Laatste reacties

Hallo, ik ben Jeanette en ben geboren op 3 april 1951 in Epe.
Heb lang geleden in Hattem op school gezeten en het klopt dat ik bij Monuta heb gewerk...
Mijn opa is in dit huisje geboren. In de jaren 70 hebben we het huisje van binnen gezien. Alles van nog in oude steil. In de bedstee stond de tv. Er ...
Ik kom al vanaf 1951 in Epe bij Heidebad. Nu staan wij nog steeds op het terrein wat grenst aan hotel Heidebad
Wat een mooie geschiedenis van de school. Ik ben benieuwd of er ook bekend is wie de kinderen zijn op de foto van 1943.
Ik doe onderzoek naar een fam...
Goedemiddag..
Is het mogelijk een bericht door te geven aan Hedy van Spanje?
Al lang uit het oog verloren dus dan op.deze.wijze.
"Lieve Hedy...stu...
Frank Mensink:For Ever Young, geweldig! Cialfo, nog steeds een inspirerende vereniging
niet afgebeelde fotokaart in mijn bezit - is er ook een adres bekend?

ben bereid er een scan van aan te leveren
Hoi Harry,
Als ik het goed heb is dit om te testen hoe verschillende diersoorten op verschillende kleuren licht reageren. Dit om langs bossen lantaar...
Wie kan mij iets vertellen over de winkel aan de Ossenweerdstraat in Deventer. Hier was ook een stomerij gevestigd met de naam DE ACHTERSTE MOLEN. Mij...
IK BEN 72.
de slager was in mijn tijd slager HUP en de schoen maker Tenkink
Ik werk vanaf 2014 bij de Hertekolk via Paasheuvelgroep. Kom ook uit Epe en werk met veel plezier bij de Hertekolk. Wat een fijne accomodatie en een g...
Goedemorgen redactie.
Dit bericht is alweer ruim 7 jaar geleden geplaatst. Hoe is het nu met mijn oud collega van de LTS Epe?
Vriendelijke groet, ...
Hier kon je lekker schepijs kopen voor een kwartje.
geweldig, mijn opa Derk Bosman op de klasse foto! vanaf m´n 5e logeerde ik tijdens de vakanties in Oene,
ben nu 68..... horthoekerweg 14
ik herinner...
Als uitzendkracht heb ik in 1981 bij vetsmelterij Smilde in Epe blikken met vet gevuld/

Zoeken

Ons Mooi Epe verbaasd en teleurgesteld

Teleurstelling en verbazing overheersen bij Ons Mooi Epe nu Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft laten weten voor een aangepaste versie van haar oorspronkelijke plan voor de reconstructie van de Heerderweg te gaan. In vergelijking met het plan van de Eper vereniging kan dat de kap van bijna 300 bomen schelen. ,,We hebben niet echt de indruk dat er wordt geluisterd of dat er iets gedaan wordt met de aanbevelingen van OME en de door ons ingebrachte expertise (bomenconsulent).’’

De keuze van GS is in die zin opmerkelijk omdat het alternatieve plan van de vereniging Ons Mooi Epe (OME) beter dan het plan van de provincie voldoet aan de veiligheidseisen en vooral de wens om zoveel mogelijk bomen te sparen. Dat is althans de mening van het onafhankelijke onderzoeksbureau Goudappel Coffeng dat beide plannen onder de loep heeft gelegd. Het bureau heeft beide partijen een aantal aanbevelingen gedaan. OME heeft die allemaal overgenomen, de provincie een aantal, waaronder het op een groter traject invoeren van een 60-kilometerregime.

Ook een van de adviezen van de onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften van de gemeente Epe, die zich in het kader van de vergunningverlening van de bomenkap over het plan van de provincie heeft gebogen, is door de provincie in de wind geslagen. De commissie drong er op aan “serieus te zoeken naar een (meer) bevredigende (alternatieve) oplossing voor de herinrichting waarbij, zoals kennelijk ook is toegezegd tijdens de bestemmingsplanprocedure, inderdaad maar een beperkt aantal bomen gekapt hoeft te worden. Mogelijk kan in dit kader het handboek wegontwerp ook soepel worden toegepast om de bestaande structuur zoveel mogelijk te ontzien.”

Maar als Provinciale Staten van Gelderland instemt met het plan van GS en het tijdens de werkzaamheden ook maar een beetje tegenzit, gaan de zaag en bijl alsnog in 420 bomen. De projectleider van de provincie heeft OME toegezegd maatwerk te gaan toepassen, maar OME ziet daar weinig van terug. ,,OME mist aan de kant van de provincie ten enenmale het besef van de onvervangbare waarde van dit geheel, zoals dat leeft bij de aanwonenden van de Heerderweg en andere belanghebbenden.’’ En: ,,De inspanningen en doelstelling van OME worden gemarginaliseerd alsof het OME enkel om het behoud van zoveel mogelijk bomen gaat en dat de provincie met het sparen van een aantal bomen tegemoet komt aan die wens. De constructieve en professionele inbreng van OME is véél verder gegaan dat enkel het sparen van bomen.’’

Dat laatste blijkt ook uit de ‘veiligheidsaudit’ van Goudappel Coffeng. Qua uitwerking en ingezette expertise doet OME niets onder voor de provincie. Integendeel, want het plan van de Epenaren was beter dan dat van de provincie voor de weggebruikers èn de liefhebbers van bomen. Toch sneuvelen ook in het aangepaste plan van OME meer bomen dan veel mensen lief zal zijn. In eerste instantie was er sprake van het verdwijnen van 57 exemplaren, afgezien van 63 op grond van Dennenheuvel, in de aangepaste versie gaan er nog eens tien extra tegen de vlakte. Bovendien zijn er afwateringsproblemen voor aanwonenden, waardoor nog een onbekend aantal bomen zal moeten verdwijnen. OME heeft daar een oplossing voor bedacht die veel meer bomen spaart dan de provincie. Die gaat uit van de kap van 220 bomen en nog eens 200 die bij graafwerkzaamheden vermoedelijk zullen sneuvelen.

Het groene karakter van de weg zal in beide plannen toch al behoorlijk worden aangetast omdat de heggen van veel particulieren goed zicht vanaf de zijwegen op De Heerderweg en vooral de fietspaden aan beide kanten belemmeren. In overleg met de eigenaren moet geprobeerd worden daar flink wat snoei- en misschien ook wel kapwerk te laten verrichten. Het is onvermijdelijk om de veiligheid van automobilisten, fietsers en andere weggebruikers te waarborgen.
In het doekje voor het bloeden dat de provincie biedt voor de kap van honderden bomen ziet OME niets. ,,Er worden vervolgens kleinere exemplaren (doorsnede slechts 0,115 m) voor teruggezet, terwijl iedereen weet dat deze nooit de omvang van de huidige bomen zullen kunnen bereiken. De provincie noemt dit overigens: het terugplaatsen van 'forse' bomen. Aanplant van bomen op andere locaties, bijvoorbeeld langs de A50, heeft in dit verband in het geheel geen compenserende waarde.’’
,,Samenvattend komen wij tot de conclusie dat de provinciale ambtenaren nog steeds niet bereid zijn om de verkeersveiligheid én het behoud van zoveel mogelijk bomen op een juiste manier met elkaar in balans te brengen zoals dat - zowel in het advies van de bezwarencommissie, de verkeersveiligheidsaudit, als in het plan van OME - wél het geval is.’’

De vereniging vraagt GS alsnog het plan van OME op basis van de bevindingen en aanbevelingen van de verkeersveiligheidsaudit van GC verder te laten uitwerken. ,,Het ontwerp van OME kwam immers als beste en veiligste van de twee door Goudappel Coffeng beoordeelde ontwerpplannen uit de bus en er waren het minste aantal aanbevelingen op van toepassing! OME verzoekt GS en PS met klem de ambtelijke werkgroep opdracht te geven OME bij de technische uitwerking van het plan te betrekken. De aanbevelingen en conclusies van de veiligheidsaudit geven daar ook alle aanleiding toe.’’

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
  • El

    Vanavond was er een voorlichting voor aanwonenden. In de brochure die vanmiddag is bezorg werd gesteld dat er zeker 120 bomen moeten worden gerooid en dat voor 200!! Bomen wordt geschat dat behoud moeilijk en kritisch gaat worden. Wij hebben aangegeven hier geen vertrouwen in te hebben waarna de porjectleider van de provincie vrieg om een andere bewoording. Volgens mij en een adere aanwezige op dat moment zou dit minimaal moeten worden veranderd in ' de provincie garandeert dat verreweg het grootste deel van de 200 bomen zal blijven staan', waarna de projectleider dit onderschreef als tekst die de lading dekt. De provincie is er dus op gericht die 200 bomen te houden. De bomen blijven staan.

  • Coos Paulusma

    Aan deze uitstekende weergave heb ik helemaal niets toe te voegen. Epernet slaat de spijker op de kop. Wij lezen in het verkeersveiligheidsrapport van Goudappel Coffeng precies dezelfde aanbevelingen en conclusies en dat betekent dat Ons Mooi Epe een ontwerp heeft gemaakt dat de toets der kritiek ruimschoots heeft doorstaan! De Heerderweg wordt met het ontwerp van OME veiliger dan dat deze nu al is. Het is alleen jammer dat de provincie de conclusies en aanbevelingen toch weer anders (en ruimer!) interpreteert. Het verschil in te kappen bomen blijft daardoor te groot!

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.