Geperst (30): Heerderweg

Vooruit, nog een keer aandacht voor de reconstructie en vooral de kaalslag aan weerszijden van de Heerderweg (in overheidsstukken aangeduid als N794). Er is nog zó veel over te melden, ik wil er nog zó veel over kwijt.

,,Uit metingen is gebleken dat de maximumsnelheid door 30 tot 50% van het verkeer wordt overschreden’’, stelde de provincie Gelderland in mei van dit jaar toen ze het ontwerp-verkeersbesluit voor de Heerderweg publiceerde. Raar, dacht ik, want ik heb juist de indruk dat veel automobilisten het gaspedaal best wat verder mogen intrappen als ik daar rijd. Vooral als ik van Heerde naar Epe kachel, zit ik nogal eens achter slakken die irritant lang 60 km/uur rijden en bij het naderen van de Norelbocht, waar ik makkelijk met 80 km/uur doorheen kan, de rechter voet nog iets meer omhoog halen.

Die indruk is geheel terecht. Zoals ik gisteren al in een reactie op dit verhaal schreef, zijn op de site van de provincie Gelderland heel andere cijfers te vinden. Het aantal snelheidsovertreders op de Heerderweg is blijkens tellingen al jaren slechts een schamele 1%. Dat zijn er nog zo’n 850, maar lang geen 30-50% zoals de provincie stelt. Zijn we weer eens voor het lapje gehouden door een overheid?

Er worden volgens de provincie permanente tellingen op de N794 tussen de bebouwde kom van Epe en de aansluiting met de A50 gehouden. De resultaten zijn te vinden in de jaarlijkse snelheidsovertrederskaart van de provincie. Ik zet de uitsnedes van Epe en omgeving van de afgelopen jaren even op een rijtje:

2010:

overtreders 2010

2011:

overtreders 2011

2012:

overtreders 2012

2013:

overtreders 2013

2014:

overtreders 2014

Het aantal motorvoertuigen dat daar per etmaal op een gewone werkdag rijdt, schommelt zo rond de 8500. (Overigens, volgens de ‘fietsverkeersintensiteitenkaarten’ peddelen er gemiddeld zo’n 600 fietsers per etmaal per dag. Wie alles wil weten over de verkeersintensiteit van de afgelopen jaren op werkdagen en in de weekends, kan hier klikken.)

Als 30-50% te hard zou rijden, zou het houden van radarcontroles daar een goudmijn zijn, met tussen de pakweg 2500 en 4200 overtreders per dag. Een weekje controleren en je hebt de kosten van de voorgestelde reconstructie al weer terug verdiend.

Volgens een analyse van de politie is de weg niet gevaarlijk doordat er (te) hard gereden zou worden, maar door de inrichting van de weg. Voor de Eper gemeenteraad was dat reden om unaniem akkoord te gaan met de plannen van de provincie, zij het dat de meeste partijen zich nogal druk hebben gemaakt over de situering van een bushalte. Over de kaalslag is in de raadsvergadering van 9 oktober 2014, waarin het onderwerp is besproken, nauwelijks met een woord gerept. Het was in ieder geval geen reden voor welke partij dan ook om op de rem te trappen.

Blijkens de reacties op de verhalen over de reconstructie op deze site en ook op onze facebookpagina hebben veel mensen de indruk dat het plan er stiekem doorheen gejast is. Dat is niet geheel juist, want zowel de provincie als de gemeente heeft het keurig volgens de regels ter inzage gelegd en mogelijkheden geboden om bezwaren in te dienen. Mensen die dat gemist hebben en dat jammer vinden omdat zij anders wel een bezwaar zouden hebben ingediend, kan ik enigszins geruststellen, maar moet ik ook teleurstellen: dat had geen enkele zin gehad als je niet aan de Heerderweg had gewoond. Woon je elders, dan ben je geen direct belanghebbende en zou je bezwaarschrift niet eens in behandeling zijn genomen. Vraag maar aan de Hippische Vereniging Epe, het Hippisch Centrum Epe en de Stichting Paardenvierdaagse Epe, die dat aan den lijve hebben ondervonden tijdens de procedure over het raster, waarvan ze tijdens hun activiteiten last menen te krijgen.

De kneep zit ‘m ook niet zozeer in de besluitvorming. De meeste mensen wisten wel dat er iets met de Heerderweg zou gebeuren. De bewoners daar hebben afgelopen jaren voldoende reuring gemaakt. Maar wat vrijwel niemand wist, is dat er zó veel (479!) monumentale bomen zullen sneuvelen. Ook daar. Er komen wel weer jongere bomen terug, maar de meeste mensen die zich nu boos maken, zullen niet meer meemaken dat de Heerderweg weer een groene poort is. Dat doet pijn. Helemaal bij mensen die zich bont en blauw ergeren aan de enorme kaalslag rond Epe (fiets maar eens door de bossen rond Epe of – dichterbij - over de Hoge Weerd) en nog veel meer bij mensen die afgelopen jaren de gemeente tevergeefs hebben gevraagd of er een boom bij hun woning gekapt mocht worden waar zij last van hebben. Leg dat maar eens uit.

Het zou de gemeente gesierd hebben als ze de aandacht op die kaalslag zou hebben gevestigd met persberichten, op de nieuwspagina’s op haar eigen site, op haar twitterpagina of op haar facebookpagina. Maar daar hult ze zich in stilzwijgen. Ik durf te stellen omdat ze wist dat er veel weerstand tegen de massale bomenkap zou komen. En dit gemeentebestuur houdt niet van kritische burgers. Dan kun je maar beter de discussie over ‘nut en noodzaak’ achter de rug hebben, zodat je er geen inhoudelijke discussie over hoeft te voeren.

Dat is de gemeente zwaar aan te rekenen. Het college van burgemeester en wethouders en de coalitiepartijen hebben een deel van hun geloofwaardigheid geheel en definitief verloren. Want in hun eigen coalitieakkoord 2014-2018 stelden ze: ,,We hechten aan een goede en kwalitatieve dienstverlening met een goede communicatie naar inwoners, organisaties en bedrijven. Dicht bij de burger staan en een goede en passende communicatie vinden wij een belangrijk aandachtspunt voor de komende periode.’’

Dat zijn sinds ze aan hun regeerperiode begonnen al een paar keer loze woorden en beloften gebleken. Op grond van dat coalitieakkoord kun je zelfs stellen dat de gemeente verplicht was de burgers goed en eerlijk voor te lichten en dat is rond de Heerderweg niet goed gebeurd.

Begin 2011 heeft de gemeenteraad zich gebogen over een rapport van de rekenkamercommissie, ‘samen communiceren’, waarvan ik de inhoud vernietigend vond voor de manier waarop de gemeente Epe communiceerde. Op 10 februari 2011 heeft de gemeenteraad dat rapport behandeld en besloten de aanbevelingen die er in zijn gedaan, over te nemen. Daar is tot op heden weinig van te merken. Kennelijk zijn de college- en raadsleden het rapport al weer vergeten. Daarom heb ik het maar even als bijlage toegevoegd aan dit verhaal. In de hoop dat ‘de politiek’ alsnog haar burgers serieus gaat nemen en niet ons sterke gevoel bevestigt dat we er alleen maar toe doen als er verkiezingen aan zitten te komen.

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
  • Geen reacties gevonden
Powered door Komento