Columns van (oud-)Epenaar Gerard van de Schepop uit Brazilië

Bij ons in Brazilië.75: Wateroverlast

De column van vandaag is een soort jubileumuitgave. Vijfenzeventig afleveringen zijn, samen opgeteld, bijna een boek. Bij Epenaren.nl ben ik na 75 afleveringen opgehouden. Bij Epernet ga ik gewoon door, zolang ik het nog leuk vind en mijn schrijverij en fotografie de redactie behagen. Een vraag die ik nogal eens moet beantwoorden, is: waar gaat al dat water naartoe als er tonnen van dat onontbeerlijk vocht tegelijk uit de hemel valt, wat rond ‘t Hemeltje nogal eens het geval is?

Lees meer...

Bij ons in Brazilië. 73: Parkieten

Als je zo eens terugkijkt op je toch wel lange leven (en wie doet dat niet als je de 78 al gepasseerd bent) dan zie je dat veel kleine en onbeduidende dingen verschillende lange perioden van je leven behoorlijk hebben bezet en van jou liefdevolle attentie en zorgen  hebben opgevraagd, om maar niet te zeggen opgeëist.

Lees meer...

Bij ons in Brazilië. 72: De vondeling

De  gemeente Belo Horizonte voert soms verbeteringen uit in favela’s. Een tijdje geleden werden er wat nieuwe trappen en afvoersystemen van regenwater aangelegd in onze naburige krottenwijk. Wat mensen wier krotjes zouden worden afgebroken, werden  gedwongen verhuisd naar wat flatjes ergens in een verre voorstad. Een hondeneigenaar was één van die mensen.

Lees meer...

Bij ons in Brazilië. 71: Verandering in het kerkse leven in Epe

Niet alleen Epe verandert , ook op godsdienstig gebied vinden er veranderingen plaats in Epe. Die zijn minder leuk voor hen die geloven. Ik behoorde zelf tot een ouderwetse, door en door katholieke familie. In dit kleurrijk gebouw gingen wij naar de kerk en namen wij traditioneel deel aan het Rijke Roomse leven, met Pastoor Som als middelpunt.

Lees meer...

Bij ons in Brazilië. 69: Onze Piek

Onze ‘Piek’ mag je, in onze korte tijdspanne, beschouwen als een vast teken in de altijd veranderende wereld van ’t Hemeltje. Het had weinig gescheeld of wij zouden nooit meer van ‘onze Piek’ kunnen spreken. Op het laatste moment is onze ‘vulkaan’ door een federale tussenkomst gered, ook al is haar hele omgeving afgegraven door de openpitmijnbouw. Je kunt bijna zeggen dat de directe omgeving via grote zeeschepen is geëxporteerd naar Japan en andere landen die van ijzererts afhankelijk zijn.

Lees meer...

Bij ons in Brazilië. 68: Mijmeringen over vergankelijkheid

Als je via internet zo eens de hele menselijke historie over een periode van zo’n vijf- tot zesduizend jaar bekijkt, zie je dat niet alleen de individuele mens, maar ook hele beschavingen onderhevig zijn aan bijna natuurlijke wetten die je met het woord ‘vergankelijkheid’ goed zou kunnen typeren. Alles vergaat. Aan alles komt een eind.

Lees meer...

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.