Columns van derden

Participeren, het kan wel!

“Waar een wil is, is een weg” wordt er vaak gezegd en daar moest ik ook aan denken toen ik twee artikelen las op Veluweland.nl. Het ene artikel gaat over hoe de gemeente Hattem mensen en met name jongeren inzet om rommel op te ruimen. Het andere gaat over hoe in Nunspeet een vereniging zich hier voor inzet.

Lees meer...

Participeren is geen eenrichtingsverkeer

Door politici één van de meest gebruikte woorden van 2013: Participeren.  Vaak wordt er nog een woord achteraan geplakt en heeft men het over participatiesamenleving of participatiemaatschappij. Alsof er een samenleving/maatschappij  is waaraan je niet kunt deelnemen.  Laatst las ik een goed geschreven stuk op de site taalkliniek.nl dat hierover gaat. Het stuk heet veelzeggend “het participatiekoor”.

Lees meer...

De politiek in Epe

Laat ik eens positief beginnen: ik volg de politiek in Epe nu een tijdje en het siert het CDA dat men als één van de weinige partijen de problematiek rond het zwerfvuil heeft opgepakt en, voor zover ik dat kan beoordelen, een capabele wethouder heeft geleverd. Ook positief: de VVD zet de slepende kwestie “Ladders Post” weer op de agenda. Zal het dan eindelijk gebeurden dat… Van het CDA heb ik begrepen dat ook hen deze situatie een doorn in het oog is. Dus wie weet??

Lees meer...

Geld over de balk

,,Wat is dat toch telkens met de gemeente Epe?’’ vraagt  Bert de Weerd zich af. ,,Het lijkt erop dat het beleid van het college in Epe er op gebaseerd is om te bezuinigen op zaken die de burgers raken, zoals het niet opruimen van zwerfvuil, de bezuinigingen in de groenvoorziening en de bezuinigingen die er voor gezorgd hebben dat professionele medewerkers van Koppel die goed werk verrichtten voor de gemeenschap, op straat zijn komen te staan.’’

Lees meer...

Politiek Epe zet hakken in de grond

,,De Motie van Treurnis die de oppositie aan wethouder René de Vries heeft uitgedeeld, komt allerminst onverwacht'', vindt Dick van der Veen. ,,Ze had in deze of andere vorm al veel eerder kunnen plaatsvinden. De oorzaak is ook glashelder: Epe is in het monistisch stelsel blijven hangen. De wethouders krijgen sinds jaar en dag onvoorwaardelijke steun van de coalitiepartijen, de oppositie voelt zich geminacht.''

Lees meer...

‘Gemeenteraad Epe heeft het niet op de media begrepen’

Ongeveer een half eeuw volgde hij de Eper gemeenteraadsvergaderingen op de voet, maar sinds enige tijd ontbreekt journalist Dick van der Veen als het lokale bestuur bijeen komt. Geruchten gaan dat hij de bijeenkomsten boycot vanwege de verbouwing van de raadszaal, waar voor iedereen voldoende facliteiten zijn, behalve voor mediavertegenwoordigers. Dat zou jammer zijn, want hij is zo’n beetje de enige journalist die – in het weekblad Veluweland waar hij voor schrijft – als een waakhond van de democratie het doen en laten van onze gemeenteraad kritisch volgt. Daarom toch maar eens gevraagd: ‘Dick, ga jij niet meer naar de gemeenteraad en zo nee, waarom niet?’

Lees meer...

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.