijgen en vervolgens een door de inwoners van Epe gedragen plan ontwikkelen. Een unieke kans voor het College om de kiezers te laten zien dat  men naar hen wil luisteren.’’

De gemeenteraadsfractie van D66 gaat ongetwijfeld ook aan de bel trekken bij haar partijgenoten in het provinciale bestuur. Ze heeft in het college van GS één vertegenwoordiger in de persoon van Michiel Scheffer. D66 is met zeven leden vertegenwoordigd in Provinciale Staten.

 

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
  • Geen reacties gevonden

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.