Vertroebelde gedachten tijdens raadsdebat over begroting

Het debat dat de raad van Epe had over de programmabegroting duurde deze keer tot zo ongeveer het middernachtelijke uur. Voor sommigen heeft dat zo z’n consequenties gezien de wat vertroebelde gedachtegang.

Een poging b.v. van SGP/CU om de openbare toiletten in de centra van Epe en Vaassen weer uit de kast te trekken. Wethouder Scholten ziet er het nut niet van in: te hoge kosten (15.000 euro per jaar) en ,,voldoende alternatieven in de vorm van horeca-gelegenheden, gemeentehuis, bibliotheek''. Zonder onderbouwing suggereert deze wethouder dus dat de plaatselijke horeca maar als openbare pisbakken moet fungeren. Uit eigen onderzoek blijkt dat de meeste ondernemers erg blij zijn met deze belachelijke uitspraak.

In aanmerking genomen dat de meeste van deze bedrijven niet voldoen aan de eisen t.o.v. aanpassingen voor mensen met een beperking, zijn dit soort uitspraken van nul en generlei waarde.

Herdenkingsmonument

Bijzonder is natuurlijk ook dat een grote meerderheid voor een motie van CDA en D66 stemde om het college op te dragen alles in het werk te stellen tot realisatie van een herdenkingsmonument voor de familie Van Essen, die in de oorlog aan de Wachtelenbergweg tientallen onderduikers een veilig onderduikadres bood. Een breed gedragen particulier initiatief, maar natuurlijk weer niet voor Nieuwe Lijn en Gemeentebelangen. Eerst een voldragen voorstel van het college, terwijl Eper aannemers en hoveniers al in de startblokken staan. Wederom blijk dat sommigen toch moeite hebben met participatie; je zou het ook traineren kunnen noemen.

200 jaar

De grootste blooper van deze avond kwam uit de mond van fractieleider René de Vries van Nieuwe Lijn; het komt niet tot een viering van 200 jaar gemeente Epe. Nieuwe Lijn ziet het voorstel van de VVD niet zitten omdat de bevolking bij het ineen vloeien van de gemeenten Epe en Vaasen wegens het ontbreken van kiesrecht geen invloed had. Het zou voor Vaassen ,,eerder treurnis dan blijdschap’’ kunnen betekenen.

Treurnis, zo’n uitspraak. Bedenk hierbij wel dat we hier praten over een item van 200 jaar geleden, hoe triest wil je het hebben.

Van kiesrecht was in die tijd inderdaad geen sprake. Ten tijde van de eerste verslaglegging voor het kadaster was het huidige grondgebied van de gemeente Epe opgedeeld in twee gedeelten. In het zuiden lag de gemeente Vaassen, in het noorden de gemeente Epe. Op een kaart in het gemeentearchief uit 1827 is het verzamelplan van de gemeente Vaasen te zien. Ik zal u niet vermoeien over allerlei kadastrale gegevens en hoe het allemaal ontstaan is. Uiteindelijk heeft de afsplitsing van Vaassen slechts zes jaar geduurd, van 1812 tot 1818. De kadastrale kaarten waren in de basis al opgemaakt en zijn gescheiden gebleven. Het huidige grondgebied van de gemeente is een samenstelling van beide gemeenten en gaat vanaf 1818 verder als de gemeente Epe.

De viering van 200 jaar gemeente Epe is voor ,,Vaassen eerder treurnis dan blijdschap’’.

Ik kom tot de conclusie dat iemand in de periode 1812 tot 1818 een historische vergissing heeft begaan  ...

groendepot 2

Op deze plek moet een herdenkingsmonument voor de familie Van Essen komen. Iedereen staat in de startblokken, behalve Nieuwe Lijn en Gemeentebelangen, die de ontwikkelingen daar maar blijven traineren.

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
 • Jan van de Vlekkert

  Ik was er bij in 1970 tijdens de oprichting van Nieuwe Lijn en waar destijds na de eerste grote verkiezingswinst door een aantal troebele en jolige geesten een aantal gevleugelde teksten werden gebezigd, waarvan ik u de meeste zal onthouden.
  Eentje is mij wel bij gebleven tijdens die avond in de Rank n.l. de gevleugelde tekst ,, Nu maken we Epe kapot,,
  Uitgesproken door mensen die later wethouder werden.
  Dit hr. de Vries was toen die avond pas ,,sneu venijn,, waar we heden ten dage nog de wrange vruchten van dragen.........

 • Daniël Verveer

  Afgezien van een hoog welles/nietes gehalte, lijkt mij dat er consensus is. Vaassen en Epe zouden niet samen één gemeente moeten zijn. Dat hoeft toch ook niet [meer] ? Laat Vaassen met Apeldoorn samengaan en Epe gaat met Heerde, misschien Wapenveld en Hattem samenwerken. Zijn we van 'Nieuwe Lijn' af...

 • Haverkamp

  Beantwoordde: Daniël Verveer

  Daar zit voor "Nieuwe Lijn" natuurlijk het probleem, gaan Vaassen samen met Apeldoorn komt natuurlijk geen enkel omhoog gevallen schoolmeestertje in aanmerking voor de raad, laat staan voor een wethouders post.....

 • René de Vries

  Beantwoordde: Haverkamp

  Wat een sneu venijn, deze Kerstperiode. Iedereen fijne dagen toegewenst.

 • René de Vries

  De heer Van der Vlekkert kiest er voor deze discussie te beëindigen, vanwege het geringe niveau ervan. Wie alleen de eerste regel van zijn laatste reactie ziet moet het er helemaal mee eens zijn:
  “ Bespaar mij uw krokodillentranen wat betreft uw nietszeggende betoog…”

  Zoals al eerder door mij aangeven en bewezen weet de heer Van der Vlekkert helaas niet vaak waarover hij schrijft. Slechts een voorbeeld uit zijn eigen laatste reactie.

  Hierin denkt hij dat 1:01 slaat op het middernachtelijk tijdstip: “Dat u in staat bent om ‘s avonds 1:01 nog zo’n bedenkelijk betoog te houden….”
  Dit is het moment van de uitzending van de gemeenteraad waaruit aantoonbaar blijkt dat de heer Van der Vlekkert onjuiste informatie verspreidt. Daar gaat hij niet op in. Wel op het door hem veronderstelde late uur. Terwijl bij hem bekend moet zijn dat deze 1:01 niet de klok weergeeft: de genoemde 1:01 is de tijd na aanvang van de vergadering, dus 20.31 uur.

  De discussie heeft in ieder geval duidelijk gemaakt dat de heer Van der Vlekkert stukjes schrijft zonder over de juiste informatie te beschikken. En zich er van te voren ook niet in verdiept. Als deze informatie vervolgens correct wordt aangeleverd neemt hij er geen kennis van en wordt ze in het vervolg van de discussie genegeerd. Op feiten wordt niet ingegaan, serieuze reacties ter zijde geschoven.

  Ik ben het met hem eens dat dit lage niveau niet goed is voor hem en de volgers op Epernet. Misschien is de meest simpele oplossing dat de heer Van der Vlekkert zich afvraagt of zijn stukjes en reacties bijdragen aan de hogere kwaliteit van deze website die hier kennelijk verwacht mag worden.

 • Jan van de Vlekkert

  Geachte hr. de Vries,
  Bespaar mij uw krokodillentranen wat betreft uw nietszeggende betoog over de viering van 200 jaar gemeente Epe.
  Mocht het zo zijn dat er in 200 jaar niets is veranderd in Epe, dan bent u als politiek medeverantwoordelijk wat mij betreft.
  Dat u in staat bent om s,avonds 1:01 nog zo,n bedenkelijk betoog te houden zegt dat meer over uw partij dan over wie dan ook in Epe.
  Dit is dus wat u de kiezer voor houdt ; Wij als Nieuwe Lijn noemen dit politiek bedrijven.

  Nu deze discussie dreigt te verworden tot een niveau die ik mijzelf en de volgers van deze site niet wil aandoen is wat mij betreft deze beeindigd.

  Hartelijke groet, Jan van de Vlekkert.
  P.S. Hoe het stukje van de communicatie adviseur bij de redactie van Epernet is gekomen, het is aan u om dat te onderzoeken.

 • René de Vries

  Kennelijk nog steeds niet de moeite genomen om te horen wat er is gezegd. Opdat ieder zelf kan oordelen hierbij de letterlijke tekst over dit onderwerp van René de Vries, zoals terug te kijken via ****s://epe.raadsinformatie.nl/vergadering/325911/gemeenteraad%2009-11-2017, punt 13, vanaf 1:01:

  “Voorzitter dank u wel,
  De rode draad die wij uit de eerste termijn hebben gehaald was die toch van jubilea en gedenkwaardige momenten. In de eerste plaats die van 200 jaar gemeente Epe: 1818 – 2018.

  De vraag is, was dat echt een feestelijk moment en goed gekozen? Want uiteindelijk hadden we dat natuurlijk in 2012 moeten vieren toen de gemeente Vaassen zelfstandig werd. En om nu de opheffing van de gemeente Vaassen te gaan vieren, dat gaat wel heel erg ver. Maar die zelfstandigheid van de gemeente Vaassen stelde ook niet zo heel veel voor: want toen de gemeente Vaassen zelfstandig was, was de burgemeester van Epe ook nog weer burgemeester van Vaassen. Dus daar schiet je ook niet zo heel veel mee op.

  Voorzitter, bovendien in 1818 werd er natuurlijk niet geluisterd naar de burger. Er was helemaal geen kiesrecht. Geen algemeen kiesrecht, geen mannenkiesrecht, geen vrouwenkiesrecht. Dat bestond allemaal niet. Er werd niet geluisterd naar de burger, de inwoners stonden aan de kant en laat dat nu precies het zelfde zijn wat we 200 jaar later nog steeds horen van Ons Mooi Epe: er wordt niet naar ons geluisterd, we staan aan de kant. Dus in die 200 jaar is er niet zo heel veel veranderd in Epe.

  En om dat nou te vieren, van ons mag het maar het hoeft niet per se.

  Voorzitter, het tweede……”

  Graag even een bevestiging van de heer Van der Vlekkert dat dit inderdaad de woordelijke tekst is. Het is dan misschien ook aardig om te vernemen waarop hij of anderen zijn/hun opvattingen dan hebben gebaseerd. Overigens hebben noch de fractie van Nieuwe Lijn, noch ikzelf, gemeentelijke communicatieadviseurs tot onze beschikking en ook geen contact mee gehad.

 • Jan Vlekkert

  Maandag 20 nov. 9.32 AM gaat er een bericht van communicatieadviseur a.i. /Eenheid communicatie gemeente Epe naar de redactie van Epernet;

  Beste Jan,

  In het artikel Vertroebelde gedachten tijdens raadsdebat over begroting wordt Robert Scholten geciteerd. Dit is echter onjuist.
  Niet wethouder Scholten, maar fractie voorzitter van Nieuwe Lijn heeft deze uitspraken gedaan.
  Wil je het artikel op termijn aanpassen ? Graag een bericht als dit is gebeurt.

  Met vriendelijke groet,

  Chantal Tutein Nolthenius.

  Aldus persbericht.
  De de Vries praat over een vreemde berichtgeving, dergelijke uitspraken zijn nooit gedaan, niet door hem of iemand anders.
  Dan kunnen er twee dingen gebeuren, of het verhaal van de communicatie adviseur klopt niet, of de de hr.de Vries probeert met zijn betoog gewoon iedereen een rad voor de ogen te draaien, of controleer voortaan uw berichtgeving. Dan kunnen voortaan ook lachwekkende uitspraken van de hr. de Vries achterwege blijven.

 • René de Vries

  Het blijft een vreemde berichtgeving. Zoals eerder, hieronder, aangegeven zijn dergelijke uitspraken nooit gedaan. Niet door mij, door niemand. Ik verwijs nogmaals naar de opnames die door iedereen te beluisteren zijn.
  Goed dat de heer Aa in ieder geval probeert zijn opmerkingen te corrigeren. Jammer dat de heer Van der Vlekkert dit niet doet en weer met een lang verhaal komt maar niet ingaat op controleerbare feiten. Veel woorden, maar een gemiste kans. Wel eens met hem dat het niet grappig is. Want op deze manier zijn berichtgeving en reacties op Epernet inderdaad niet grappig, wel lachwekkend.

 • Ben Aa

  Vorige week heb ik een reactie geplaatst n.a.v. een uitspraak van de fractievoorzitter van Rene de Vries van Nieuwe Lijn over viering 200 jaar Gemeente Epe.
  Hier heb ik twee namen verwisseld ik bedoelde hier genoemde fractie voorzitter maar schreef wethouder Scholten. E.a was niet goed verwoord en de kop van het artikeltje was niet correct het
  past hier mijn exuses aan te bieden aan de wethouder. Dat doe ik dan ook bij deze.

Laad meer

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.