‘Gemeenteraad Epe heeft het niet op de media begrepen’

Ongeveer een half eeuw volgde hij de Eper gemeenteraadsvergaderingen op de voet, maar sinds enige tijd ontbreekt journalist Dick van der Veen als het lokale bestuur bijeen komt. Geruchten gaan dat hij de bijeenkomsten boycot vanwege de verbouwing van de raadszaal, waar voor iedereen voldoende facliteiten zijn, behalve voor mediavertegenwoordigers. Dat zou jammer zijn, want hij is zo’n beetje de enige journalist die – in het weekblad Veluweland waar hij voor schrijft – als een waakhond van de democratie het doen en laten van onze gemeenteraad kritisch volgt. Daarom toch maar eens gevraagd: ‘Dick, ga jij niet meer naar de gemeenteraad en zo nee, waarom niet?’

Zijn reactie:


,,Je bent niet de eerste die me dat vraagt. In de afgelopen maanden is me regelmatig gevraagd waarom ik visueel de vergaderingen van raad en commissie in het Eper gemeentehuis niet meer bijwoon. Indien je als nestor van de media op weg bent naar 55 jaar verslaglegging valt dat kennelijk op. Mijn wedervraag is dan wie er nog wèl in de Silo van Bibo komt opdagen. Met enig speurwerk komt men tot één journalist die evenwel niet meer in vaste dienst van een krant is. Jammer dat hij de situatie wel aanvaardt zoals die er al sinds de hervormingsplannen van oud-burgemeester Van Lente ligt. Peperdure transformatie die alleen een verlies-verlies-situatie heeft opgeleverd. Immers, de raadsleden kijken elkaar in de rug en de gewenste verbetering op het klimatologische vlak is evenmin opgetreden.

Journalisten werden bij de entree geposteerd. Een plek waar het tocht, waar ze geen faciliteiten hebben om hun spullen op te leggen dan wel fatsoenlijk te schrijven. Het mini-plankje is daarvoor ontoereikend. Een situatie die in Nederland z’n gelijke niet vindt. Als nestor heb ik daarover mijn onvrede geuit.

Het heeft er na enkele jaren toe geleid dat er twee soortgelijke stoelen – niet de boterzachte fauteuils waarin de raadsleden zich mogen nestelen – met weer zo’n mini-klepje, ter hoogte van de inspreekstoel zijn geplaatst. Je kunt er zoals gezegd geen spullen op kwijt en al helemaal niet in combinatie met een computer.

De inspreekstoel kent wel die voorzieningen. Ik heb me wederrechtelijk over die stoel ontfermd, maar kan daar A. geen gebruik van maken tijdens commissievergaderingen wanneer er insprekers zijn en B. ik zit er zonder officiële toestemming.

Na vijf jaar was ik het helemaal beu en vanaf dat moment ben ik de vergaderingen thuis gaan volgen. Sinds enige tijd is dat mogelijk. Niet altijd is de verbinding fameus, maar goed, je moet ook niet op iedere slak zout leggen.

Een beroep op de raadsfracties heeft niets uitgehaald. Niet verrassend, want van een raad die geen moeite neemt om iets aardigs te zeggen tegen een verslaggever die meer dan 50 jaar de vergaderingen volgt, kun je dit ook allerminst verwachten. Een zeer volgzame raad, dat zeker. Maar pas op, trek geen verkeerde conclusie, burgemeester Van der Hoeve en zijn wethouders hebben wel de moeite genomen om bij mijn jubileum stil te staan.

Nog iets merkwaardigs. Vroeger waren in Epe vier commissievergaderingen die op afzonderlijke avonden plaats vonden. Nu is dat er in de meeste gevallen één. Het komt echter ook met enige regelmaat voor dat er twee commissies zijn en die.....vinden op hetzelfde moment plaats. De media vooral niet de kans geven om zich volledig te informeren. Met enige slimheid lukt dat toch, want een van die vergaderingen komt de huiskamer binnen en je bezoekt degene waar geen verbinding open staat. Maar zeg nou zelf: ligt dat in de lijn van de zo innig gepredikte wens op verkleinen van de kloof met de burger?

B en W-besluiten komen tegenwoordig niet meer op schrift, maar via de computer. Dat betekent veel extra werk. Eerst oproepen, de voornaamste feiten uit de wollige ambtelijke taal vissen, deze noteren en vervolgens daar een handzaam stukje van fabriceren. Schoolvoorbeeld van: wat men met de mond belijdt en met de daad bestrijdt.

Oh ja en tijdens die commissie- of raadsvergadering komt elders in het gemeentehuis de bezwarencommissie bijeen. We moeten de media vooral niet overal bij hebben! Van der Hoeve kan zich verschuilen achter hetgeen door zijn voorganger in het leven werd geroepen. Maar je hoeft er geen Wageningse berg voor te slechten om situaties terug te draaien, ook al regeert hij natuurlijk niet alleen.

Ik beroep me niet op mijn verdienste voor de gemeente om een vrijwilligers- en persprijs in het leven te hebben geroepen, waarmee bereikt is dat het college en enkele verplichte zielen op de Nieuwjaarsreceptie niet alleen komen te staan en in een kamertje een borrel tot zich kunnen nemen. In de jaren voor de uitreiking van de vrijwilligersprijs is het aantal aanwezigen op de receptie immers tot een minimum geslonken. Een nog kleiner kamertje dan degene waarin van Lente de vrijwilligersprijs wilde laten overhandigen. Hetgeen niet gebeurde overigens, omdat het CDA de moed had daar een stokje voor te steken met een motie die door een meerderheid werd gesteund.

Och, wanneer je een tere geest was, zou je je ook kunnen bekreunen over het feit dat een journalist van het vroegere Veluws Nieuws na zo ongeveer de helft van de dienstjaren van ondergetekende tot het Ridderschap werd verheven. We begrijpen dat wel. Hij was volgzaam tot achter de komma en permitteerde zich geen kritiek. Daar hebben we ruim 50 jaar geleden een andere strategie tegenover gezet. Een die we tot de laatste snik zullen blijven volgen. Geschraagd door openheid en transparantie, ver weg van achterkamertjes en beslotenheid. Ver weg ook van het meubilair dat deze gemeenteraad de media toedicht. Zolang we het gevoel hebben nog voldoende scherp te zijn, zullen we het gedrag van de gemeenteraad blijven volgen.

Oh ja, een groter compliment dan een burgemeester me ooit gaf, lag opgesloten in de zin: Je bent het geweten van Epe. Dat streelt en masseert de pijn weg die het voorgaande oproept.”

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
  • Geen reacties gevonden

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.