Plan voor natuurbegraafplaats op Woesterberg: zand erover

Vandaag ontvingen we verschillende mensen verontruste e-mails over het voornemen van de gemeente Epe om een natuurbegraafplaats aan te leggen in het unieke natuurgebied Woesterberg. Dat is zeer begrijpelijk, want er is van alles mis mee. ‘Uiteraard’ heeft de gemeente het over dat plan gehad met omwonenden. Ze zegt immers burgerparticipatie hoog in het vaandel te hebben staan. En constateert tevreden dat er ‘redelijk draagvlak’ is bij omwonenden. Nou, volgende week donderdag wordt het voorstel behandeld in een vergadering van de raadscommissie en als de voortekenen niet bedriegen, komt ze van een koude kermis thuis. Want de meeste omwonenden staan op hun achterste benen.

De natuurbegraafplaats is geprojecteerd op een natuurterrein met bos en heide van elf hectare aan de Langeweg dat deel uitmaakt van het bosgebied tussen Gortel en Schaveren, grenst aan het Wissels Veen en gezien kan worden als een uitloper van de Tongerense Heide. Er staan tachtig jaar oude bomen, er ligt een prehistorische grafheuvel die in het landschap is verdwenen, er is een kleine zandverstuiving, er groeien twee soorten heide waarvan één bijzonder is; een zeer gevarieerd natuurgebied dus, dat gezien de aanwezigheid van grafheuvels en een verdedigingswal uit de brons- of ijzertijd ook in cultuur-historisch opzicht het waard is om te behouden.

Een natuurbegraafplaats gaat natuurlijk ten koste van die mooie natuur. Welnee, zegt het college, we gaan de natuur daar juist versterken. Maar om daar een begraafplaats van te maken, wordt een bloemrijke weide gecreëerd, worden bomen gekapt, moeten delen van het terrein worden geëgaliseerd en wordt natuurlijk een flink gebouw neergezet met onder meer een aula en sanitaire voorzieningen.

Vroeger was er een schietbaan, maar dat terrein is al lang overwoekerd. Nu maakt politiehondenvereniging Roda er nog gebruik van en zo’n zes keer per jaar dient het een weekend lang als kampterrein voor een kampeervereniging. Die moeten daar dus weg. De gemeente gaat daarover met ze in onderhandeling, kondigt het college van burgemeester en wethouders aan.

Maar er zit meer. Er zit namelijk ook een dassenburcht die nog in gebruik is. Het is nota bene de oudste nog in gebruik zijnde dassenburcht in de gemeente. ‘Geen probleem’, zegt het college. Die beesten kunnen prima uit de voeten als we niet te dichtbij komen met graven en bezoekers. ‘Deskundige’ onderzoekers – de gemeente heeft voor 25.000 euro extern advies ingewonnen – adviseren ‘werkzaamheden in de minst kwetsbare periode (juli-november) overdag uit te voeren met zo min mogelijk verstoring door licht, geluid en trillingen’. Er moet dus kennelijk met de hand gegraven worden en alleen in de tweede helft van het jaar.

En de edelherten en reeën dan die daar lopen? Ook geen probleem, zegt het college. Want ‘onderzoek heeft niet uitgewezen dat de natuurbegraafplaats een negatieve invloed zal hebben op de aanwezige flora en fauna’. Ach, ten behoeve van het ‘zwijnenkerend’ raster bij Epe heeft de gemeente al een paar honderd hectare leefgebied van de wilde zwijnen afgenomen, in vergelijking daarmee is elf hectare voor de edelherten en reeën een gebied met het formaat van een postzegel, dus waar hebben we het over? En verder zitten er wespendieven en broeden er buizerds, maar daar rept het college niet over. Natuurgebied genoeg.

Zo wuift het college alle bewaren weg. Waarom? Omdat een natuurbegraafplaats vele miljoenen euro’s kan opleveren, zeggen argwanende tegenstanders. Volgens onderzoek kunnen er namelijk 1500 graven komen en in dit geval is de één z’n dood de ander z’n brood. Het college gaat uit van een grafrecht van 3500 euro, maar er zijn ook mensen die zeggen dat dat wel het dubbele kan worden. Tel uit je winst (ruim 5 miljoen euro). Waarbij ik wel een kanttekening moet maken. In principe mag een begraafplaats geen winst opleveren. Tenzij die winst beschikbaar blijft voor het beheer van gemeentelijke begraafplaatsen. Dat biedt dus een uitweg. Bovendien tekent het college aan dat de opbrengsten kunnen worden ingezet ‘voor maatregelen om de aanwezige natuur te versterken’.

De eigenaren van landgoed Welna, die altijd op zoek zijn naar inkomsten om dat schitterende gebied voor onze regio te behouden, hebben de kassa ook horen rinkelen en willen graag een terrein van 50 hectare bestemmen als natuurbegraafplaats, maar dat ziet het college niet zitten. Geen concurrentie! 10 hectare moet genoeg zijn, meer moet het niet worden. Terwijl Welna toch plek genoeg heeft, zou je zeggen. En er zijn weinig mensen die er daar last van hebben.

Dat hebben ze wèl in Emst. De omwonenden zien de rijen volauto’s al achter de lijkwagen aan rijden als het natuurgebied is verwoest. Niet waar hoor, zegt het college, want ‘er is redelijk draagvlak bij de direct aanwonenden over de locatie’. ‘Een deel van de omwonenden is helemaal voor een natuurbegraafplaats en zou zelf ook een plek willen reserveren. Het andere deel heeft in mindere of meerdere mate bezwaar tegen de natuurbegraafplaats vanwege de verwachte toename van verkeer en dan vooral in relatie tot het parkeren, het onderhoud van de toegangsweg Langeweg (zandweg) en de eventuele schade aan de flora en fauna. Met name de aanwezigheid van de das werd veel genoemd. Ook is men bezorgd voor onvoldoende beheer en toezicht. De reacties zullen worden meegenomen in de planvorming’, aldus het college in het raadsvoorstel.

Opmerkelijk is dat een van de onderzoeksbureaus die gesprekken met de omwonenden heeft gevoerd, een heel ander beeld schetst. Die heeft het niet over ‘Een deel’ en ‘het andere deel’, maar noemt concrete aantallen: ‘Er heeft met acht mensen een persoonlijk overleg plaatsgevonden. Vier daarvan waren expliciet tegen en twee expliciet voor. Twee waren kritisch, maar zagen ook enkele voordelen. Het maatschappelijk draagvlak is daarbij wel een beperkende factor, omdat de meeste omwonenden tegen de komst van de natuurbegraafplaats zijn dan wel kritisch zijn.’ Maar ook deze partij ziet daar geen onoverkomelijke obstakels in: ‘Een groot deel van de genoemde bezwaren kan ondervangen worden met een goede planvorming en proces.’ Met andere woorden: die bezwaarmakers leggen het wel af bij eventuele procedures.

Ook een heel ander beeld schetsen Olaf Landeweer en Henk van Kessel (oud-voorzitter van de PVDA-fractie in de Eper gemeenteraad), die omwonende zijn, zich fel verzetten tegen de plannen en in de Stentor vertellen dat ze namens elf buurtgenoten spreken. En in Veluweland is een oproep geplaatst aan Emstenaren om in actie te komen en donderdag 27 oktober de commissievergadering bij te wonen om duidelijk te maken dat de overgrote meerderheid tegen het plan is, dat, ‘ondanks fel verzet van de omwonenden van de Langeweg, Woesterbergweg en Lage Veenweg’ toch met een positief advies voorgelegd wordt aan de gemeenteraad. Het college lijkt zich dus weer eens schuldig te maken aan een foute voorstelling van zaken en zich te beroepen op draagvlak dat er helemaal niet is.

In ieder geval is die oproep nou een mooie actie in het kader van burgerparticipatie. Als tijdens de vergadering inderdaad blijkt dat de ruime meerderheid van de omwonenden tegen is, kan de gemeenteraad voor goed fatsoen niet anders dan dit onzalige plan diep in de oud-papiercontainer begraven. Zand erover. Of het moet het woord 'burgerparticipatie' nooit meer in de mond nemen, want dat zou dan de zoveelste keer zijn dat meningen van burgers achteloos terzijde worden geschoven.

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
  • Haverkamp

    Duidelijk is, dat flora en fauna in deze prachtige gemeente in handen is gevallen van barbaren, niet in de laatste plaats met "dank" aan GROEN LINKS wethouder JAN AALBERS, die nu zelfs bereid is om de das de strop om te doen!

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.