Laatste reacties

Hallo,

Net als Dik ben ik vlakbij geboren en opgegroeid.
Wie de eigenaar van dit stukje natuur eigenlijk?

Gr Erik
Wil graag een abonnement op het blad De Natuur UwArts New Donateur
Nico of Klarie wij willen graag het telefoon van jullie weten
Ons telefoon is 0226 399015 of 06 20002338
groetjes van Tante Greet en Ome Wim
Mijn opa en oma heer en mevrouw Bruinse zijn ook eigenaar geweest van Zomerlust. Ik weet niet tot wanneer, maar in ieder geval na de oorlog. Daarna ...
Jan, veel dank voor dit "post-scriptum", een waardige afsluiting van ons 'krantje'.

Zoeken

Samen bouwen aan het summum van burgerparticipatie

cid image005 png01D522A5,,We hebben de afspraak met de gemeente dat we zo eens in de drie weken bij elkaar komen om te praten over beleid, visie, zaken die wel en niet goed functioneren. Daar moet de gemeente een beetje aan wennen, want we zitten in haar vaarwater. Maar ik zeg altijd: dit is een maatschappelijk initiatief, zij willen burgerparticipatie en dit is de ultieme vorm. Alleen, we nemen het initiatief over. Het wordt niet geredigeerd vanuit de overheid, het is een volkomen onafhankelijk initiatief dat zichzelf bedruipt.’’

Eindelijk gaat burgerparticipatie hier echt vorm krijgen. Dankzij het Episch Centrum. Al jaren is er veel onvrede over het functioneren van de gemeente. Talrijk zijn de plannen die op verzet stuiten, maar toch worden doorgedrukt. Dat leidde onder meer tot de oprichting van ‘de Federatie’, waarin een aantal belangenverenigingen hun krachten bundelden. Model daarvoor stond de Dorpsraad Wapenveld, een dorp van de gemeente Heerde waar het gevoel leefde dat de lokale overheid geen rekening hield met wat er in het dorp leefde. Inmiddels heeft de Dorpsraad zo’n goede relatie met de gemeente opgebouwd, dat de gemeente blij met de Dorpsraad is en het orgaan al in een zéér vroegtijdig stadium wordt gekend en betrokken in alles wat er eventueel in het dorp gaat gebeuren. Sterker nog, de Dorpsraad initieert zelf een groot aantal ontwikkelingen, waarvan een nieuwe dorpsvisie er slechts één van de vele is. Maar in de praktijk kwam er in de gemeente Epe met de Federatie niet veel van terecht. Het Episch Centrum groeit wel uit tot zo’n organisatie en heeft al meer bereikt dan de Federatie, die nu opgaat in het Episch Centrum.

,,We hebben hier ook een kenniscentrum gecreëerd’’, vertelt Michiel de Jong. ,,Bij de Federatie en Ons Mooi Epe zitten niet alleen maatschappelijke initiatieven, maar ook mensen die de discussie aangaan met de overheid. Over zaken die spelen, visie, ontwikkeling, beleid. Ook daarbij heb ik de filosofie dat het veel beter kan. Bundel alle krachten bij elkaar: juristen, planologen, politici, noem maar op, en kom bij elkaar. Dit is je huis, gebruik het en laten we een kenniscentrum bouwen. Dat is een behoorlijk eind onderweg.

We hebben een kernteam dat met de gemeente onderhandelt. Bij de gemeente worden de beleidsambtenaren voor de thematiek erbij gevraagd en wij hebben een teampje, meestal twee man, en halen dan een specialist erbij; verkeer, project Schaveren, van de milieuclub, het hangt er maar net vanaf wat er op de agenda staat. We tuigen dus een clubje op dat aan beide kanten goed vertegenwoordigd is zodat het onderwerp goed uitgediept kan worden, maar ook gerapporteerd. Het is op basis van kennis, daarom is het een kenniscentrum; het moet de samenleving kennis bieden als ze vertegenwoordigd wil worden.
We gaan bij de overheid niet in een vechtmodus, maar willen de krachten bundelen: hier zit kennis aan tafel, veronachtzaam het niet, het doet er toe. Het gaat om respect voor elkaar. Maar als we moeten vechten, vechten we, want worden we genegeerd, dan komen we in een andere modus. We hebben bij Ons Mooi Epe gezien dat als je niet in de vechtmodus wilt gaan, er dingen gebeuren die de samenleving helemaal niet wil. Uiteindelijk hebben ze de Heerderweg daar wel mee gered. Voordat je dat hebt staan en de gemeente dat accepteert en er gebruik van maakt, dat heeft net als het smeden van het team tijd nodig. Maar deze week hebben we de afrondende gesprekken. Dan vloeit ook de Federatie binnen in het Episch Centrum, die heeft zichzelf opgeheven. Dat kenniscentrum is het enige stukje Episch Centrum dat zelfstandig opereert, de rest van de stichtingen en verenigingen houden hun eigen identiteit.’’

Michiel de Jong heeft niet lang geleden al een ervaring opgedaan die hem stimuleert een organisatie te smeden die een vuist kan maken en waar naar geluisterd wordt, die serieus genomen wordt. ,,Op het moment dat het met de kiosk bij het hertenkamp ging spelen, heb ik contact opgenomen met wethouder Jan Aalbers. Episch Centrum was toen nog een heel klein begripje. Ik ben gaan praten met ondernemers, buurt, eigenaren van Ossenstal die zelf al plannetje klaar hadden. Het ging om 10.000 euro per jaar; als we als Episch Centrum het hertenkamp adopteren en de kosten betalen, gaan we die terughalen bij betrokkenen. Iedereen was voor. Het plan was het dierenpark wat diervriendelijker te maken, het vijvertje in ere te herstellen, met fris water - de pomp staat er nog – en er weer een pootjebaadvijver van te maken. Ik heb het plan ingestuurd en kreeg een briefje: bedankt voor je initiatief, maar zo ver zijn we nog lang niet, we denken ook aan een prijsvraag. Ik probeerde later Jan te bellen: kunnen we het er even over hebben. De reactie: ‘Nee. Over een half jaar hoor je meer.’ We zijn nu acht, negen maanden verder en hebben nog niks gehoord. Voor dat soort zaken willen we dus het kenniscentrum gaan gebruiken. Ik wil gesprekken met iedereen over hoe de samenleving zo invloedrijk mogelijk kan zijn, dus ook over besluiten die de gemeente neemt. Zodat er geen barrière is tussen hen en wij. Ik wil dat we over twee jaar het punt bereiken dat we daar totaal niet meer te omzeilen zijn.

Het is noodzakelijk dat de overheid een stukje inspraak duldt vanuit de samenleving, want de samenleving weet heel veel. Dat is ook de kern van het verhaal. We moeten niet gaan vragen aan de overheid om dingen mogelijk te maken, toe te staan of te initiëren, dat kunnen we zelf. De overheid is een faciliterend orgaan, neemt beslissingen, voert ze uit, maar als het gaat om kennis, kunnen we niet verwachten dat daar alle kennis aanwezig is. Dat is niet bedoeld als aantijging dat overheid niet voldoet, de overheid is niet goed geoutilleerd om dat te doen wat ze allemaal op haar nek heeft. De samenleving is dat wel. Overheid en samenleving vormen het geheel. De burgerij is in staat kennis te leveren om zaken te bewerkstelligen. Het Episch Centrum moet het plekje zijn waar het begint te sudderen en schudden.’’

Het kernteam dat de gemeente voedt, helpt, begeleidt en indien nodig bestrijdt, wordt een strategisch team dat heeft veel specialisten nodig heeft: ervaring als politicus, ambtenaar, bestuurder, milieudeskundigen, juristen, verkeersdeskundigen, communicatie, noem maar op. ,,Samen kunnen we helpen een pad richting gemeente te plaveien waar ook de gemeente zich comfortabel bij voelt. We hebben de gemeente nadrukkelijk verzocht om partner te worden in het verhaal, we gaan ze niet bestrijden, maar voeden op het gebied van beleid. De gemeente is daar in meegegaan. We hebben onder meer het coalitieakkoord bestudeerd. We gaan daar de highlights uithalen en permanent volgen. We gaan laten merken dat we serieus onderdeel willen zijn van het beleidsstuk. Goedschiks is in het algemeen de doelstelling, maar als we er niet door komen, gaan we het oordeel van de rechter vragen. Als we er samen niet uit komen, vinden we dat we het recht hebben de rechter uitspraak te laten doen.’’

,,In de benadering naar de overheid gaan we heel transparant te werk. Dat heb ik de overheid ook laten weten: als we afspraken maken, maken we die zichtbaar, openbaar. Als iemand zich niet aan de afspraken houdt, maken wij dat ook transparant. Ook als wij de fout in gaan, is dat te lezen. Dus ook voor de media is het een compleet open boek. Daarmee haal je het risico weg dat het een clubje wordt met een besloten karakter.’’

 

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
  • Geen reacties gevonden

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.