Laatste reacties

Hallo Willem,
Elly zat volgens mij in de klas bij mijn oudste broer Doede Keuning. Onze ouder waren bevriend met de fam. Van Doornum. Ook mijn vader ...
Op zoek naar Jeanette Jurriens kwam ik deze foto tegen. Haar ouders hadden vroeger een delicatessenzaak in Epe. Ze is waarschijnlijk rond 1952 geboren...
Goedemorgen!
Hoewel dit een oud bericht is, toch even proberen! Hebben jullie toevallig een adres voor mij? Dit lijkt mij een prachtige plek om te f...
Beste heer Van den Esschert,
Verrassend om op deze pagina iets over mijn grootvader te lezen! Ik weet dat hij ruim 20 jaar schoolhoofd in Epe is gewe...
Jammer dat ik daar maar één keer heb doorkruist. Nostallgie!

Zoeken

Hek rond Epe is ‘struikelblok en moet weg’

petitie 3 CustomHet zwijnenkerend raster rond een deel van Epe moet verwijderd worden. Dat vinden vijftien zeer diverse organisaties uit de gemeente Epe, die hun mening verwoord hebben in een petitie die vanavond is aangeboden aan de gemeente Epe. Ze vertegenwoordigen onder meer landgoedeigenaren, recreanten, de paardensportsector, lokale belangengroeperingen, mensen met een lichamelijke beperking, natuur- en milieubewegingen en lokale ondernemers.

Epe heeft sinds ze meer dan honderd jaar geleden door prins Hendrik op de Veluwe zijn uitgezet, bij tijd en wijle te maken met wilde zwijnen die overlast veroorzaken. Afgelopen decennia was het niets bijzonders als inwoners in of aan de rand van de bebouwde kom bosvarkens tegenkwamen. Maar in 2011 verschenen ze ook in het centrum. Volgens de voor het wildbeheer verantwoordelijke Fauna Beheer Eenheid (FBE) en Wild Beheers Eenheid (WBE) kon dat met afschot beëindigd en voorkomen worden, maar de gemeente besloot voor een andere oplossing te gaan om de ‘veiligheid van de bevolking te kunnen waarborgen’: het plaatsen van een 9 kilometer lang hekwerk, dat voor een belangrijk deel gefinancierd zou worden door de provincie. Inmiddels is een ongeveer 6,5 kilometer lang hek in de Eper bossen geplaatst. Met de rest wil de gemeente nog even wachten. Er zijn allerlei planologische procedures tegen het hekwerk gevoerd, maar de gemeente heeft die allemaal gewonnen.

In de petitie, ‘Het zwijnenkerend raster ten noorden van Epe; een struikelblok in de Eper bossen’ genoemd, constateren de ondertekenaars dat de gemeente barrières in haar bossen heeft opgeworpen die hinderlijk zijn voor mens en dier. ‘Voor de mens: De toegang tot het bos is ernstig bemoeilijkt voor fietsers, ruiters en menners. Zij moeten bij ieder toegangshek(je) afstappen. Voor mindervaliden is de toegang vrijwel onmogelijk. Voor het dier: Het hekwerk is een barrière voor dieren die in de bossen vóór en achter het hekwerk leven. De leefgebieden zijn van elkaar afgesneden. Herten en reeën kunnen verstrikt raken in het hek.’

De indieners van het verzoekschrift stellen dat het doel van het raster – zwijnen buiten de bebouwde kom houden – ‘niet wordt bereikt omdat het midden in de bossen staat en er vóór en achter het hek al zwijnen leefden. Bovendien lopen zwijnen gewoon om het hek heen.’ Ook vinden ze dat hekken niet thuishoren in de natuur omdat ze ‘de natuurwaarden en -beleving aantasten’.

In de petitie wordt de gemeente gevraagd het wildbeheer ‘weer uit te voeren door populatiebeheer, zoals voorzien in het provinciale Fauna Beheer Plan en aanbevolen door de plaatselijke Wild Beheers Eenheid’. Zowel de FBE als de WBE vindt het hek niet nodig om het door de gemeente gewenste doel te bereiken.

Het verzoekschrift is donderdagavond door de voorzitter van de Vereniging Behoud Kwaliteit Epe, Marcel Paques, overhandigd aan Albert Oortgiesen, voorzitter van de gemeentelijke raadscommissie. De gemeenteraad en het college van b en w buigen zich  er binnenkort over.

De petitie wordt gesteund door Ondernemers Vereniging Epe, de landgoederen Norelbosch, De Groene Zee, Welna en Tongeren, de Hippische Vereniging Epe, de Stichting Paarden4daagse, de Stichting Platform Paardenroute Nederland, RCN vakantiepark De Jagerstee, de vereniging Milieuzorg Epe, het W.A.Baron van der Feltzfonds (o.a. behartiging en bevordering van het natuurbehoud in Epe), de Stichting Korter Maar Krachtig (landelijke vereniging voor mensen met een amputatie en/of aangeboren reductie van een ledemaat), de Vereniging Behoud Kwaliteit Epe, de vereniging Ons Mooi Epe en het internetplatform Epernet.

petitie 1

De petitie mocht niet tijdens de commissievergadetign worden aangeboden. Dat moest voor aanvang van de vergadering buiten de raadszaal.

petitie 2

petitie 3

Marcel Paques (links) overhandigt de petitie aan Albert Oortgiesen.

petitie 4

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
  • Tessa

    Helemaal eens. Top initiatief!

  • Daniël Verveer

    Als het college deze 'hint' niet snapt als 'burgerparticipatie' - waar ze de mond vól van hebben - , dan zal dit college van dinosauriërs nodig vervangen moeten worden met de volgende gemeenteraadsverkiezingen. De partij die het verwijderen van het hek als verkiezingsbelofte op tafel legt zal dan véél stemmen kunnen verwachten. Misschien moet OME in de poltieke arena treden ?

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.