Geperst (32): Heerderweg (2)

Het lijkt wel of heel Epe pisnijdig is over de op handen zijnde massaslachting onder de bomen langs de Heerderweg. Volgens mij hebben nog nooit zo veel Epenaren op internet hun gal over een onderwerp gespuugd als over de reconstructie van de Heerderweg, waarvoor 479 bomen sneuvelen. Dus zal ‘de politiek’ daar online ook wel op inhaken, zou je denken.

Maar nee hoor. Nergens iets te vinden. De gemeente Epe zwijgt in alle talen op haar site, facebook en twitter. CDA, GroenLinks, Nieuwe Lijn, PvdA en VVD hebben de drie online-mogelijkheden ook, maar negeren de digitale volksopstand volkomen. D66 heeft een eigen site en twittert, maar doet net of ze niets gezien en gehoord heeft. ChristenUnie, SGP en Gemeentebelangen hebben alleen een eigen site, maar reageren ook nergens op.

Op zich is dat niet eens zo heel verrassend, want op Nieuwe Lijn en het CDA na (nou, vooruit, Dirk Jan Beumer publiceert regelmatig wat op de facebookpagina van de PvdA) lijken de overige partijen alleen de digitale snelweg op te gaan als er verkiezingen aan komen. Dan wekken ze de indruk wèl een luisterend oor te hebben voor hun (potentiële) kiezers. Verder gebruiken ze hun digitale mogelijkheden niet. (Wel even de pet af voor Nieuwe Lijn, die constant communiceert, ook op papier en daarmee het goede voorbeeld geeft.)

De gemeente liet recentelijk weten met burgers in wijken in gesprek te willen, whatsapp in te zetten en weer mee te doen aan een onderzoek over hoe burgers over haar denken. Ze klopt zich ongetwijfeld op de borst als een overheid die in contact wil met haar burgers. Maar als Epe in brand staat, gaat ze niet blussen, maar geeft ze niet thuis. Ze roept niet eens heel hard 'Brand!'.

Maar als zó veel mensen – kijk eens op de facebookpagina Stop reconstructie Heerderweg, op deze site en op onze facebookpagina hoeveel berichten zijn gedeeld en becommentarieerd – het gevoel hebben dat een besluit is genomen dat onherstelbare schade aanricht aan het karakter van een deel van het dorp, zich daar ongelooflijk boos over maken, het gevoel hebben dat het openbaar bestuur dat besluit op slinkse wijze erdoor heeft gedrukt en zich daarmee heeft schuldig gemaakt aan onbehoorlijk bestuur èn het vertrouwen in dat bestuur tot het nulpunt is gedaald, doen de gemeente en politieke partijen net alsof ze niets gehoord en gezien hebben. ,,Zijn er mensen tegen? Niets van gemerkt.’’

Is dat verrassend? Nee, want alle partijen in de Eper gemeenteraad waren vóór de reconstructie van de Heerderweg en de daarmee gepaard gaande kap van 479 bomen, waaronder een aantal monumentale. Het is wèl teleurstellend. Zo’n ophef is een uitgelezen kans om het debat met de tegenstanders aan te gaan en je standpunt nog eens te verhelderen, in de hoop dat er daardoor meer begrip zal ontstaan. Tenzij je inziet dat je een verkeerde beslissing hebt genomen en niet in staat bent je standpunt met goede argumenten te verdedigen. Dan kun je beter in alle talen blijven zwijgen.

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
  • Dirk Jan Beumer

    Neem van mij aan dat niet reageren soms moeilijker is dan wel reageren en daar zijn in dit geval een aantal argumenten voor aan te voeren. Allereerst gaat het om het onderwerp dat formeel gezien, een bestemmingsplan betreft waarbij alle formele procedures correct zijn doorlopen. Een aantal burgers heeft ook gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheden en daar is in meer of mindere mate ook gehoor aan gegeven. Op verschillende momenten in het proces twijfels zijn gerezen of er wel juiste keuzes werden voorgesteld in het provinciale plan. Op de vraag of het verlagen van de snelhied geen betere oplossing zou kunnen zijn omwille van de veiligheid werd door de provincie geantwoord dat afwaarderen naar 60 km/h absoluut niet mogelijk was. Bovendien kwam er ook een de toezegging van de provincie dat er zeer zorgvuldig met de bomen omgegaan zou worden. Dit proces leidde er uiteindenlijk toe dat ALLE raadsleden, enkelen met grote tegenzin, accoord zijn gegaan met het bestemmingsplan. Op dit moment zijn, dankzij de actie door inwoners van
    Epe, GS en de volksvertegenwoordigers in provinciale staten aanzet om te handelen. Ik heb er alle vertrouwen in dat de statenleden van PvdA huize de boodschap goed begrepen hebben en op basis van gewijzigde randvoorwaarden en inzichten tot een juiste beslissing komen.

Powered door Komento