Laatste reacties

Hi,
I'm looking for any memorabilia in connection with a UK band that played at De Trap on 25/09/1974. We are about to release a live vinyl album fr...
Mooi verhaal met veel bekende dingen voor mij. Wij woonden tegenover de azaleakwekerij en ging naar de Hosthoeker school.
Eerst nog langs het zwemba...
Dit huis werd kort vóór, in en na de tweede wereldoorlog waarschijnlijk bewoond door de fam. J.H. Slebos, directeur van de Confectie Centrale te Elbur...
Wat leuk, zij was is een ver familielid van mij. Ik heb nog een foto / ansichtkaart waar zij op staat met een pijp in de mond.
Wijlen mijn vader hee...
Het is niet de Verlengde Bloemstraat, maar de Wachtelenbergweg. Het witte huisje links is ons huis, Officiersweg 28.
Ik ben familie van veearts altenburg dat is mijn opa jammer dat hij nu niet meer in leven is?
Beste Herman,
Ik ben geboren in 1954 op de Hoge Weerd in Epe en per toeval kwam ik op deze site terecht.
Prachtig vooral de getekende plattegrond. ...
De gemeente Epe moet zich diep schamen dat ze deze kiosk, die er vele jaren heeft gestaan, af te laten breken. Het is nu tot een plek geworden waar je...
Wij wonen nu 51 jaar in Elburg en gaan regelmatig naar het Landgoed Tongeren. Zijn zeer geïnteresseerd in historie in het algemeen waarbij Tongeren to...
Wat een prachtige kerel was Rein........... en wat heeft hij veel betekent voor EPE.
Ik zag nu pas de vraag. Ik heb ook bij Ellie in de klas gezeten. Als leerkrachten hadden we achtereenvolgens: juffrouw Van Klaveren, juffrouw Kamphuis...
Bedankt voor het werk en de mooie artikelen die daar uit voort kwamen. De Gemeente Epe kon een kritische noot vaak wel gebruiken, jullie leverden die!...
Best jammer.
Maar ook mooi dat veel Epenaren er gebruik van hebben mogen maken.
ut is wat ut is.
Ik had een blauwe DKW hummel, mijn broer een grijze.
Ben op zoek naar een restauratie dkw, het liefst een blauwe
Volgens mij is er nog niet zoveel verandert.
Het bijzonder onderwijs mag nog steeds veel te veel eigen onzin verkondigen.
In omringende landen komen...

Zoeken

Prachtige avond voor Ons Mooi Epe

OnsMooiEpe 3Een prachtige opkomst vanavond op de informatiebijeenkomst van Ons Mooi Epe in hotel-restaurant Dennenheuvel aan de Heerderweg. De zaal puilde uit, alle zitplaatsen waren bezet, tientallen mensen moesten blijven staan, de provinciale gedeputeerden Jan Jacob van Dijk en Conny Bieze hadden evenals provinciale-statenleden van vijf partijen de moeite genomen om naar Epe te komen en de lokale oppositiepartijen VVD en D66 waren ook van de partij. Een schrijnend gebrek aan belangstelling toonden alleen de coalitiepartijen, die schitterden door afwezigheid.

De belangrijkste informatie die vanavond werd gegeven, is bestemd voor de agenda van alle tegenstanders van massale bomenkap aan de Heerderweg. De commissie van provinciale staten vergadert op woensdag 15 juni in het provinciehuis in Arnhem over de plannen van de provincie en Ons Mooi Epe en neemt dan een beslissing. Dus de oppositie van het provinciale plan heeft ruim anderhalve maand om zo veel mogelijk mensen te mobiliseren. De bespreking tijdens die bijeenkomst is doorslaggevend. En het is zaak er dan voor te zorgen dat de publieke tribune dan opnieuw te klein is om alle Epenaren plek te bieden. Dat werd op woensdag 2 december wel duidelijk tijdens de vergadering van provinciale staten. Vooraf leek het al vastgestelde plan van de provincie met gemak stand te houden, maar onder druk van het publiek en de toespraken van Epenaren werd na twee schorsingen besloten de gedeputeerde te vragen nog eens in overleg te gaan met Ons Mooi Epe om te kijken of er niet alsnog een compromis bereikt kon worden. Griffier Bob Roelofs van de Staten – hulde dat ook hij de moeite had genomen om naar Epe te komen - zei vanavond nog nooit zoiets meegemaakt te hebben en gaf daarmee het belang aan van massaal gedragen protesten die zijn gestoeld op goede argumenten. Nu Ons Mooi Epe een ijzersterk ogend alternatief plan heeft uitgewerkt, moeten de statenleden er op 15 juni van overtuigd worden dat Het Alternatief breed gedragen wordt door de Eper bevolking. Provinciale Staten neemt twee weken later een definitief besluit, maar op 15 juni worden de kaarten geschud. Iedereen die tegen de massale bomenkap is, zou daar bij moeten zijn. Ons Mooi Epe organiseert vast wel weer een busreis, zodat het net als de vorige keer een gezellig avondje uit kan worden.

Sprekers van Ons Mooi Epe gaven vanavond al een voorzetje en maakten meteen van de gelegenheid gebruik om er op te wijzen dat het voorlichtingsmateriaal dat de provincie over beide plannen heeft geproduceerd, wel erg gekleurd is. Simpel voorbeeldje: er zijn situatieschetsen van beide uitgewerkte plannen gemaakt, maar op de versie van de provincie staan alle bomen er nog, terwijl ze er bijna 600 wil kappen. En zo hadden de woordvoerders van Ons Mooi Epe nog veel meer aan te merken op de voorlichting.

Als de statenleden beide plannen zonder vooringenomenheid bestuderen, moeten ze volgens Ons Mooi Epe in ieder geval tot de conclusie komen dat het Eper plan nòg veiliger is dan dat van de provincie, dat 90% van de bomen die de provincie wil weghalen kan blijven staan en dat de provincie heel veel geld overhoudt dat voor andere, wel breed gedragen doelen kan worden ingezet. Ook de mening van de onafhankelijke bezwarencommissie die zich over de betwiste kapvergunningen heeft gebogen, kan in het voordeel zijn van de tegenstanders van het provinciale plan, want deze groep juristen vindt dat de gemeente er maar een zooitje van heeft gemaakt. Het plan van Ons Mooi Epe werd vanavond in ieder geval unaniem gesteund, gezien het gebrek aan kritische opmerkingen vanuit het publiek, dat louter lovend was.

Ons Mooi Epe zit inmiddels nog wel met een nieuw probleem opgescheept. Door het geblunder van de gemeente met het verlenen van kapvergunningen is de vereniging min of meer gedwongen nieuwe procedures aan te spannen om te voorkomen dat bomen onnodig gekapt worden. Dat betekent dat er juridische bijstand moet worden ingehuurd. Bovendien heeft Ons Mooi Epe bij die procedures een ecoloog nodig die de bewering van de gemeente moet kunnen weerleggen dat de flora en fauna geen schade lijden door de massale bomenkap. De vereniging heeft dus nog een stevig bedrag nodig. Bij de uitgang stond vanavond een melkbus waarin iedereen een bijdrage kon deponeren, maar er is nog meer nodig. Dat kan gestort worden op NL92 RABO 0307 4511 51 t.n.v. Ons Mooi Epe.

Nog twee opmerkingen tot slot: was je er vanavond niet en ken je nog steeds niet alle details van het plan van Ons Mooi Epe? Houd de website www.onsmooiepe.nl in de gaten, daar verschijnt binnenkort al het informatiemateriaal dat vanavond uitgebreid getoond en toegelicht werd.

 

Nieuwe Lijn, PvdA, CDA, GroenLinks, SGP, CU en ook Gemeentebelangen ontbraken dus. Ze hadden niet de moeite genomen om een vertegenwoordiger te sturen om zich te laten voorlichten door Ons Mooi Epe. In verkiezingstijd staan ze overal met de neus vooraan, maar in de lange periode tussen de verkiezingen in hebben ze, in tegenstelling tot de leden van provinciale staten, kennelijk geen enkele belangstelling voor wat - laten we het bescheiden houden - een heel grote groep Epenaren vindt. Het enige dat voor hen pleit, is dat ze tenminste niet veinzen daar enige belangstelling voor te hebben. Het is goed die wetenschap in de oren te knopen en daar tijdens de volgende verkiezingen nog even aan te denken. Hopelijk is er daarna alle aanleiding voor ze om eens met leden van provinciale staten te gaan praten over de manier waarop die politici invulling geven aan begrippen als volksvertegenwoordiging, democratie en een participerende samenleving.

OnsMooiEpe 1

OnsMooiEpe 2

OnsMooiEpe 4

OnsMooiEpe 5

Een rood kruis betekent: boom weg. Vergelijk de plannen van de provincie en Ons Mooi Epe voor wat betreft de toekomst van de bomen.

OnsMooiEpe 6

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
 • Coos Paulusma

  Bert,
  Sorry voor de late reactie, maar ik krijg op mijn iPad en m’n laptop een foutmelding als ik wil reageren. We moeten even uitzoeken hoe dat komt.
  Afgelopen maandagavond waren er in ieder geval statenleden van CDA, VVD, SP en PvdD. De vijfde partij weet ik niet. Ik hoorde dat er 7 of 8 statenleden geweest zijn, plus 3 of 4 ambtelijke medewerkers van de provincie. Ook waren de gedeputeerden mw Conny Bieze (VVD) en dhr Jan Jacob van Dijk (CDA) aanwezig. Van de gemeente waren, behalve twee gemeenteraadsleden van de VVD en en twee van D66 (dus de oppositiepartijen), geen andere gemeenteraads- of collegeleden aanwezig. We hebben van niemand een bericht van afmelding gekregen. Hoewel Epe er prat op gaat dat ze de burgers graag wil betrekken bij de vorming van beleid (burgerparticipatie noemen ze dat in Epe), lijkt me dit niet meer of minder dan weer een gemiste kans.

 • Bert de Weerd

  Beantwoordde: Coos Paulusma

  Coos,
  Bedankt voor je reactie en idd een gemiste kans van de 'andere' gemeenteraads- en/of collegeleden.
  Het doet mij goed om te lezen dat er ook statenleden van de SP en PvdD aanwezig waren.
  Groet, Bert

 • Jan van de Vlekkert

  Jan, om na de volgende verkiezingen de huidige coalitiepartijen nog wat kennis bij te brengen in de zijn van begrippen als volksvertegenwoordiging, democratie en participerende samenleving is niet alleen zinloos , maar natuurlijk veel te laat.
  Volgens mij begin je daar mee als je na de verkiezingen een coalitie hebt samengesteld.
  Op momenten zoals deze bijeenkomst blijk geven van totale desinteresse geeft aan dat deze coalitie nauwelijks gevoel, empathie of binding heeft met de problematiek die onder de bevolking leeft bij bijzondere onderwerpen zoals in dit geval de bomenkap aan de Heerderweg.
  Van Nieuwe Lijn hoeven we natuurlijk niets te verwachten. Na de smoes van vorige keer in de Grote Kerk om niet aanwezig te zijn , ontbrak het in dit geval natuurlijk aan fatsoen om even aan te geven geen interesse te hebben. Ik noem dit minachting. Nog schrijnender is het wegblijven van de andere meelopers, je verschuilen achter een verjaardagspartijtje gaat niet altijd op. als of kiezers dom zijn.
  Gelukkig begrijpen in dit geval de VVD en D66 wel wat er onder de bevolking leeft. Samen met vertegenwoordigers uit Arnhem van diverse partijen kreeg ik in ieder geval wel de indruk dat men de problematiek serieus neemt.
  Nee Nieuwe Lijn, uw aankondiging dat we in Epe op de 104e plaats (sic) ? van wat van financiele siituatie ook, boeit ons in Epe even niet, Wat ons bezig houdt, is het behoud van bomen. Daar past een propagandistische zelfverheerlijking van uw wethouder even niet in.

 • Bert de Weerd

  Bedankt voor het uitgebreide verslag.
  Van welke vijf partijen waren er provinciale-statenleden aanwezig?

 • tjebbe

  een goed georganiseerde avond met een uitstekend plan met eigenlijk alleen maar voordelen. Wat wil je nog meer? Een groot compliment voor allen die er zoveel tijd in hebben gestopt!
  Een leuk idee ontstond tijdens de avond om de benodigde proceskosten bij elkaar te krijgen: adopteer een boom voor 50,-. De derde boom rechts in de Norelbocht staat er nog mede door mijn bijdrage!

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.