Laatste reacties

Hallo, ik ben Jeanette en ben geboren op 3 april 1951 in Epe.
Heb lang geleden in Hattem op school gezeten en het klopt dat ik bij Monuta heb gewerk...
Mijn opa is in dit huisje geboren. In de jaren 70 hebben we het huisje van binnen gezien. Alles van nog in oude steil. In de bedstee stond de tv. Er ...
Ik kom al vanaf 1951 in Epe bij Heidebad. Nu staan wij nog steeds op het terrein wat grenst aan hotel Heidebad
Wat een mooie geschiedenis van de school. Ik ben benieuwd of er ook bekend is wie de kinderen zijn op de foto van 1943.
Ik doe onderzoek naar een fam...
Goedemiddag..
Is het mogelijk een bericht door te geven aan Hedy van Spanje?
Al lang uit het oog verloren dus dan op.deze.wijze.
"Lieve Hedy...stu...
Frank Mensink:For Ever Young, geweldig! Cialfo, nog steeds een inspirerende vereniging
niet afgebeelde fotokaart in mijn bezit - is er ook een adres bekend?

ben bereid er een scan van aan te leveren
Hoi Harry,
Als ik het goed heb is dit om te testen hoe verschillende diersoorten op verschillende kleuren licht reageren. Dit om langs bossen lantaar...
Wie kan mij iets vertellen over de winkel aan de Ossenweerdstraat in Deventer. Hier was ook een stomerij gevestigd met de naam DE ACHTERSTE MOLEN. Mij...
IK BEN 72.
de slager was in mijn tijd slager HUP en de schoen maker Tenkink
Ik werk vanaf 2014 bij de Hertekolk via Paasheuvelgroep. Kom ook uit Epe en werk met veel plezier bij de Hertekolk. Wat een fijne accomodatie en een g...
Goedemorgen redactie.
Dit bericht is alweer ruim 7 jaar geleden geplaatst. Hoe is het nu met mijn oud collega van de LTS Epe?
Vriendelijke groet, ...
Hier kon je lekker schepijs kopen voor een kwartje.
geweldig, mijn opa Derk Bosman op de klasse foto! vanaf m´n 5e logeerde ik tijdens de vakanties in Oene,
ben nu 68..... horthoekerweg 14
ik herinner...
Als uitzendkracht heb ik in 1981 bij vetsmelterij Smilde in Epe blikken met vet gevuld/

Zoeken

Ook na aanpassing plan kaalslag langs Heerderweg

Gedeputeerde Staten van Gelderland blijft vasthouden aan de uitgangspunten van haar oorspronkelijke plan voor de herinrichting van de Heerderweg. Op het grootste deel van het traject tussen Epe en de A50 bij Heerde geldt straks, zoals we vorige week al meldden, weliswaar een regime van 60 in plaats van 80 km/uur (behalve op traject 3, zie kaartje hieronder), maar feit blijft dat vele honderden bomen gekapt moeten worden.

kaart

Met een aantal door onderzoeksbureau Goudappel Coffeng voorgestelde en overgenomen aanpassingen wordt wel een aantal bomen gespaard, maar de winst ten opzichte van het oorspronkelijke plan is in ieder geval wat de vereniging Ons Mooi Epe betreft veel te weinig. In de variant van GS moeten in ieder geval 220 bomen worden gekapt en zit het er dik in dat er bij de graafwerkzaamheden nog eens 200 moeten verdwijnen. Hun toekomst is volgens de provincie ‘kritisch tot zeer kritisch’. Het zijn er wel bijna 200 minder dan in het oorspronkelijke plan van GS. De winst zit ‘m onder meer in het plan om de weg iets minder breed te maken dan in het oorspronkelijke plan en de breedte van het fietspad variabel te maken. De variant van Ons Mooi Epe komt neer op de kap van hooguit 130 bomen. Onder meer enkele monumentale exemplaren met een omtrek van ruim 3 meter kunnen volgens de Epenaren blijven staan. In het ongunstigste geval is het verschil dus nog steeds een kleine 300 bomen.

Het stukje waar 80 km/uur gereden mag worden, is slechts 750 meter lang. Daarin zit ook de Bijsterboschweg, waar veel verkeer in en uit gaat. Voor de 60-kilometerzones worden extra verkeersremmende maatregelen genomen. Door op het grootste deel van de weg de snelheid te verlagen kan de weg met andere maten worden ingericht en met specifiek maatwerk kunnen meer bomen worden gespaard.

Een belangrijk verschil tussen beide plannen is de strook grond tussen het fietspad en de weg. Die is in de variant van OME minder breed dan in die van de provincie, wat heel veel bomen bespaart. Een ander verschil is dat de provincie wil dat het fietspad zoveel mogelijk in een rechte lijn loopt, terwijl dat van OME (en de onafhankelijke onderzoekers) best mag slingeren. Het verschil in het aantal te kappen bomen zit ‘m verder in de breedte van de weg. De provincie wil meer ruimte dan OME voor automobilisten, meer ook dan de onafhankelijke onderzoekers nodig vinden. Ook die ruimte voor mensen gaat ten koste van bomen.

Opmerkelijk is dat het onderzoeksbureau vindt dat op de delen waarop straks maximaal 60 km/uur gereden mag worden, juist de bomen een belangrijke rol kunnen spelen bij het handhaven van die snelheid. Het gaat daarbij vooral om de beleving van automobilisten. ,,De weginrichting en –omgeving moeten zo worden aangepast dat de maximumsnelheid van 60 km/uur voldoende geloofwaardig is. Dit biedt bovendien de mogelijkheid om in het wegontwerp rekening te houden met omgevingsfactoren (zoals het behoud van bomen), wat de geloofwaardigheid van het snelheidsregime weer kan ondersteunen. Het ontwerp van de provincie moet dus ten minste principieel worden aangepast, door uit te gaan van een ontwerp- en maximumsnelheid van 60 km/h op wegvakken 1,2 en 4’’, aldus de onderzoekers.

,,De mogelijkheden die een ontwerpsnelheid van 60 km/h bieden, zoals een kleinere obstakelvrije ruimte, krappere bogen en uitbuigingen, markering etc., kunnen worden benut’’, aldus Goudappel Coffeng. ,,Elementen uit het ontwerp van OME, zoals een krappere tussenberm tussen rijbaan en fietspad, waar nodig een natuurlijke afscherming, lagere snelheid op kruispunten, kunnen worden toegepast om hieraan invulling te geven. Een integraal ontwerp voor weg én omgeving kan zo goed mogelijk invulling geven aan de opgave voor een veilige en vlotte weg met een geloofwaardige snelheidslimiet, zorgvuldig ingepast in de omgeving.’’

Goudappel Coffeng concludeert dat in het oorspronkelijke ontwerp van de provincie alle bomen die het zicht maar enigszins kunnen belemmeren worden gekapt, terwijl OME juist vrijwel alle bomen handhaaft, ook waar deze (afzonderlijk of door hun opstelling in een rij) zorgen voor zichtproblemen. Volgens de onderzoekers is ,,een genuanceerder opstelling in deze kwestie mogelijk. We bevelen aan hier, na een keuze voor functie, snelheid en uitwerking van het ontwerp, in detail nogmaals naar te (laten) kijken. Dit geldt voor de keuze van de ligging van het fietspad ten opzichte van de bomen op de wegvakken. Ook wanneer wordt besloten het fietspad vrijliggend (en niet aanliggend) te maken, is een oplossing op maat (waar een lagere snelheid aan kan bijdragen) mogelijk die meer recht doet aan de inpassing van weg en fietspad in de omgeving, bijvoorbeeld door het fietspad waar mogelijk achter de beeldbepalende bomen te leggen. Voor de veiligheid van het auto-verkeer is het vergroten van de obstakelafstand door het kappen van bomen naar ons oordeel niet nodig of wenselijk.’’

Desondanks houdt Gedeputeerde Staten vast aan de hoofdlijnen van het oorspronkelijke provinciale plan. De enige winst van belang voor Ons Mooi Epe is dat er als Provinciale Staten zich achter die variant stelt, dat er straks maar 60 km/uur gereden mag worden en 200 bomen bespaard blijven. De vereniging vindt dat onvoldoende en dat er sprake blijft van kaalslag die niet nodig is. Het is reden voor Ons Mooi Epe om zich opnieuw tegen het provinciale plan te keren en bij Provinciale Staten te pleiten voor de eigen variant.

Overigens passen beide varianten binnen het door de gemeente Epe vastgestelde bestemmingsplan. De kap van de bomen is procedureel al geregeld. Wel moet een verkeersbesluit worden genomen om een snelheidsregime van 60 km/uur mogelijk te maken.

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
 • Jan van de Vlekkert

  Opnieuw blijkt dat de veel geprezen ,,burger-participatie weer eens op de schroothoop kan worden gegooid.
  De vooral hier in Epe nogal gevleugelde bijzin in de huidige politiek begint steeds meer een lachertje te worden.
  Ook de vertoning in Arnhem, waar we met z,n allen bij waren, blijkt achteraf nota bene zelfs door o.a.schorsingen, voors en tegens, en mooie woorden een grote komedie te zijn geweest.
  Ik denk hierbij ook aan de avond in Dennenheuvel waar alleen D66 en de VVD aanwezig waren, hoe diep kunnen de andere partijen zinken als het om je eigen bevolking gaat. Hierbij vergeet ik voor het gemak maar even Nieuwe Lijn, die overal en alom altijd met ..ruime delegatie,, aanwezig zijn, maar wat hier in Epe gebeurt natuurlijk geen bal interesseert.
  Waar in de huidige/moderne politiek steeds meer rekening wordt gehouden met de wil van burgers om hun eigen (leef)-milieu in te richten, loopt de Eper politiek en de opstelling van GS kennelijk nog decennia achter.
  Liever de oren laten hangen naar een onafhankelijk bureau, als de wens van eigen bewoners, in dit geval vertegenwoordigt door OMW.
  Van alle lyrische bewoordingen van Goudappel Coffeng, zoals ,,zichtproblemen,, of een ,,genuanceerde opstelling,, om nog maar niet te spreken van het woord ,,obstakelafstand,, wil ik graag er het volgende uitlichten.
  Waar straks 60 km//p u mag worden gereden, vind het onderzoeksbureau dat de bomen moeten blijven staan, vooral voor de,, beleving,, van automobilisten zodat de snelheid van 60 km p/u geloofwaardig zou zijn . Grotere onzin heb ik nog nooit gehoord. In het totaalplaatje wordt onze - lees OME ,, beleving,,volledig weg gepoetst.
  Wat hebben we hier nu met z,n allen van geleerd; ware het niet zo schrijnend, dan had een beetje conferencier van de politiek verantwoordelijken, zowel in Epe als bij GS een avondvullend programma kunnen maken op Oudejaarsavond.
  Nog schrijnender is dat diezelfde figuren nog HEEL lang op hun stoel blijven zitten.
  En om dan toch nog bij het onderwerp te blijven, we zouden eens een HEEL GROTE BOOM op moeten zetten, om daar uiteindelijk van af te komen.

 • Coos Paulusma - Ons Mooi Epe

  Aan deze uitstekende weergave heb ik helemaal niets toe te voegen. Epernet slaat de spijker op de kop. Wij lezen in het verkeersveiligheidsrapport van Goudappel Coffeng precies dezelfde aanbevelingen en conclusies en dat betekent dat Ons Mooi Epe een ontwerp heeft gemaakt dat de toets der kritiek ruimschoots heeft doorstaan! De Heerderweg wordt met het ontwerp van OME veiliger dan dat deze nu al is. Het is alleen jammer dat de provincie de conclusies en aanbevelingen toch weer anders (en ruimer!) interpreteert. Het verschil in te kappen bomen blijft daardoor te groot!

 • Ruud vanden Broek

  Wat rest natuurliefhebbers in Epe, gemeenteraadsleden en provinciale bestuurders nog na deze vernietigende oplossing, vierhonderd bomen is net als zeshonders desastreus voor de Heerderweg.
  Nu zal duidelijk moeten worden, of de wens van de meerderheid van de bewoners van Epe gerespecteerd gaat worden, vanuit de provincie heb ik geen enkele verwachting meer, maar de gemeenteraadsleden van Epe kunnen nog steeds terugkeren op eerdere gemaakte fouten en dwalingen.
  Gr Ruud

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.