Vergadering Ons Mooi Epe kan aftrap voor politieke revolutie worden

Nieuwe Lijn juicht het toe als de vereniging Ons Mooi Epe besluit als politieke partij verder te gaan. ‘De tijd is rijp dat ook het dorp Epe een eigen lokale partij krijgt. Een partij die zich richt op de eigen achterban uit het Eper dorp’, staat op de site van de Vaassense belangengroepering. Dat oogt sympathiek, maar laat het vooral een waarschuwing zijn voor mensen die genoeg hebben van de bestuurscultuur in de gemeente Epe en aan het brainstormen zijn of de tijd rijp is voor een nieuwe politieke, lokale partij.

De vereniging Ons Mooi Epe stelt haar toekomst woensdagavond tijdens een algemene ledenvergadering ter discussie. Ontwikkelingen in Oldebroek dienen als inspirerend voorbeeld. In 2009 is de toenmalige belangenvereniging Algemeen Belang Oldebroek naar aanleiding van heibel over de kap van 600 bomen (...) getransformeerd tot een lokale politieke partij, waarin alle politieke voorkeuren zich thuis voelden. ABO is nu met een wethouder vertegenwoordigd in het christelijk getinte college.

Ook de kerngroep van Ons Mooi Epe heeft zich afgelopen jaar mateloos gestoord aan de ‘houding van desinteresse en laksheid die het zittende college en de coalitiefracties in Epe in het proces rond de Heerderweg hebben gedemonstreerd. OME heeft voortdurend het gevoel gehad dat haar serieuze en constructieve houding rond de situatie met de Heerderweg als lastig en irritant werd ervaren en dat het college daarentegen er alles aan gedaan heeft om de provincie ter wille te zijn, in plaats van op te komen voor de belangen van Epe en haar bewoners. Burgerparticipatie is een ontwikkeling waar de bewoners binnen onze gemeente duidelijk aan toe zijn, maar wat binnen het college absoluut (nog) niet serieus wordt genomen.’

Die onvrede leeft niet alleen bij Ons Mooi Epe. Er wordt al veel langer gepraat over de oprichting van een nieuwe partij die de huidige bestuurscultuur moet proberen te doorbreken. Veel inwoners hebben het gevoel dat de meerderheid van de gemeenteraad besluiten neemt die lijnrecht tegenover de mening en belangen van de bevolking staan en burgers die daarover klagen niet serieus neemt. Meest recente voorbeeld is de begin februari door vijftien zeer diverse organisaties ingediende petitie om het ‘zwijnenkerend’ raster rond een deel van Epe te verwijderen. De gemeenteraadsfractie van de VVD moest de petitie nota bene op de agenda laten zetten om er –afgelopen donderdagavond – met het college en de overige partijen over te spreken.

Op dezelfde dag werd bekend dat De Dorpspartij is opgericht die zich op de inwoners van de hele gemeente Epe richt. De komst van de nieuwe partij was in kleine kring al een half jaar bekend en is niet voor niets vlak voor de vergadering van Ons Mooi Epe bekend gemaakt.

De discussie bij Ons Mooi Epe kan als aftrap gezien worden van een serie bijeenkomsten over de bestuurlijke en politieke toekomst van Epe. Volgende maand overleggen vertegenwoordigers van diverse organisaties over hetzelfde onderwerp.

Nieuwe Lijn benadrukt in het artikel over Ons Mooi Epe het een goede zaak te vinden als ze zich ontwikkelt ‘tot een echte lokale partij die in de gemeenteraad van Epe medeverantwoordelijkheid wil nemen voor een goed bestuur van onze gemeente en de inwoners op die wijze wil vertegenwoordigen die zij goed achten. De gemeenteraad is immers in het huidige bestel de hoogste en belangrijkste vorm van burgerparticipatie en burgerbetrokkenheid.’

Nieuwe Lijn gaat er daarbij vanuit dat OME een dorpspartij voor Epe zou moeten worden. De Vaassense belangengroepering rekent zich al rijk: ze gaat er vanuit dat een lokale Eper partij bij alle partijen stemmen zal wegtrekken, behalve bij haar. Dat zorgt dus voor verdere versnippering en maakt haar eigen positie nog sterker, verwacht ze.

Als OME echt verschil wil gaan maken en de dominante rol van Nieuwe Lijn in het gemeentebestuur wil inperken, dan zal ze zich op de gehele gemeente moeten richten en niet alleen op het dorp Epe. Daar liggen absoluut kansen. Want niet alleen in Epe (Heerderweg, raster, stortplaats voor groenafval op plek waar familie Van Essen meer dan 50 onderduikers heeft opgevangen), maar ook in Zuuk (uitbreiding VMI, dat intussen overigens onderdelen naar Polen verplaatst), Emst (natuurbegraafplaats Woesterberg, uitbreiding activiteiten en bebouwing Kievitsveld, UMTS-mast in Schaveren) en in Vaassen (in een reeks van jaren enorme vertraging in de opknapbeurt van het centrum, veel weerstand tegen de verkeersstromen) is er onvrede over het functioneren van het college, waarin Nieuwe Lijn met Robert Scholten voor een belangrijk deel debet is aan de bestuurscultuur.

Als Onze Mooie Gemeente Epe maakt de vereniging een grotere kans op een explosieve entree op het politieke toneel dan als Ons Mooi Epe. Maar zelfs al zou ze een lokale Eper partij worden, dan kan Nieuwe Lijn daar last van krijgen. Misschien wordt zo’n nieuwe partij nog niet direct zo’n doorslaand succes als de Vaassense belangengroepering (in 1970 bij de eerste verkiezingen met zes zetels meteen de grootste), maar ze kan in potentie, mede gezien de inwonertallen van Epe en Vaassen, wel uitgroeien tot de grootste. De eerste die dan een toontje lager moet zingen is Nieuwe Lijn.

Het is niet ondenkbeeldig dat Nieuwe Lijn een ander gevaar ziet en daarom een Eper dorpspartij wel ziet zitten: als alle ontevreden organisaties hun achterban gemotiveerd oproepen om massaal op een van de huidige oppositiepartijen (VVD en D66) te stemmen in een poging de bestuurscultuur te veranderen, zou bijvoorbeeld de VVD wel eens de grootste kunnen worden. Die mag dan een college gaan vormen. Tussen de VVD en Nieuwe Lijn zit zo veel oud zeer, dat de liberalen zonder twijfel zullen aansturen op de vorming van een dagelijks bestuur van de gemeente zonder Nieuwe Lijn. Dat zouden de ontevreden organisaties zelfs kunnen uitonderhandelen met de beide huidige oppositiepartijen. Ze hebben dan nog minstens één van de huidige coalitiepartijen nodig, maar aan die kant van het politieke spectrum zullen ze zich dan ook wel realiseren dat de tijd van een nieuw politiek en bestuurlijk spectrum is aangebroken.

Het wordt op woensdagavond in ieder geval een boeiende en belangrijke vergadering.

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
  • Haverkamp

    Nou Jan, uit betrouwbare bronnen klinken geluiden dat Nieuwe Lijn en andere huidige coalitie partijen al afspraken gemaakt zouden hebben voor na de komende verkiezingen.
    Democratie, jeweetwel....

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.