Laatste reacties

Hi,
I'm looking for any memorabilia in connection with a UK band that played at De Trap on 25/09/1974. We are about to release a live vinyl album fr...
Mooi verhaal met veel bekende dingen voor mij. Wij woonden tegenover de azaleakwekerij en ging naar de Hosthoeker school.
Eerst nog langs het zwemba...
Dit huis werd kort vóór, in en na de tweede wereldoorlog waarschijnlijk bewoond door de fam. J.H. Slebos, directeur van de Confectie Centrale te Elbur...
Wat leuk, zij was is een ver familielid van mij. Ik heb nog een foto / ansichtkaart waar zij op staat met een pijp in de mond.
Wijlen mijn vader hee...
Het is niet de Verlengde Bloemstraat, maar de Wachtelenbergweg. Het witte huisje links is ons huis, Officiersweg 28.
Ik ben familie van veearts altenburg dat is mijn opa jammer dat hij nu niet meer in leven is?
Beste Herman,
Ik ben geboren in 1954 op de Hoge Weerd in Epe en per toeval kwam ik op deze site terecht.
Prachtig vooral de getekende plattegrond. ...
De gemeente Epe moet zich diep schamen dat ze deze kiosk, die er vele jaren heeft gestaan, af te laten breken. Het is nu tot een plek geworden waar je...
Wij wonen nu 51 jaar in Elburg en gaan regelmatig naar het Landgoed Tongeren. Zijn zeer geïnteresseerd in historie in het algemeen waarbij Tongeren to...
Wat een prachtige kerel was Rein........... en wat heeft hij veel betekent voor EPE.
Ik zag nu pas de vraag. Ik heb ook bij Ellie in de klas gezeten. Als leerkrachten hadden we achtereenvolgens: juffrouw Van Klaveren, juffrouw Kamphuis...
Bedankt voor het werk en de mooie artikelen die daar uit voort kwamen. De Gemeente Epe kon een kritische noot vaak wel gebruiken, jullie leverden die!...
Best jammer.
Maar ook mooi dat veel Epenaren er gebruik van hebben mogen maken.
ut is wat ut is.
Ik had een blauwe DKW hummel, mijn broer een grijze.
Ben op zoek naar een restauratie dkw, het liefst een blauwe
Volgens mij is er nog niet zoveel verandert.
Het bijzonder onderwijs mag nog steeds veel te veel eigen onzin verkondigen.
In omringende landen komen...

Zoeken

Licht op groen voor provinciaal plan Heerderweg

Gedeputeerde Conny Bieze mag haar nieuwe plan voor de reconstructie van de Heerderweg uitvoeren. De overgrote meerderheid van Provinciale Staten heeft daar vanavond mee ingestemd. Wel is de gedeputeerde nadrukkelijk verzocht om dat zoveel mogelijk in overleg te doen met de vereniging Ons Mooi Epe en zoveel mogelijk bomen te sparen.

Het resultaat is dat veel minder bomen dan aanvankelijk de bedoeling was gaan sneuvelen. In de eerste opzet was sprake van de kap van ruim 600 bomen. Nu de gedeputeerde haar slechte huiswerk heeft moeten overdoen, zijn het er in het slechtste geval 420. 220 gaan er zonder meer weg, van 80 is de toekomst ‘zeer kritisch’ (die sneuvelen dus ook) en van 120 ‘kritisch’. Van die 200 bomen wordt per boom bekeken of die echt weg moet.

Er moeten nog wel wat procedures, waaronder bezwaren tegen het bestemmingsplan, afgewerkt worden. Er is er vrijdag één bij gekomen, vertelde Marjolein Verwiel namens Ons Mooi Epe. ,,De rechtbank blijkt consequenties te verbinden aan de slordigheid en onzorgvuldige communicatie. Afgelopen vrijdag heeft de rechtbank in Arnhem beslist dat de inwoners van Epe niet te verwijten valt dat ze in 2015 geen zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp-verkeersbesluit. Dat er zienswijzen konden worden ingediend, was de provincie vergeten te melden. Hoezo, wij ‘hadden beter moeten opletten’? (De provincie en gemeente maakten de inwoners van Epe dat verwijt omdat ze geen bezwaren tegen het bestemmingsplan hadden ingediend en pas later in actie kwamen, maar dat lag aan het feit dat de gemeente het steeds over ‘enkele bomen‘ had en toen het plan was aangenomen, pas bekend maakte dat het om 600 exemplaren zou gaan, waarmee de bevolking dus ernstig is misleid - JS) Feit is dat de inwoners van Epe alsnog de gelegenheid zullen krijgen om een zienswijze in te dienen. De verleende kapvergunningen blijken immers gebaseerd te zijn op een gebrekkig verkeersbesluit. Verdere vertragingen zijn daardoor niet meer uit te sluiten.’’

De bijeenkomst draaide niettemin uit op een teleurstelling voor de ongeveer zestig Epenaren op de publieke tribune en de insprekers Ben van de Sman, Annemiek van Loon en Marjolein Verwiel namens Ons Mooi Epe, Pepijn Schriemer namens Behoud Kwaliteit Epe, Marjolein Menke namens de Vereniging Milieuzorg Epe en de vereniging voor veldbiologie KNNV Epe/Heerde en Wim Geerts als betrokken Epenaar. Het gros van de statenleden zwaaide de Epenaren alle lof toe, gaf blijk van zorgen over bomen maar zei blij te zijn dat er minder tegen de vlakte gaan dan in het eerste plan en benadrukte vooral voor veiligheid te kiezen en daarom in te stemmen met het plan van Gedeputeerde Staten. PvdA-woordvoerder Piet Wanrooij voegde daar aan toe dat het plan van GS meer draagvlak zou hebben dan het plan van Ons Mooi Epe, wat hem uiteraard op afkeurend gejoel vanaf de publieke tribune kwam te staan, maar ook op kritische vragen van de Partij van de Dieren, die het hele debat over de reconstructie eind vorig jaar had aangezwengeld. Wanrooij probeerde zich te redden door naar de fietsersbond te verwijzen, maar wekte vooral de indruk de weg volledig kwijt te zijn en zich onvoldoende in de materie te hebben verdiept.

Zijn partijgenoot wethouder Joop van Nuijs van de gemeente Epe, die Ons Mooi Epe altijd volkomen genegeerd heeft, wekte opnieuw de indruk geen luisterend oor te hebben voor de protesterende Epenaren en alleen geïnteresseerd te zijn in het provinciale beleid, waarin de gemeente ,,alle vertrouwen’’ heeft. Hij zei vooral blij te zijn met de ,,ruime herplant en ruime boscompensatie’’. ,,De gemeente is de provincie daar zeer erkentelijk voor en complimenteert haar daarvoor.’’ En: ,,De gemeente vindt het tijd om woorden in daden om te zetten.’’

Opvallend was dat de inbreng van Ben van de Sman, de verkeersdeskundige bij uitstek van Ons Mooi Epe, geen enkel effect sorteerde bij de statenleden. Hij zei dat GS in de informatieverstrekking over het eigen plan van het college op zeker tien punten de waarheid geweld aan heeft gedaan en dat dat plan op twee trajecten afwijkt van de uitkomsten van het onderzoek (‘audit’) naar de verkeersveiligheidsaspecten door onderzoeksbureau Goudappel Coffeng. Terwijl de statenleden er nota bene op hamerden dat die audit leidend moet zijn bij de reconstructie. Vrijwel alle statenleden (alleen Mauruits Gemmink vroeg waarom die audit niet in z'n geheel is gevolgd) gaven hun voorkeur aan het plan van GS, maar motiveerden niet waarom dat beter zou zijn dan dat van Ons Mooi Epe, dat blijkens het onafhankelijke onderzoek minstens even veilig is als dat van de provincie, de audit geheel volgt en in ieder geval meer bomen spaart. ,,Je moet nu eenmaal kiezen en kunt niet iedereen tevreden stemmen’’, klonk het.

Een poging van Van de Sman om de statenleden mee te krijgen om kleine, veel bomen besparende aanpassingen bij de Norelbocht en de Badweg te doen in het provinciale plan, redde het evenmin. Bieze ziet daar geen brood in en vond het te ver gaan om daar gedetailleerd op in te gaan.

CU-statenlid Pieter Plug deed een hardnekkige poging om op de één of andere manier garanties van gedeputeerde Bieze te krijgen voor een uiterst zorgvuldige omgang met de bomen. Hij vroeg zich af hoe de statenleden achteraf kunnen controleren dat de provincie er alles aan heeft gedaan om zoveel mogelijk ‘kritische’ bomen te sparen. Bieze zei dat niet te kunnen. ,,Dat is een kwestie van vertrouwen.’’ Maar juist dat vertrouwen ontbreekt bij veel Epenaren. Dat bleek wel uit de woorden van Marjolein Verwiel. De vereniging is boos, onder meer omdat GS ,,de rol van Ons Mooi Epe heeft gemarginaliseerd tot een clubje van bomenknuffelaars. Van een echt gesprek was geen sprake meer. We wilden samen met de ambtelijke werkgroep tot de beste oplossing komen, maar hebben die kans niet gekregen.’’

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
 • Jan van de Vlekkert

  Dirk Jan,

  Het doet mij deugd dat jij je zorgen maakt over het feit dat helder nadenken bij mij wat beperkingen zou opleveren. Maak je niet ongerust want ik kom ondanks dit de jou genoemde euvel tot de conclusie dat het weer steeds het zelfde verhaaltje begint te worden, n.l. hoe kruip ik weer zo snel mogelijk in de verdediging. Altijd maar weer hetzelfde verhaal, ons treft geen blaam, het zijn altijd die anderen.
  Het woord zelfreflectie is bij de PVDA, of moet ik dhr. Beumer noemen. nog steeds niet is doorgedrongen.
  Wat ik met mijn verhaal vooral naar voren wilde halen is het feit dat bewoners van Epe ernstig in de steek zijn gelaten door die vertegenwoordigers die op bijeenkomsten van OME niet, of nauwelijks aanwezig waren. Hoe je krom ook recht wil breien, behalve bij de eerste bijeenkomst in Hotel Dennenheuvel, waar zowel de VVD en D66 aanwezig waren, was er verder nauwelijks interesse in welke vorm van steun dan ook.
  Misschien is het u ontgaan, hr. Beumer, het draagvlak onder de bevolking was/is nog steeds groot, het was voor u toch een mooie kans om wat aan dat aantal armzalige stemmen te doen, behaald bij de laatste verkiezingen.
  En over consternatie gesproken hr.Beumer, dat u tijdens de bijeenkomst in de kerk nog tijd had om te constateren dat de VVD het bestemmingsplan vol hartstocht te verdedigen, terwijl u volledig opging in het bezig zijn met uw telefoontje, was schrijnend om te zien. Hoewel schrijnend, ik noem het eerder minachtend. M.a.w. het zijn weer die anderen, maar uw wethouder, ondanks die paar rot stemmen in het zadel geholpen door grote broer, de Nieuwe Lijn, die wethouder heb ik niet gezien.
  Uit uw relaas lees ook nogal een ernstige vergissing, n.l. dat ik wel een enorme fan van de VVD moet zijn. Fout hr. Beumer, van geen enkele partij ben ik lid of aanhanger of hoe je het ook noemen wilt.
  Dat zou ik worden, maar dan van die partij die hier in Epe beseft dat je naar de burgers moet luisteren, maar daar is kennelijk moed voor nodig.
  Gelukkig vindt u ook dat mijn afkeer t.o.v. Nieuwe Lijn een democratisch recht is, die partij heeft zich in de gehele discussie (bewust) buitenspel gezet, dus kom ik terug op moed, moed die nodig is om te luisteren, en niet zoals steeds weer opnieuw die stelling van u; het ligt altijd aam die anderen.

 • Dirk Jan Beumer

  Beste Jan van de Vlekkert,
  Uit al jouw reacties blijkt een intense afkeer van PvdA (en Nieuwelijn) politici, dat is uiteraard jouw volste recht. Het valt mij wel op dat het zodanig grote vormen aan dat helder nadenken hierdoor ernstig lijkt te worden beperkt. Daardoor is je misschien ook ontgaan dat in Epe alle raadsleden voor het bestemmingplan gestemd en er hier slechts 2 van de PvdA afkomstig zijn. Dit zijn er naar jouw smaak wellicht twee te veel, maar ja dat kan zo gebeuren in een democratie. In de provincie liggen de verhoudingen nog genuanceerder daar is zelfs geen Nieuwelijn te vinden en moet je de schuld van alles en nog wat in de schoenen van de, ook daar marginaal aanwezige PvdA schuiven. Het is je in al deze consternatie wellicht ontgaan dat een plan betreft van Gedeputeerde mevr Bieze, lid van de VVD. De partij die in Epe ook instemde met het plan en op een bijeenkomst in de Eperkerk welke werd georganiseerd door bezorgde epenaren, zowel het plan als Gedeputeerde Bieze vol passie en hartstocht verdedigde. Maar ja, hierop zal je antwoord wel zijn dat de VVD ooit is voortgekomen uit de PvdA (1947) en het dus ook nu weer duidelijk is dat het allemaal aan de PvdA ligt.
  Met een vriendelijke groet,
  Dirk Jan

 • mario

  Leuke constatering van OME een clubje bomensnuffelaars.

 • Bert

  Beantwoordde: mario

  @Mario, boomsnuffelaars zou ik ze niet willen noemen. Wel boomknuffelaars. En dat vinden de leden van OME en voorstanders van behoud groen vast niet erg. Wel dat ze telkens bedonderd en bedrogen worden. Maar dat zou ieder mens onprettig vinden.

  Wat mij betreft snelheid naar 60 km/u, geld bewaren en over 5 jaar evalueren. Er is niets mis met deze weg. En bij de volgende verkiezingen komt het wel goed. Weet ik wel zeker.

 • Jan van de Vlekkert

  Je moet maar lef hebben om de aanwezigen lof toe te zwaaien, om daarna gewoon maling te hebben aan alles en iedereen die zich ingezet hebben tot behoud van de meeste bomen langs de Heerderweg.
  Tijdens de eerste bijeenkomst in Arnhem, waar ook een grote vertegenwoordiging Epenaren aanwezig was werd een kolderieke show voor de buhne opgevoerd met schorsingen en naar nu blijkt, een gespeelde misbaar van enkele statenleden.
  Vooral de PVDA woordvoerder, ook toen al onvoldoende ingelezen meende voor de bomen op de bres te moeten gaan.
  Diezelfde woordvoerder draait nu als het bekende blad aan de boom om met uitspraken als zijnde dat het plan van GS meer draagvlak dan het plan van Ons Mooi Epe.
  ,,Je moet in de politiek ook een keer kiezen. En kiezen betekent verliezen. Want je kunt niet iedereen tegemoet komen,, aldus PVDA lid Piet Wanrooij.
  Was het niet diezelfde PVDA die tijdens de Gemeenteraad verkiezing van 2014 ook zoveel verloor ?
  Met 8.70 % van stemmen de grote verliezer, en dan aan de hand van Nieuwe Lijn ook nog een wethouder leveren. Het kan verkeren, het is maar hoe je verliezen uitlegt hr. van Wanrooij.
  Met de toen ongeveer 1300 behaalde stemmen probeert diezelfde wethouder nu de wil van een groot aantal Epenaren gewoon van zich af te schuiven en lijkt daarin geslaagd.
  De hr. Nuijs, die vanaf het begin de oren al liet hangen naar de plannen van de provincie heeft met zijn opstelling als lintjes doorknippende wethouder Ons Mooi Epe gigantisch laten vallen. Ik noem dit geen politiek, maar arrogantie van de macht.
  ,,De gemeente vindt het tijd om woorden in daden om te zetten,, m.a.w. dat gezeur van die inwoners van Epe moet maar eens afgelopen zijn.
  Misschien moeten we bij de volgende verkiezingen ook dhr.Nuijs maar eens negeren.

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.